More Labels

May 26, 2012

ભાગવત રહસ્ય-૩૩      PREVIOUS PAGE
       NEXT PAGE               
     INDEX PAGE                 

સ્કંધ પહેલો-૪  (ચાલુ)

અંધારા માં પડેલું દોરડું-સર્પ  રૂપે ભાસે છે. પરંતુ પ્રકાશ પડતા –તેના યથાર્થ સ્વરૂપ નું જ્ઞાન થાય છે.
એ ---રજ્જુ-સર્પ ન્યાયે-
આ સંસાર અસત્ય હોવાં છતાં –માનવી ને અજ્ઞાનને કારણે (અજ્ઞાન ના અંધારાના કારણે)-
---તે સત્ય હોય તેમ ભાસે છે.
જગતનો ભાસ ઈશ્વરના અજ્ઞાન માંથી થાય છે. ઈશ્વરનું જ્ઞાન નથી એટલે તેમણે જગત સત્ય –જેવું- લાગે છે.

આ દ્રશ્ય જગત –ભ્રમ રૂપ છે.-ખોટું છે-તેમ છતાં –સત્યરૂપ પરમેશ્વરના આધારે તે ટકેલું હોવાથી –સત્ય-જેવું
ભાસે છે. જગતનું અધિષ્ઠાન (આધાર)-ઈશ્વર –સત્ય હોવાથી –જગત અસત્ય હોવાં છતાં સત્ય લાગે છે.

રાજાએ ખોટાં મોતી નો હાર પહેર્યો હોય તો પણ એની પ્રતિષ્ઠા ને કારણે-લોકો માનશે કે-રાજા એ સાચા મોતી નો
હાર પહેર્યો છે. રાજા ના સંબંધ થી ખોટાં મોતી પણ જગત ને સાચાં લાગે છે.
ગરીબ માણસે –સાચાં મોતી નો હાર પહેર્યો હોય –તો પણ તેની ગરીબી ને કારણે-લોકો માનશે કે -તેણે –ખોટાં મોતી
નો (કલ્ચર્ડ) હાર પહેર્યો છે.
બસ આવી જ રીતે-
જગત -એ કલ્ચર્ડ મોતીની કંઠી છે.તેણે પરમાત્મા એ પોતાના ગળામાં રાખી છે.(તેથી સાચી લાગે છે)

જગત માં રહેજો –પણ જગતને ખોટું માંનીને રહેજો. જે દેખાય છે તેનો નાશ થવાનો છે.

પહેલા શ્લોક માં –મંગલાચરણ માં ધ્યાન કરવાની આજ્ઞા કરી.
હવે ભાગવત ના પહેલાં સ્કંધ ના પહેલા અધ્યાય નો બીજો  શ્લોક  એ ભાગવતની પ્રસ્તાવના રૂપ છે.
ભાગવત નો મુખ્ય વિષય કયો ?ભાગવતનો અધિકારી કોણ ? વગેરે નું આમાં વર્ણન છે.

જે ધર્મ માં બિલકુલ કપટ નથી- એ નિષ્કપટ ધર્મ. અને આ નિષ્કપટ –ધર્મ એ ભાગવત નો મુખ્ય વિષય છે.
કોઈ પણ લૌકિક ફળ મેળવવાની –ઈચ્છા- એ ધર્મ માં કપટ છે.
મનુષ્ય જે સત્કર્મ કરે એનું ફળ પોતાને મળે –એમ ઈચ્છે- એ ધર્મ માં કપટ છે.
ધર્મ માં કપટ આવશે તો  ભક્તિ એ ભોગ થઇ જશે..
સકામ કર્મ માં સફળતા મળે તો વાસના વધે છે.-અને નિષ્ફળતા મળે તો –મનુષ્ય નાસ્તિક બને છે.

નિષ્કામ કર્મ માં દોષ(ભૂલ થાય તે) ક્ષમ્ય છે. પણ સકામ કર્મ માં દોષ ક્ષમ્ય નથી.

નારદજી એ વાલ્મીકી ને –રામ ના નામ નો જપ કરવાનું કહ્યું,પણ વાલ્મીકી –ભૂલથી –રામ રામ ને બદલે
મરા-મરા જપવા લાગ્યા. આમ છતાં પણ આ મંત્ર નું ફળ તેઓને મળ્યું.

અતિ પાપીના મુખમાં થી ભગવાન નું નામ જલ્દી નીકળતું નથી. ભગવાન અંદર આવે તો પાપ ને બહાર નીકળવું પડે., એટલે- પાપ- ભગવાન નું નામ લેવા દેતું નથી.

