More Labels

Jun 5, 2014

Gujarati-Ramayan-Rahasya--ગુજરાતી-રામાયણ-રહસ્ય-૧૫૫

મનુષ્ય પ્રેમ કર્યા વગર રહી શકતો નથી,પણ તે પ્રેમ કરે છે,ધન સાથે,યશ સાથે,સ્ત્રી સાથે,બાળકો સાથે કે બાળકોના બાળકો સાથે. 
તેને પરમાત્મા સાથે પ્રેમ કરવાની ફુરસદ નથી,
પરમાત્મા સિવાય બીજા કોઈ પણ સાથે કરેલો પ્રેમ માણસને છેવટે રડાવે છે.
પરમાત્મા સાથેનો પ્રેમ જ મનુષ્ય ને સુખ,શાંતિ અને આનંદ આપનારો નીવડે છે.

જગત અપૂર્ણ છે,જીવ પણ અપૂર્ણ છે,જીવ પરિપૂર્ણ ત્યારે બને જયારે તે ઈશ્વર સાથે મૈત્રી કરે,પ્રેમ કરે.ઈશ્વર તેને જ મળે છે જે ઈશ્વરને પરિપૂર્ણ પ્રેમ આપે છે.ઈશ્વર પૂર્ણ છે જીવ અપૂર્ણ છે,ઈશ્વર સાથે પ્રેમ કરવા બીજા જીવો સાથે નો પ્રેમ છોડવો પડે છે,

સુગ્રીવ હનુમાનજી ને કહે છે કે-પેલા દુરથી આવતા વીર પુરુષો ને જોઈ મને ડર લાગે છે,
આપણે અહીં રહેવું કે અહીંથી બીજે જતા રહેવું?
ત્યારે હનુમાનજી સુગ્રીવ ને સલાહ આપે છે કે-તમારા મનમાં ભયે ઘર કર્યું છે,એટલે તમને બધે ભય જ દેખાય છે,બાકી આ ઋષ્યમૂક પર્વત જેવી સલામત જગા બીજે ક્યાંય નથી.તમારા ચિત્ત ની ચંચળતાને લીધે તમે બુદ્ધિ સ્થિર રાખી શકતા નથી.રાજાએ તો સ્થિર બુદ્ધિ રાખવી જોઈએ.નહિ તો તે પ્રજાનું પાલન કરી શકે નહિ.માટે શાંત થાઓ,ને એ બે જણા કોણ છે ? એમના મનમાં શું છે? તેની માહિતી લેવા કોઈને મોકલો.

ત્યારે સુગ્રીવે કહ્યું કે-તારા સિવાય  એ કામ બીજો કોઈ કરી શકશે નહિ,તું વિદ્વાન છે,વેદશાસ્ત્ર ને નીતિ શાસ્ત્ર નો તેં સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરેલો છે,તું મનુષ્યના ના મુખ પરથી જ તેના મન ની વાત જાણી શકે છે,
તું જ ગુપ્ત વેશે જા,અને એ લોકો કોણ છે ને કેમ આવ્યા છે તે જાણી લાવ.

પછી હનુમાનજી ભિક્ષુક નો વેશ ધારણ કરી રામ-લક્ષ્મણ પાસે ગયા.અને તેમને વિનય-પૂર્વક પ્રણામ કરી,મધુર ભાષામાં પ્રશંસા કરતાં પૂછ્યું-કે- હે સત્પુરુષો,તમે વૃક્ષો નું અવલોકન કરતા ચાલ્યા આવો છો તેથી વૃક્ષોની ને વન ની શોભા વધે છે,તમે વીર છો છતાં તપસ્વી ની જેમ વલ્કલ કેમ ધારણ કર્યા છે?
અને વારંવાર તમારા મુખમાંથી નિશ્વાસ કેમ નીકળે છે?

હનુમાને આટલું કહ્યું છતાં રામ-લક્ષ્મણ કશું બોલ્યા નહિ,ત્યારે હનુમાને કહ્યું કે-
હું નિષ્કપટ-પણે પુછું છું,છતાં તમે કેમ બોલતા નથી? તો પણ રામ-લક્ષ્મણ કશું બોલ્યા નહિ.
દરમિયાનમાં ચતુર હનુમાનજીએ રામ-લક્ષ્મણ નાં શરીરનાં કેટલાંક ચિહ્નો જોઈને ખાતરી કરી લીધી કે-
આ સુગ્રીવ ના શત્રુ નથી.એટલે તેમણે તરત જ પોતાની સાચી ઓળખ આપતાં કહ્યું કે-મારું નામ હનુમાન છે અને હું વાનરરાજ સુગ્રીવ નો સેવક છું,સુગ્રીવ ની ઇચ્છાથી હું તમારી પાસે આવ્યો છું,
તેઓ આપની મૈત્રી ઈચ્છે છે.

અત્યાર સુધી શ્રીરામ,હનુમાનજી ની વાત ધ્યાનપૂર્વક સાંભળી રહ્યા હતા,તેમણે લક્ષ્મણ ને કહ્યું કે-
આ હનુમાને વેદ શાસ્ત્રો નો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરેલો લાગે છે,વળી વ્યાકરણ શાસ્ત્ર નો પણ અભ્યાસ કરેલો લાગે છે,કારણકે તેની ભાષા બિલકુલ શુદ્ધ છે,એક પણ અશુદ્ધ ઉચ્ચાર તેના મુખે નથી.એની વાણી એવી મધુર છે કે,તલવાર ઉગામીને ઊભેલો દુશ્મન પણ તે સાંભળી ને પ્રસન્ન થઇ જાય.
જેની પાસે હનુમાનજી જેવો દૂત છે તે રાજાને ધન્ય છે.

શ્રીરામજીની આજ્ઞા થતાં,લક્ષ્મણે હનુમાજી ને કહ્યું કે-વાનરરાજ સુગ્રીવ વિષે અમે સાંભળ્યું છે,અમે પણ તેમની મૈત્રી ઇચ્છીએ છીએ.

આ સાંભળી હનુમાન ને આનંદ થયો,પણ તે વિચારમાં પડી ગયા,કે –સુગ્રીવ તો વાલીની સામે દુશ્મનાવટ ને લીધે મૈત્રી ઈચ્છે છે પણ આ લોકો શા માટે સુગ્રીવ ની મૈત્રી ઇચ્છતા હશે?
એટલે તેમણે પૂછ્યું કે-આ ગહન વનમાં આપનું આગમન શાથી થયું છે?એ આપને હરકત ના હોય તો સેવક ને કહો.PREVIOUS PAGE         INDEX PAGE           NEXT PAGE