More Labels

Jun 20, 2012

ભાગવત રહસ્ય-૫૮

       
      PREVIOUS PAGE
       NEXT PAGE               
  INDEX PAGE      

સ્કંધ પહેલો-૨૯ (ચાલુ)

પવિત્ર પાંડવો ના વંશ માં પરીક્ષિત નો જન્મ થયો છે.

પાંચ પ્રકારની બીજ -શુદ્ધિ બતાવવા પંચાધ્યાયી ની કથા શરુ કરે છે.
પિતૃશુદ્ધિ-માતૃશુદ્ધિ-વંશશુદ્ધિ-અન્નશુદ્ધિ અને આત્મશુદ્ધિ.

જેના આ પાંચ પરિપૂર્ણ હોય-તેણે પ્રભુ-દર્શન ની આતુરતા જાગે છે. આતુરતા વગર ઈશ્વર દર્શન થતાં નથી.

પરીક્ષિત માં આ પાંચે ય ની શુદ્ધિ હતી.-તે બતાવવા-આગળ ની કથા કહેવામાં આવે છે.
૭ થી ૧૧ –આ પાંચ અધ્યાયો માં બીજશુદ્ધિ ની કથા છે-અને પછી-૧૨ મા અધ્યાય માં પરીક્ષિત નાં જન્મ ની કથા છે.

વંશશુદ્ધિ બતાવવા માટે-પાંડવ અને કૌરવોની યુધ્ધની થોડી કથા કહી છે.

શ્રીકૃષ્ણ ના લાડીલા –પાંડવો ના વંશ માં પરીક્ષિત નો જન્મ થયો છે.

મહાભારત નુ યુદ્ધ પૂરું થયું છે. અશ્વસ્થામા એ વિચાર્યું-કે-પાંડવો એ કપટ થી મારા પિતાનો વધ કર્યો છે. એટલે હું પણ પાંડવો ને
કપટ થી મારીશ. પાંડવો જયારે સુઈ ગયા હશે ત્યારે મારીશ.

પાંડવો ને કોણ મારી શકે ? જેને પ્રભુ રાખે-તેને –કોણ મારી શકે ?
પ્રભુ એ સૂતેલા પાંડવોને જગાડ્યા છે. અને કહ્યું –કે મારી સાથે ગંગા કિનારે ચાલો.
પાંડવોને પ્રભુ પર દૃઢ વિશ્વાસ-કોઈ પ્રશ્ન નહિ-પ્રભુ સાથે ચાલવા લાગ્યા.
પ્રભુ એ કહ્યું હતું-પણ દ્રૌપદી ના પુત્રો –સાથે ગયા નથી-બાળક બુદ્ધિ હતી-કહે છે કે-અમને ઊંઘ આવે છે.-તમારે જવું હોય તો જાવ.

પરિણામે-અશ્વસ્થામા એ દ્રૌપદી નાપાંચે ય પુત્રો ને માર્યા છે.
દ્રૌપદી આજે રડે છે-પણ દ્વારકાનાથ ને આજે દયા આવતી નથી.

સર્વ રીતે સુખી થાય-તે શાનભાન જલ્દી ભૂલે છે.પાંડવો ને સુખ માં અભિમાન થશે-તો તેમનું પતન થશે. આવા શુભ હેતુ માટે-
ઠાકોરજી-કોઈ કોઈ વાર નિષ્ઠુર બની જાય છે. સુખ માં સાનભાન ના ભૂલે-તેથી આં દુઃખ પાંડવો ને પ્રભુ એ જ આપ્યું છે.
ભગવાન –આવા સમયે પણ-જીવ ને ગુપ્ત રીતે મદદ કરે છે. દુઃખ પણ આપે અને મદદ પણ કરે-
અતિ દુઃખ માં કોઈ વખત જીવ ભગવાન ને ભૂલે છે-પણ ભગવાન તેણે ભૂલતા નથી.

અર્જુને અશ્વસ્થામા ને મારવાની પ્રતિજ્ઞા કરેલી-બંને નુ યુદ્ધ થાય છે. પણ બ્રાહ્મણ-ગુરુપુત્ર ને મારવાની હિંમત થતી નથી.
આથી તેને બાંધી ને-ખેંચી ને દ્રૌપદી સમક્ષ  લાવ્યા છે. પુત્ર શોક થી રડતી –દ્રૌપદી- અશ્વસ્થામા ની સ્થિતિ જોઈ કહે છે-કે
આંગણે આવેલા બ્રાહ્મણ નુ અપમાન ના કરો.  અને પોતાના પાંચ બાળકો ને મારનાર ને વંદન કરે છે.

