શ્રીકૃષ્ણ જન્મ

Image result for janmashtami
(ડોંગરેજી મહારાજ ની કથા પર આધારિત)

શ્રાવણ માસ, કૃષ્ણપક્ષની અષ્ટમી (આઠમ) છે. ને આજે પરમાત્માનું જગત માં પ્રાગટ્ય થવાનું છે.

અંતઃકરણ ની શુદ્ધિ થાય,ત્યારે ભગવાન અંદર પ્રગટે છે. પણ આજે તો પ્રભુ –બહાર પ્રગટ થવાના છે.
એટલે સમષ્ટિ  અને અષ્ટધા પ્રકૃતિ ની આજે શુદ્ધિ થઇ છે.

સમય,દિશાઓ,ધરતી,જળ આજે આનંદ માં છે.
કમળ મધ્યરાત્રી એ ખીલતાં નથી,પણ આજે –પ્રભુ નું આગમન થવાનું છે,તેથી –તે ખીલ્યાં છે.
મેઘો, આજે આનંદ માં ગડગડાટ કરે છે.

સર્વગુણ સંપન્ન સમય થયો છે. ચંદ્ર રોહિણી નક્ષત્ર માં આવ્યો છે. દિશાઓ સ્વચ્છ થઇ ગઈ,
આકાશ નિર્મળ થયું, નદીઓના પાણી નિર્મળ થયા,શીતલ,સુગંધી તથ પવિત્ર વાયુ વાવા લાગ્યો.
સ્વર્ગ માં દુંદુભિઓ વાગવા લાગ્યા.
ઋષિ-મુનિઓ તથા દેવતાઓ આનંદમાં આવી જઈ પુષ્પ ની વૃષ્ટિ કરવા લાગ્યા.

બાલકૃષ્ણ લાલ નું પ્રાગટ્ય થયું છે.......બાલકૃષ્ણ લાલ કી જય......


Yog-Vasishth-Gujarati-યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણ-ઉત્તર રામાયણ-593

બહારથી અંદર આવેલો શ્વાસ પૂરો થયા પછી,જ્યાં સુધી હૃદયમાં ઉચ્છવાસ ઉદય પામ્યો ના હોય-ત્યાં સુધી ની અવસ્થા "કુંભક" કહેવાય છે.(કે જે માત્ર યોગીઓના અનુભવમાં આવે છે)
આવી જ રીતે બહાર (શરીરની બહાર) પણ રેચક-કુંભક-પૂરક ની અવસ્થા પ્રયત્ન વિના જ થાય છે.નાકની ટોચથી બહારનો બાર આંગળ-સુધીનો નીચેનો પ્રદેશ-કે જે શ્વાસને આવવાનું સ્થાન છે-તેમાં પણ સર્વદા યત્ન વગર જ પૂરક-કુંભક-રેચક-નામના ત્રણ સ્વભાવો થવાનું વિદ્વાનોએ જે કહ્યું છે,તે હું જણાવું છું.તેને તમે સાંભળો.