More Labels

Nov 7, 2012

ભાગવત રહસ્ય-૧૭૩

ડોંગરેજી મહારાજ ની કથા પર આધારિત      
      PREVIOUS PAGE
       NEXT PAGE               
    INDEX PAGE                     
સ્કંધ-૭-(સાતમો)-૧૮
વિઠ્ઠલનાથજી ને દૂધ ધરાવી નામદેવ વારંવાર વિનવણી કરે છે. નામદેવ નો પ્રેમ જોઈ વિઠ્ઠલનાથ પ્રસન્ન થાય છે.
તે દૂધ પીતા નથી પણ કેવળ પ્રેમ થી નામદેવ ને નિહાળી રહ્યા છે.

નામદેવ કહે છે-“હું બાળક છું,આજ સુધી સેવા ન કરી તેથી તમે નારાજ થયા છો ? દૂધ કેમ પીતા નથી ?
જલ્દી દૂધ પીઓ, તમને ભૂખ લાગી હશે.”

“શું ખાંડ ઓછી પડી છે ?દૂધ ગળ્યું નથી ? એટલે દૂધ નથી પીતા ?”

નામદેવ વધુ ખાંડ લઇ આવી અને દૂધ માં વધારે ખાંડ નાખે છે. પણ હજુ વિઠ્ઠલનાથ દૂધ પીતા નથી.
નામદેવ ઈશ્વરને વારંવાર વિનવણી કરે છે. લાલાજી ને મનાવે છે. છતાં લાલાજી દૂધ પીતા નથી.
નામદેવનું  હૃદય હવે ભરાણું  છે.
નામદેવ બાળકસહજ ભાવ થી  વિઠ્ઠલનાથજી ને કહે છે-
“વિઠ્ઠલનાથ, દૂધ પીઓ નહિતર મારા પિતાજી મને મારશે. તે શું તમને ગમશે ?”

હવે વિચારે છે-કે મારાથી કોઈ ભૂલ તો નહિ થઇ હોય ને ? –એટલે કહે છે—
“મારી ભૂલ થઇ હોય તો ક્ષમા કરો.પિતાજીએ બતાવ્યા મુજબ મેં સેવા કરી છે.પિતાજી એ કહ્યું હતું કે –વિઠ્ઠલનાથ અતિ ઉદાર છે.
તે ભક્ત ના અપરાધ ને  ક્ષમા કરે છે. શું આપ મને ક્ષમા નહિ કરો ?”

હવે નામદેવ થોડા અકળાણા છે-“વિઠ્ઠલ તમે દૂધ પીશો નહિ, ભૂખ્યા રહેશો તો હું પણ ભૂખ્યો રહીશ.”

હવે વિચારે છે-કે –માલિક ને બહુ મનાવ્યા પણ માનતા નથી.માલિક નારાજ થયા છે-તો આ જીવન શું કામનું ?
અતિશય વ્યાકુળ થયા છે-એટલે હવે વિઠ્ઠલનાથજી ને કહે છે-
“ આ હવે છેલ્લી વાર તમને કહું છું. તમે દૂધ પીઓ, હવે જો તમે દૂધ નહિ પીઓ તો તમારાં આગળ માથું પછાડી મરી જઈશ”

વિઠ્ઠલનાથજી બાળક ની કાલીઘેલી વાતો સાંભળવામાં મસ્ત બન્યાં છે. તેમને દૂધ પીવાનું યાદ આવતું નથી.
પણ જ્યાં જોયું કે હઠે ચડેલ નામદેવ-હવે માથું પછાડવા તૈયાર થયો છે-કે-
માલિકે દૂધ નો કટોરો ઉઠાવ્યો છે.

નામદેવ ના અતિશય પ્રેમ થી આજે જડ મૂર્તિ ચેતન બની છે. વિઠ્ઠલનાથ સાક્ષાત થયા છે. અને દૂધ પીએ છે.
નામદેવ આશ્ચર્ય થી -હર્ષથી વિઠ્ઠલનાથ ને દૂધ પીતા જોઈ રહ્યા છે, નામદેવ ને પરમાનંદ થયો છે.

