More Labels

Oct 4, 2013

ભાગવત રહસ્ય -૪૩૩

ડોંગરેજી મહારાજ ની કથા પર આધારિત
      PREVIOUS PAGE
     NEXT PAGE
સ્કંધ-૧૦  (પૂર્વાર્ધ)-૧૫૬

શ્રીકૃષ્ણ મિત્રો ને સુંદર કપડાં પહેરાવી પોતે પણ સુંદર કપડાં પહેરે છે.
આજ દિન સુધી મિત્રો સીવેલાં કપડાં ના પહેરે એટલે પોતે પણ સીવેલાં કપડાં પહેરતા નહોતા.
કાળી કામળી લઇ ગાયોની પાછળ ભમતા હતા.આજે સીવેલાં કપડાં મિત્રો ને પહેરાવી ને પોતે પહેર્યા છે.પ્રેમ કેવો કરવો તે જગતને બતાવ્યું છે.

તે પછી રસ્તામાં સુદામા માળી મળ્યો.તેણે પ્રભુ ને ફૂલની માળા પહેરાવી.
આગળ ચાલતાં કંસની દાસી કુબ્જા મળી.જે ત્રણ ઠેકાણે વાંકી હતી,અને હાથમાં ચંદન નું પાત્ર લઈને જતી હતી.કુબ્જા શ્રીકૃષ્ણ ને ચંદન આપે છે.શ્રીકૃષ્ણ તેના પર પ્રસન્ન થયા.પ્રભુએ વિચાર કર્યો કે-
કુબ્જાએ ચંદન આપી મારા રૂપ માં વધારો કર્યો છે,તેથી હું પણ તેણે સુંદર બનાવું.
એટલે તેની હડપચી પકડી ને એવી હલાવી કે,ત્રણ અંગે વાંકી કુબ્જા સીધી થઇ ગઈ.
આગળ ચાલતાં વૈશ્યો ની દુકાનો આવે છે,વૈશ્યો એ પણ શ્રીકૃષ્ણ ને,સોપારી આપી પ્રસન્ન કર્યા.

કુબ્જા ની આ કથા પાછળ થોડું રહસ્ય છે.
કુબ્જા એટલે બુદ્ધિ.બુદ્ધિ ત્રણ ઠેકાણે વાંકી છે.કામ,ક્રોધ અને લોભ.
આ ત્રણ દોષ પ્રભુ નું પૂજન કરવાથી જાય છે.
બુદ્ધિ કંસ ની સેવા (કુબ્જા કંસ ની દાસી હતી) કરે-એટલેકે વિષયોની પાછળ જાય તો તે વાંકી બને છે,પણ,
તે બુદ્ધિ ઈશ્વર ના સન્મુખ આવી ને ઉભી રહે તો,ઈશ્વર તરફ વળે તો તે સરળ (સીધી) થાય છે.

કંસના યજ્ઞના ચાર દિવસ પુરા થઇ પાંચમો દિવસ હતો.આજે જો યજ્ઞ નિર્વિઘ્ને પુરો થાય તો કંસ ને આંચ ના આવે.તેવે વખતે શ્રીકૃષ્ણ યજ્ઞનું સ્થાન પૂછતાં પૂછતાં ત્યાં આવ્યા છે.ત્યાં રાખેલું ધનુષ્ય ઉઠાવી ને નમાવ્યું એટલે ધનુષ્ય ના બે ટુકડા થયા છે.બ્રાહ્મણોએ કહ્યું કે ધનુષ્ય તૂટ્યું એટલે યજ્ઞ અધુરો રહેશે.
કંસ ના સેવકોએ દોડતા જઈ અને કંસ ને ખબર આપી છે.કંસ અતિ ગુસ્સે થયો છે.

કંસે બીજે દિવસે સવારે દરબાર ભર્યો છે,મોટો અખાડો બનાવ્યો છે.ચાણુર-મુષ્ટિક અને મોટા મોટા
પહેલવાનો મદિરાપાન કરી ને અખાડા માં બેઠા છે.કંસ સિંહાસન પર બેઠો હતો.કંસ ને મૃત્યુ ના ચિહ્નો
દેખાતા હતા,છતાં હિંમત કરી તેણે તેના પહેલવાનો ને કહ્યું કે-આજે મલ્લ-યુદ્ધ વખતે તમે બલરામ અને કૃષ્ણ ને મારી નાખજો. તેઓ ના પડે તો પણ પરાણે તમે તેમણે અખાડામાં કુસ્તી માટે ખેંચી જજો.

નંદબાબા ને પણ સભામાં આમંત્રણ મોકલેલું એટલે તે પણ બલરામ-શ્રી કૃષ્ણ ને લઇ ને આવ્યા છે.
કંસે સહુ પ્રથમ તો પ્રભુ ઉપર કપટ કરી ને કુવલયાપીડ હાથીને છોડ્યો,પણ પ્રભુએ લીલા કરી ને હાથી ને માર્યો છે. સભા ના સર્વ લોકો ને શ્રીકૃષ્ણ ની તાકાત નો પરિચય થયો.બધાના મુખે થી વાહ નીકળી.

પ્રભુએ સભામાં પ્રવેશ કર્યો તે વખતે ચાણુર બોલવા લાગ્યો-કે-એય,બલરામ-કૃષ્ણ અહીં આવો,
અમારા મહારાજ ને કુસ્તી જોવાનો શોખ છે,જેની જીત થાય તેણે મહારાજ ભેટ આપવાના છે,
શ્રીકૃષ્ણ કહે છે –કે-રાજા ને રાજી રાખવા એ મારું કર્તવ્ય છે પણ અમે બાળક છીએ.તમે મોટા પહેલવાન છો,
તમારી સાથે નહિ પણ કોઈ અગિયાર વર્ષના બાળકને બોલાવો તો અમે કુસ્તી કરીએ.

મદિરા થી ઉન્મત્ત થયેલો ચાણુર બોલે છે કે-એ કાંઇ ચાલે નહિ, હમણાં તો તે હાથી ને માર્યો,તું બાળક
શાનો ? અમે સાંભળ્યું છે તેં મોટા રાક્ષસો ને માર્યા છે,તારાં પરાક્રમ અમે જાણીએ છીએ.
એમ કહી ને ચાણુરે શ્રીકૃષ્ણ  નો હાથ પકડી ને અખાડામાં ખેંચ્યા.

ડોંગરેજી મહારાજ ની કથા પર આધારિત
      PREVIOUS PAGE
     NEXT PAGE
   INDEX PAGE