આ સાધારણ વેરી નથી.પણ દ્રૌપદી –આંગણે આવનાર –બ્રાહ્મણ ને પ્રણામ કરે છે.!
તમારો વેરી –તમારે આંગણે આવ્યો હોય તો તમે –એને જયશ્રી કૃષ્ણ કહેશો ??
ભાગવતની કથા સાંભળ્યા પછી-જીવન સુધારજો. વેરની શાંતિ-નિર્વેર થી થાય છે.-પ્રેમ થી થાય છે.-વંદન થી થાય છે.

શત્રુ માં પણ ભગવદ-દૃષ્ટિ કેળવવાનું ભાગવત શીખવે છે.
સજ્જન માં ભગવાન ના દર્શન થાય છે-તે સ્વાભાવિક છે-પણ દુર્જન માં પણ ભગવાન ના દર્શન કરવા તે વિશિષ્ટતા છે.
ભક્ત એ છે કે જે વેરનો બદલો પ્રેમ થી આપે. જયશ્રીકૃષ્ણ –કહેવાનો અર્થ એ છે કે-મને જે દેખાય છે –તે કૃષ્ણમય છે.

અશ્વસ્થામા વિચારે છે-ખરેખર દ્રૌપદી વંદનીય છે-હું વંદનીય નથી. તે કહે છે કે-દ્રૌપદી-લોકો તારા વખાણ કરે છે તે ઓછાં છે.
તું વેર નો બદલો પ્રેમ થી આપે છે. દ્રૌપદી ના ગુણ થી આજે વ્યાસજી પણ તન્મય બન્યા છે. દ્રૌપદીને ઉદ્દેશી ને કહે છે કે-
કોમળ હૃદયવાળી-સુંદર સ્વભાવવાળી.

જેનો સ્વભાવ અતિ સુંદર છે-તે ભગવાન ને વહાલો લાગે છે. સ્વભાવ સુંદર ક્યારે બને ? અપકાર નો બદલો ઉપકારથી આપે ત્યારે.

દ્રૌપદી બોલી ઉઠયાં-તેને છોડી દો-તેને મારશો નહિ.આ  ગુરુપુત્ર છે. જે વિદ્યા-દ્રોણાચાર્યે –પોતાના પુત્રને ના આપી-
પણ તમને આપી. તે તમે શું ભૂલી ગયા ? બ્રાહ્મણ પરમાત્મા નુ સ્વરૂપ  છે-ગાય ને બ્રાહ્મણ વંદનીય છે.

દ્રૌપદી એ દયાનું સ્વ-રૂપ છે.દ્રૌપદી (દયા)જોડે જીવ ના પરણે ત્યાં સુધી કૃષ્ણ તેના સારથી બનતા નથી.
જીવાત્મા (અર્જુન) ગુડાકેશ છે.અને શ્રીકૃષ્ણ ઋષિકેશ છે. આ જોડી –શરીર રથ માં બેઠી છે.
ઇન્દ્રિયો રૂપી રથ –પ્રભુ ને સોંપશો તો કલ્યાણ થશે. ઇન્દ્રિયોના સ્વામી શ્રીકૃષ્ણ છે.
યુધિષ્ઠિર એ ધર્મ છે.ભીમ એ બળ છે.સહદેવ અને નકુલ –બુદ્ધિ અને જ્ઞાન છે.
આ ચાર-ગુણ વાળો જીવ-અર્જુન છે. આ ગુણો ક્યારે શોભે છે? જયારે દ્રૌપદી -દયા-તેની પત્ની બને છે.
દ્રૌપદી-દયા ક્યારે મળે ? ધર્મ ને મોટો માને ત્યારે.
પરમાત્મા ત્યારે જ સારથી થાય-જયારે માનવ ધર્મ ને મોટો માને.
આજે તો ધર્મ  ને નહિ ધન ને મોટું માને છે. અને આમ થતાં –સંયમ અને સદાચાર જીવન માંથી ગયા છે.

ધન –ધર્મ ની મર્યાદા મા રહીને મેળવવું જોઈએ. તમારે કોઈ કાર્ય કરવું હોય તો પહેલાં ધર્મ ને પૂછજો,કે-
આ કાર્ય કરવાથી મને પાપ તો નહિ લાગેને ? પૈસા માટે ધર્મ નો ત્યાગ કરે તે ઈશ્વર ને ગમતો નથી.પણ-
ધર્મ માટે પૈસા નો ત્યાગ કરે તો તે ઈશ્વર ને ગમે છે.

      
      PREVIOUS PAGE
       NEXT PAGE               
    INDEX PAGE