More Labels

Mar 20, 2014

Gujarati-Ramayan-Rahasya-78-ગુજરાતી-રામાયણ-રહસ્ય-78

કૈકેયી હવે કહે છે-કે-“તું જે કહે તે હું કરવા તૈયાર છું.”  મંથરા કૈકેયી ને ખુબ વહાલી હતી.મંથરા ને જયારે ખાતરી થઇ કે કૈકેયી હવે તેને આધીન થઇ છે-એટલે તે કહે છે-કે-
“તેં મને કહ્યું હતું કે રાજા દશરથ ના બે વરદાન તારી પાસે છે-તે માગી લે. એક તો ભરત ને ગાદી અને રામ ને ૧૪ વર્ષ નો વનવાસ.
પણ જો જે પહેલું વનવાસનું માગતી નહિ,નહી તો રાજા નો રામ પરના પ્રેમ ને લીધે બેભાન થઇ જશે તો ભરતના રાજ્યાભિષેક ની વાત રહી જશે.ખૂબ જ અક્કલ ને હોશિયારી થી કામ કરવાનું છે,જરાયે ઉતાવળ કરવાની નથી.અત્યાર સુધી “મારો રામ” કરી ને વેવલાઈ બતાવી છે તે હવે કરવાની નથી,અને કાળજું કાઠું કરી ને કામ કરવું પડશે.

કૈકેયી કહે છે કે –હું કંઈ સમજતી નથી, મને કંઈ સમજાતું નથી,તુ મને સમજાવી ને કહે.
મંથરા કહે છે કે-જુઓ,રાજા ના પધારવાનો સમય થાય તે પહેલાં તુ ક્રોધભવન માં ચાલી જા,ત્યાં
અલંકારો ચારે તરફ વેરી મૂકજે અને જુનાં કપડાં પહેરી જમીન પર પડી રહેજે.
રાજા મન ના મેલા ને મોઢે મીઠા છે.એમને તારા પર ખૂબ વહાલ છે તેમ તે બતાવશે.પણ કશાથી ભોળવાતી નહિ,રાજા કામુક છે,તે છેવટે પોતાના હાથથી તને ઉઠાડી ને વરદાન માગવાનું કહે,ત્યારે વરદાન માગતા પહેલાં એમને વચન થી બરાબર બાંધી લેજે.રામના સોગંધ ખાઈ ને તને માગવાનું કહે ત્યારે જ મેં કહ્યું તેમ બે વરદાન માગી લેજે.
અને કૈકેયી એ ક્રોધ ભવન પ્રતિ પ્રયાણ કર્યું.મંથરા મનમાં મલકી કે જાળ બરોબર બિછાઈ ગઈ છે.

કૈકેયી ભોળી છે-પણ કુસંગ થી કૈકેયી નુ જીવન બગડ્યું.
કુસંગ થી મનુષ્ય દુઃખી થાય છે-સત્સંગ થી મનુષ્ય સુખી થાય છે.
કૈકેયીએ મંથરાની શિખામણ મુજબ અલંકારો ને પુષ્પ માળા ઉતારી આમતેમ ફેંકી,જુનાં વસ્ત્રો પહેરી
ક્રોધભવન પર જમીન પર પડી રાજા ની રાહ જોવા લાગી.

રોજ ના નિયમ પ્રમાણે રાજા દશરથ કૈકેયી ના મહેલ માં આવે છે-રાજા કૈકેયી ને આધીન છે,
શાસ્ત્ર માં લખ્યું છે-કે જે પુરુષ સ્ત્રી ને અતિ આધીન રહે છે-તે દુઃખી થાય છે.
દશરથ રાજા ના દુઃખ ની શરૂઆત થઇ છે. યેનકેન-પ્રકારેણ કૈકેયીએ તેના બે વરદાન માગ્યા છે.
દશરથ રાજાની છાતી પર જાણે પહાડ ઝીંકાયો,અને જમીન પર ફસડાઈ પડ્યા, મૂર્છા આવી છે.
થોડી થોડી વારે બબડાટ કરે છે,વિલાપ કરે છે,ને થોડી થોડી વારે જરા ભાન માં આવે ત્યારે
કૈકેયીને કરગરે છે,”દયા કર,દયા કર,જોઈએ તો મારું માથું માગી લે,પણ મારા રામને વન માં ન કાઢ,
કદાચ માછલું પાણી વિના જીવશે,પણ રામ વિના મારા પ્રાણ ટકી નહિ શકે.

કદી પણ જમીન પર નહિ સૂતેલા મહારાજા આજે ખુલ્લી ભોંય પર તરફડે છે.ને આંખમાંથી ચોધાર આંસુ નીકળે છે,પણ રાજાના આ વિલાપ અને વિનવણી ઓ થી કૈકેયી નું રૂવાડું યે ફરકતું નથી.
તેના ચિત્તમાં મંથરા રૂપી નાગણ નું વિષ વ્યાપેલું છે.

કુસંગ નું કેવું ભયાનક પરિણામ આવે છે તેનું મંથરા ને કૈકેયી એક ઉદાહરણ છે.
સત્સંગ મહાપુણ્યે મળે છે,પણ કુસંગ થી બચવું તે મનુષ્ય ના હાથમાં છે.
વાલ્મીકિજી લખે છે કે-અધર્મ-યુક્ત દેશમાં વસવાથી અને અધર્મી મનુષ્ય નો સંગ કરવાથી દૂષિત થવાય છે.

PREVIOUS PAGE         INDEX PAGE           NEXT PAGE