સેવા નું ફળ સેવા છે-મેવા નહિ. મુક્તિ ની પણ આશા કરશો નહિ.
ભાગવત નો મુખ્ય વિષય છે-નિષ્કામ ભક્તિ.  ભોગ ભોગવવાની ઈચ્છા છે ત્યાં ભક્તિ રહેતી નથી.
ભક્તિ નું ફળ ભોગ નથી-પૈસો નથી-પ્રતિષ્ઠા નથી-પણ ભક્તિ નું ફળ ભગવાન છે.
ભોગ માટે ભક્તિ કરે તેને  ભગવાન વહાલા નથી.-તેને સંસાર વહાલો છે.
લૌકિક સુખ માટે -ભગવાન ને પ્રાર્થના-ભક્તિ ના કરો. લૌકિક સુખ માટે જે ભક્તિ કરે છે,તે ભગવાન ના
સ્વરૂપ ને જાણતો નથી.

કેટલાક લોકો કહે છે કે-હે ભગવાન મારું આટલું કામ કરી આપજો.
ભગવાન ત્યારે કહેશે કે-તું મારો નોકર કે હું તારો નોકર ?

મારું કામ કરવા ઠાકોરજી આવે –એવો વિચાર કરે તે વૈષ્ણવ કહેવાય ? ના.. નહી ... જ
પણ ...સાચો વૈષ્ણવ તો વિચારે છે –મારું કામ ભગવાન કરે –એમ ભગવાન ને કેમ કહેવાય ?.
હું તો ભગવાન નો દાસ છું, કામ માટે રામ નથી,રામ માટે જ રામ છે.

સાચાં ભક્તો-ભગવાન પાસે કઈ માંગતા નથી.પણ પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કરે છે.

ભગવાન પાસે કેટલાક પુત્ર માગે છે,કેટલાક પૈસા માગે છે.
પ્રભુ પાસે કોઈ માગે તો પ્રભુને ખોટું લાગે છે. ભગવાન વિચારે છે-મારું કામ કરવા કોઈ મંદિરમાં આવતા નથી –
પણ-પોતાનું કામ મારી મારફત કરાવડાવવા આવે છે.

સાચો વૈષ્ણવ તો કહે છે-મારી આંખ -મારી બુદ્ધિ-મારું મન-મારું સમગ્ર આપને  અર્પણ કરવા આવ્યો છુ.
વૈષ્ણવો પ્રભુ પાસે મુક્તિ પણ માંગતા નથી. મને દર્શન આપો એમ પણ કહેતા નથી.
વૈષ્ણવ કહે છે-હું તો એટલું જ માગું છુ-કે–તમારી સેવા કરતાં હું તન્મય બનું.

માગવાથી પ્રેમ નો ભંગ થાય છે. પ્રેમ ઓછો થાય છે. પ્રભુ થી અજાણ્યું કશું નથી.
વૈષ્ણવ માને છે-બહુ  ધન મળશે તો અભિમાની થઈશ. હું ભાન ભૂલીશ. એટલે પ્રભુ એ કૃપા કરી ને ઓછું આપ્યું છે.

બાળક ને કેટલું આપવું અને શું આપવું- તે મા નક્કી કરે છે. તેમ ઠાકોરજીએ આપણને જેટલું આપ્યું છે –તેમાં
વિવેક થી આનંદ માનવો. ભગવાન લક્ષ્મી-પતિ છે.પણ મનુષ્ય નું કલ્યાણ થાય –એટલે સંસારનું સુખ –તેને-
વિશેષ આપતા નથી. ભગવાન પાસે માંગશો નહિ પણ ભગવાન ને એમનું કામ કરી-ઋણી બનાવજો.

રામચંદ્રજી નો રાજ્યાભિષેક થયા પછી-તેઓ દરેક વાનરો ને ભેટ-સોગાદ આપે છે. પરંતુ હનુમાનજી ને કાંઇ આપતા
નથી. માતાજી કહે છે-કે-આ હનુમાન ને પણ કાંઇ આપોને.......
રામજી કહે છે-કે-હનુમાન ને હું શું આપું ? હનુમાન ના ઉપકારનો બદલો મારાથી વાળી શકાય તેમ નથી.
હનુમાને મને તેમનો ઋણી બનાવ્યો છે.
ભગવાને હનુમાન જી ને કહ્યું-
પ્રતિ ઉપકાર કરું કા તોરા,સન્મુખ હો ન શકત મુખ મોરા.

(જગતના માલિક –ઉપકારના ભાર તળે ભક્ત ના સન્મુખ થઇ શકતા નથી!!!)


      PREVIOUS PAGE
       NEXT PAGE               
         INDEX PAGE