More Labels

Jun 18, 2012

ભાગવત રહસ્ય-૫૬

     
      PREVIOUS PAGE
       NEXT PAGE               
       INDEX PAGE                    

સ્કંધ પહેલો-૨૭ (ચાલુ)

વ્યાસજીએ અઢાર હજાર શ્લોકો નો –આ ભાગવત ગ્રંથ બનાવ્યો. પછી તે વિચારતા હતા કે-“હવે તેનો પ્રચાર કોણ કરશે ?
આ ગ્રંથ માં મેં બધું ભરી દીધું છે,આ પ્રેમ શાસ્ત્ર છે. માયા સાથે,સંસાર સાથે,પ્રેમ કરનારો આ ભાગવત શાસ્ત્ર નો પ્રચાર શકશે નહિ.
જન્મ થી જ જેને  માયા નો સંસર્ગ થયો હોય નહિ-એ જ આ ગ્રંથ નો પ્રચાર કરી શકશે.”
બહુ વિચાર ને અંતે તેમને લાગ્યું કે-આવો લાયક તો મારો પુત્ર શુકદેવ જ છે.

શુકદેવજી જન્મ થી જ નિર્વિકાર છે, અપ્સરા રંભા પણ શુકદેવજી ને ચળાવી શકી નથી.

“નારી ઓ માં તો રંભા જ” એમ જે કહેવાય છે-તેવી રંભા –શુકદેવજી ને ચળાવવા આવી છે.
શુકદેવજી ને કહે છે કે-તમારુ જીવન વૃથા છે.
શુકદેવજી ઉત્તર આપે છે.-વિષય ભોગો- નહિ ભોગવનાર નુ જીવન -વૃથા નથી-પણ સાંભળો –દેવી-કે કોનું જીવન વૃથા છે.

“નીલકમલની સમાન સુંદર જેના નેત્રો છે,જેના આકર્ષક અંગો પર કેયુર હાર-આદિ અલંકારો શોભી રહ્યાં છે.એવા સર્વાન્તર્યામી
નારાયણ પ્રભુના ચરણ કમળોમાં જેણે-ભક્તિપૂર્વક પોતાની જાત ને અર્પણ કરી-આ આવાગમન ના ચક્ર ને મિટાવ્યું નહિ-એવા
મનુષ્ય દેહ નુ ધારણ કરવું વ્યર્થ છે-એવા મનુષ્ય નુ જીવન વૃથા ગયું છે એમ માનવું”

“જેના વક્ષ સ્થળ ઉપર-લક્ષ્મીજી શોભાયમાન છે-જેની ધ્વજા માં ગરુડજી વિરાજેલા છે,જે સુદર્શન ચક્રધારી છે. એવા પરમાત્મા –
મુકુન્દ ભગવાન નુ જેણે ક્ષણ વાર પણ સ્મરણ કર્યું નથી-એવા મનુષ્ય નુ જીવન વૃથા ગયું છે એમ માનવું”

રંભા એ જયારે સ્ત્રી-શરીર ના બહુ વખાણ કર્યા ત્યારે-શુકદેવજી એ રંભા ને કહ્યું-
“સ્ત્રી નુ શરીર આટલું સુગંધમય-સુંદર હોઈ શકે છે –તે આજે જ જાણ્યું. મને ખબર નહોતી. પણ હવે પરમાત્માની પ્રેરણા થી
જન્મ લેવાનો થાય- તો તારા જેવી મા શોધી કાઢીશ.”

શુકદેવજી જન્મ થી જ નિર્વિકાર છે-જે પુત્રે –જન્મતાં જ પિતાને કહ્યું-કે-તમે મારા પિતા નથી-અને હું તમારો પુત્ર નથી.
આવા શુકદેવજી -ઘેર આવે કેવી રીતે ?

શુકદેવજી જન્મસિદ્ધ યોગી છે. જન્મ થયો કે તરત જ તપશ્ચર્યા માટે વન પ્રતિ પ્રયાણ કર્યું. તે સદા બ્રહ્મ-ચિંતન મા મગ્ન રહે છે.
તેમને વન માંથી બોલાવવા કેવી રીતે ?-વ્યાસજી વિચારે છે-કે-તેઓ ઘેર આવે તો –ભાગવતશાસ્ત્ર તેમને ભણાવું-અને પછી તે-
ભાગવત નો પ્રચાર કરી શકે.  

વ્યાસજી વિચારે છે કે-શ્રીકૃષ્ણ નુ સ્વરૂપ અદભૂત છે.તે સ્વરૂપે યોગી ઓ ના ચિત્તને પણ આકર્ષ્યા છે-તે કનૈયો-શુકદેવજી જેવા યોગીને
શું નહિ આકર્ષે? શુકદેવજી નિર્ગુણ બ્રહ્મ ના ચિંતન માં લીન છે. તેમાંથી તેમનું ચિત્ત હટાવવા-અને સગુણ બ્રહ્મ તરફ વાળવા-
કૃષ્ણ-લીલાના શ્લોકો તેમને સંભળાવવા જોઈએ.

