Oct 15, 2014

હનુમાન ચાલીસા-ગુજરાતી

શ્રી  ગુરુ  ચરણ  સરોજ  રજ , નિજ  મનુ મુકર  સુધારી,
બરનઉં  રઘુબર  બિમલ  જસુ,  જો  દાયક  ફલ  ચારી.
બુદ્ધિહીન  તનુ    જાનકાઈ,    સુમિરૌ     પવનકુમાર,
બલ  બુદ્ધિ   વિદ્યા  દેહુ  મોહી ,  હરાઉં   કલેશ  વિકાર .

જય  હનુમાન  જ્ઞાન  ગુન  સાગર ,જય  કપીશ  તિહું  લોક  ઉજાગર,
રામ  દૂત  અતુલિત  બલ  ધામા ,  અંજની  પુત્ર  પવનસુત   નામાં.

મહાવીર   વિક્રમ   બજરંગી ,  કુમતિ   કે  નિવાર  સુમતિ  કે  સંગી,
કંચન  બરજ  બિરાજ   સુબેસા,   કાનન  કુંડલ   કુંચિત   કેશા.

હાથ  વજ્ર  ઔર   ધજા   બિરાજે,   ,કાંધે  મુંજ  જનેઉ  સાજૈ,
સંકર  સુવન  કેશરી  નંદન,   તેજ  પ્રતાપ  મહા  જગ  વંદન.

વિદ્યાવાન  ગુણી  અતિ  ચાતુર,  રામ  કાજ  કરીબે   કો  આતુર,
પ્રભુ  ચરિત્ર  સુનીબે  કો  રસિયા,  રામ  લખન   સીતા  મન  બસિયા.

સુક્ષમ  રૂપ  ધરી  સિયહિ  દિખાવા, બિકટ  રૂપ  ધરી  લંકા  જલાવા,
ભીમ    રૂપ   ધરી  અસુર  સંહારે,   રામચંદ્ર   કે   કાજ   સંવારે.

લાય   સજીવની  લખન  જિયાવે,  શ્રી ર ઘુબીર  હરષિ  ઉર  આયે,
રઘુપતિ  કીન્હી  બહુત  બડાઈ,   તુમ  મમ  પ્રિય  ભરત  સમ  ભાઈ.

સહસ્ર  બદન  તુમ્હરો  યશ  ગાવૈં , અસ  કહી  શ્રીપતિ  કંઠ  લગાવૈ,
સનકાદિક   બ્રહ્માદિ   મુનિષા,  નારદ  સારદ  સહીત  અહીસા.

જમ   કુબેર  દિક્પાલ  જહાં  તે,  કવિ  કોવિદ  કહી  સકે  કહાંતે,
તુમ  ઉપકાર  સુગ્રીવહિં  કીન્હા,   રામ  મિલાય  રાજપદ  દીન્હા.

તુમ્હરો  મંત્ર  વિભીષણ  માના,  લંકેશ્વર  ભયે  સબ  જગ  જાના,
યુગ  સહસ્ર  યોજન  પર  ભાનુ ,  લીલ્યો  તાહિ  મધુર  ફલ  જાનુ.

પ્રભુ  મુદ્રિકા  મેલિ  મુખ માહી,  જલધિ  લાંધિ  ગયે  અચરજ  નાહી,
દુર્ગમ  કાજ  જગત  કે  જે  તે,   સુગમ  અનુગ્રહ  તુમરે  તે  તે.

રામ  દુવારે  તુમ   રખવારે ,  હોત  ના આજ્ઞા  બિનુ  પૈસારે,
સબ   સુખ  લહૈ  તુમ્હારી  સરના,     તુમ  રક્ષક  કહું  કો  ડરના.

આપન  તેજ  સમ્હારો  આપે,   તીનો  લોક  હાંક  તે  કાપૈ,
ભૂત  પિશાચ  નિકટ  નહિ  આવૈ,   મહાવીર  જબ  નામ  સુનાવૈ.

નાસૈ  રોગ  હરૈ  સબ  પીરા,  જપત  નિરંતર  હનુમંત  બીરા,
સંકટ  તે  હનુમાન  છોડાવે ,  મન  કર્મ  બચન  ધ્યાન  જો  લાવૈ.

સબ  પર   રામ  તપસ્વી  રાજા ,  તીન  કે  કાજ  સકલ  તુમ  સાજા,
ઔર  મનોરથ  જો  કોઈ  લાવે,  તાસુ  અમિત  જીવન  ફળ  પાવૈ.

ચારો  જુગ  પરતાપ  તુમ્હારા ,  હૈ  પરસિધ્ધ  જગત  ઉજિયારા,
સાધુ  સંત  કે  તુમ  રખવારે,  અસુર  નિકંદન  રામ  દુલારે.

અષ્ટ  સિદ્ધિ  નવ  નિધ્ધી  કે  દાતા,  અસ  બ ર દીન જાનકી માતા,
 રામ  રસાયન  તુમ્હરેં  પાસા,   સદા  રહો  રઘુપતિ  કે  દાસા.

તુમ્હારે  ભજન  રામ  કો ભાવૈ,  જનમ  જનમ  કે  દુઃખ  બિસરાવૈ,
અંત  કાલ  રઘુ  બર  પુર  જાવૈ,   જહાં  જન્મ  હરિભક્ત  કહાઈ.

ઔર  દેવતા  ચિત્ત  ના  ધરાઈ,   હનુમત સૈ  સર્વ  સુખ  કર ઈ,
સંકટ  કટૈ  મિટૈ  સબ  પીરા,  જો  સુમિરૈ  હનુમત  બલ  બીરા.

જય  જય  જય  હનુમાન  ગોસાઈ,  કૃપા  કરહુ  ગુરુદેવ  કી  નાયી,
જો  સત  બાર  પાઠ  કરે  કોઈ,  છૂટ  હી  બંદી  મહાસુખ  હોઈ.

જો  ય  પઢૈ  હનુમાન  ચાલીસા,   હોય  સિદ્ધિ  સાખી  ગૌરીશા,
તુલસીદાસ  સદા  હરિ  ચેરા,  કીજૈ  ના થ હૃદય  મહી  ડેરા.

પવન  તનય  સંકટ  હરનં,   મંગલ  મૂર્તિ  રૂપ ,
રામ  લખન  સીતા  સહીત,   હૃદય  બસહુ  સુર  ભૂપ.


રામચંદ્ર   સ્તુતિ

श्री  रामचंद्र  कृपाल  भज  मन , हरण  भव   भय  दारुणं  I
नव  कञ्च  लोचन  कञ्च  मुखकर , कञ्च  मुख  कंचारुणम I I

कंदर्प  अगणित  अमित  छबि  नव, नील  नीरज  सुंदरम  I
पट्पीत  मानहु  तड़ित  रूचि  सूचि , नौमी  जनक  सुतावरणम I I

भजु   दीनबंधु   दिनेश  दानव,  दैत्य  वंश   निकंदनम I
रघुनंद  आनद  कंद  कौशल  चंद  दशरथ  नन्दनम I I

शिर  मुकुट  कुण्डल  तिलक  चारु,  उदार  अंग  विभुषणं I
आजा नुभुज  सर  चाप  धर  संग्राम  जीत  खरदूषणं  I I

इति  वदति  तुलसीदास  शंकर  सेस  मुनि  मन  रंजनम  I
मम  हृदय कुँज  निवा स कुरु  कामादि  खल  दल  मंजनम  I I