માલિક દૂધ પીએ છે અને કટોરો ખાલી થતો નામદેવે જોયો....
હવે તેમનું બાળક દિલ કહે છે- કે –“વિઠ્ઠલ નાથ જો બધું દૂધ પી જશે તો મારા પ્રસાદ નું શું ?મારે માટે પ્રસાદ નહિ રાખે ?”
એટલે હવે તે જ બાળકસહજ ભાવ થી લાલાજી ને કહે છે-કે-
“વિઠ્ઠલનાથ, તમને આજે શું થયું છે ?તમે એકલા જ બધું દૂધ પી જશો ?
મને પ્રસાદ નહિ આપો ? બાપુ તો મને રોજ પ્રસાદ આપે છે.”

બાળક ના અતિશય પ્રેમ આગળ બધું જ ભૂલી ગયેલા માલિક ને હવે યાદ આવે છે.બાળક માટે પ્રસાદ રાખવાનો છે.
દૂધ પીવાનું બંધ કરી વિઠ્ઠલનાથ નામદેવ તરફ જુએ છે, નામદેવ ની કાલીઘેલી વાણી સાંભળી –પ્રભુ ગદગદ થયા છે.
મુખ પર હાસ્ય આવ્યું છે. નામદેવ ને ગોદ માં લીધો છે. અને જાતે નામદેવ ને દૂધ પાય છે.

આ પ્રમાણે સેવાનો ક્રમ બતાવ્યો. સેવા માર્ગ અતિદિવ્ય-અતિસુંદર છે.

મોટા મોટા મહાત્માઓ પણ પાંડિત્ય છોડી-બાળકના જેવા બની, ભગવાન ની સેવા કરે છે.
પરમાત્મા ને કોઈ વસ્તુ ની ભૂખ હોઈ શકે ? પરમાત્મા ને કેવળ પ્રેમ ની ભૂખ છે.
સેવા અને સ્મરણ થી પરમાત્મા પરતંત્ર બને છે. અને ભક્ત ને આધીન બને છે. પ્રભુ અને ભક્ત નો એક સંબંધ થાય છે.  

સેવા કરતાં કરતાં –હૃદય પીગળે, સેવામાં નટખટ લાલાજી ને લાડ લડાવતાં-તેમની જોડે પ્રેમ ની થોડી થોડી વાતો કરતાં-
માલિક ને મનાવવામાં-કે પ્રભુથી પ્રેમ થી થોડાં રૂસણા લેતાં-કે મીઠી ફરિયાદ કરતાં—
જો....આંખમાંથી હર્ષ નાં આંસુ નીકળે તો ...માનવું કે સેવા સફળ થઇ છે. એ જ સમાધિ છે.

જ્ઞાનમાર્ગ –માં મળતાં જ્ઞાન થી –વસ્તુ ના સ્વરૂપ નું યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે.
જ્ઞાની ને ખબર પડે છે-કે મૂર્તિ માં ભગવાન નથી. પણ ભગવાન નું આહવાહન કરવાથી મૂર્તિ ભગવાન બને છે.
પણ જ્ઞાનથી તે-મૂર્તિ તો જડ જ રહે છે. તેનું સ્વરૂપ બદલાતું નથી. (હાલ ના જમાના માં બધા જ જ્ઞાની બની ગયા છે!!)

જયારે ભક્તિમાર્ગ માં –ભક્તિ પાસે-પ્રેમ પાસે-એવી શક્તિ છે-કે-જડ મૂર્તિ તેના આકાર મુજબ -ચેતન બને છે.
ભક્તિ માં વસ્તુ ના સ્વરૂપ નું પરિવર્તન કરવાની શક્તિ છે.

જ્ઞાન અને ભક્તિ નો સમન્વય થાય –તો બેડો પાર છે.


ડોંગરેજી મહારાજ ની કથા પર આધારિત      
      PREVIOUS PAGE
       NEXT PAGE               
    INDEX PAGE