આ શ્લોકો ની જાદુઈ અસર ની વ્યાસજી ને ખાતરી થઇ હતી.
વ્યાસજી ના શિષ્યો જંગલ માં-દર્ભ સમિધ લેવા જાય ત્યારે –તેમને જંગલ ના હિંસક પશુઓ ની બીક લાગતી હતી. આથી વ્યાસજીએ
તે શિષ્યોને કહ્યું-કે જયારે બીક લાગે ત્યારે-તમે ભાગવત ના શ્લોકો બોલજો. શ્રીકૃષ્ણ તમારી સાથે છે-એવો વિચાર કરજો.
એના પછી-જયારે ઋષિકુમારો વન માં જાય ત્યારે –બર્હાંપીડમ-વગેરે શ્લોકો બોલે-ત્યારે હિંસક પશુઓ પોતાના વેર ભૂલી જઈ ને
શાંત બનતા હતા.

વ્યાસજી વિચારે છે-કે-જે મંત્રોથી –પશુઓનું આકર્ષણ થયું-તે મંત્રોથી શુકદેવજી નુ આકર્ષણ શું નહિ થાય ?
વ્યાસજી એ યુક્તિ કરી-શિષ્યો ને કહ્યું-શુકદેવજી જે વન માં સમાધિ માં બેસી રહે છે ત્યાં તમે જાઓ અને તેઓ સાંભળે તેમ –
આ બે શ્લોકો નુ તમે ગાન કરો.-તેમને આ શ્લોકો સંભળાવો.

શિષ્યો-આજ્ઞા મુજબ –તે વન માં ગયા. શુકદેવજી સ્નાન-સંધ્યા કરી-સમાધિ માં બેસવાની તૈયારી માં હતા. જો  સમાધિ માં બેસી જાય-
અને સમાધિ લાગી જાય-તો શ્લોક તેઓ સાંભળી શકે નહિ. –એટલે શિષ્યો તરત જ બોલે છે.-

“શ્રીકૃષ્ણ ગોપ બાળકો સાથે વૃંદાવન માં પ્રવેશ કરી રહ્યાં છે.તેમણે મસ્તક પર મોર-મુગુટ શરણ કર્યો છે. અને કાન પર કરેણ ના
પીળા પુષ્પો. શરીર પર પીળું પીતાંબર અને ગળા માં પાંચ-પ્રકારના સુગંધિત પુષ્પોની બનાવેલી-વૈજ્યંતિ માળા પહેરી છે.
રંગ મંચ પર અભિનય કરતાં નટ કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ  એવો સુંદર વેષ છે!! વાંસળીના છિદ્રો ને પોતાના અધરામૃત થી ભરી રહ્યાં છે.
એમની પાછળ પાછળ-ગોપ બાળકો તેમની કીર્તિ નુ ગાન કરી રહ્યાં છે. આ પ્રમાણે વૈકુંઠ થી પણ શ્રેષ્ઠ –આ વૃંદાવન ધામ-એમનાં
ચરણ ચિહ્નો થી વધારે રમણીય બન્યું છે” (ભાગવત-૧૦-૨૧-૫-વેણુગીત) (આ શ્લોક માં શ્રીકૃષ્ણ ની સ્વરૂપ-સુંદરતા બતાવી છે)

શુકદેવજી નુ હૃદય ગંગા જળ જેવું શુદ્ધ છે. જળ સ્થિર અને સ્વચ્છ હોય તો તેમાં શુદ્ધ પ્રતિબિંબ  પડે છે.
શુકદેવજી નાં કાને -ઉપર નો શ્લોક સંભળાય છે-શ્રીકૃષ્ણ નુ મનોહર સ્વરૂપ હૃદય માં દેખાય છે.

શ્લોક બોલે છે-ઋષિકુમાર અને તેનું સ્વરૂપ દેખાય છે-શુકદેવજી નાં હૃદય માં. શુકદેવજી ને ધ્યાન માં અતિ આનંદ આવે છે.
લાલાજી ની વાંસળીના સુર કાનમાં સંભળાય છે. લાલાજી ની વાંસળી જેણે સંભળાણી –તે કાયમ નો લાલાજીનો થઇ જાય છે.
કનૈયો-શસ્ત્ર થી કોઈને ઘાયલ કરતો નથી. (મોરલી થી ઘાયલ કરે છે)
શુકદેવજી એ તરત જ નિશ્ચય કર્યો-હવે નિરાકાર બ્રહ્મ નુ ચિંતન નહિ કરું પણ સાકાર શ્રીકૃષ્ણ નુ ચિંતન કરીશ.
પણ તરત પાછો-વિચાર થયો-હું દેહ માં છું-પણ દેહથી વિદેહ છુ. મારા જેવા સન્યાસી માટે-શ્રીકૃષ્ણ નુ ધ્યાન યોગ્ય નથી.
મારા માટે તો નિરાકાર બ્રહ્મ નુ ધ્યાન જ ઉત્તમ છે. સગુણ બ્રહ્મ ની સેવામાં –સર્વ વસ્તુ ની અપેક્ષા રહે છે.
લાલાજી માખણ મીસરી માગશે તો તે હું ક્યાંથી લાવીશ ? મારી પાસે તો કાંઇ નથી.મેં તો લંગોટી નો પણ ત્યાગ કર્યો છે.
શુકદેવજી નાં મન માં દ્વિધા ઉત્પન્ન થઇ છે. નિરાકારનું કે સગુણ બ્રહ્મ –કોનું  ધ્યાન કરું 

     
      PREVIOUS PAGE
       NEXT PAGE               
    INDEX PAGE