Jun 7, 2012

ભાગવત રહસ્ય-૪૫

  
      PREVIOUS PAGE
       NEXT PAGE               
   INDEX PAGE                   

સ્કંધ પહેલો-૧૬ (ચાલુ)

વ્યાસજી કહે છે- તમારી વાત સાચી છે. મારું મન અશાંત છે.પણ અશાંતિ નુ કારણ શું છે? તે સમજાતું નથી. જાણતો નથી.
મારી કાંઇક ભૂલ થઇ છે. પણ મને મારી ભૂલ સમજાતી નથી. કૃપા કરી મને મારી ભૂલ બતાવો.
હું તમારો ઉપકાર માનીશ.મારી ભૂલ હું સુધારીશ.

પ્રત્યક્ષ માં વખાણ કરનાર ઘણા મળે છે.પણ ભૂલ બતાવનારા મળતા નથી.
જેને તમારી લાગણી હશે તે જ તમને તમારી ભૂલ બતાવશે. માટે જે-તમારી ભૂલ બતાવે તેનો ઉપકાર માનજો.
મનુષ્ય ને પાપ કરતાં શરમ નથી આવતી-પણ પાપની કબુલાત કરતાં શરમ આવે છે. ભૂલ કબુલ કરતાં શરમ આવે છે.

વ્યાસજી નો વિવેક જોતાં-નારદજી ને આનંદ થયો.
નારદજી એ કહ્યું-મહારાજ આપ નારાયણ ના અવતાર છે. તમારી ભૂલ શું થાય ? તમે જ્ઞાની છો,તમારી કોઈ ભુલ થઇ નથી. છતાં આપ આગ્રહ કરો છો-તો એક વાત કહું છું-કે-
આપે બ્રહ્મ-સૂત્ર માં વેદાંત ની બહુ ચર્ચા કરી. આત્મા-અનાત્મા નો બહુ વિચાર કર્યો. જીવ કેવો છે?ઈશ્વર કેવો છે? જગત
કેવું છે ? –તેવી બહુ ચર્ચા કરી.
યોગસૂત્ર ના ભાષ્ય માં –યોગ ની બહુ ચર્ચા કરી.સમાધિ ના ભેદો નુ બહુ વર્ણન કર્યું.
પુરાણો માં ધર્મ ની વ્યાખ્યા ઓ કરી-વર્ણાશ્રમ ધર્મ નુ વર્ણન કર્યું. -પણ-
ધર્મ-જ્ઞાન અને યોગ –એ સર્વ ના આધાર-શ્રીકૃષ્ણ છે. આ સર્વ ના આત્મા શ્રીકૃષ્ણ છે. તેની લીલા-કથા આપે પ્રેમ માં
પાગલ થઇ ને વર્ણવી નથી. તમે ભગવાન નો નિર્મળ યશ પૂર્ણ રીતે વર્ણવ્યો નથી.
હું માનું છું-કે –જે વડે ભગવાન પ્રસન્ન ના થાય-તે શાસ્ત્ર અપૂર્ણ જ છે.

વળી તમારું તત્વ જ્ઞાન કળિયુગ ના વિલાસી-ભોગી લોકો ને ઉપયોગી થશે નહિ.
તમારુ જીવન કલિયુગના જીવોનું કલ્યાણ કરવા-જીવો નો ઉદ્ધાર કરવા થયો છે. તમારું તે અવતાર કાર્ય હજુ તમારે હાથે
પૂર્ણ થયું નથી.તેથી તમારા મન માં ખટકો છે.

જ્ઞાની  પુરુષ પણ પરમાત્માના પ્રેમ માં પાગલ ના થાય –ત્યાં સુધી આનંદ મળતો નથી.પ્રભુ મિલન માટે જે આતુર થતો નથી
તેનું જ્ઞાન શું કામનું ?
મને એમ લાગે છે કે -કળિયુગ નો ભોગી મનુષ્ય યોગાભ્યાસ કરી શકશે નહિ-અને કદાચ કરવા જશે તો રોગી થશે.
કળિયુગ નો ભોગી જીવ –તમારા બ્રહ્મસુત્ર-વગેરે સમજી શકશે નહિ. વિલાસી મનુષ્ય તમારા ગહન સિદ્ધાંતો શી રીતે સમજી
શકશે ?  

આપે જ્ઞાન ની બહુ ચર્ચા કરી છે-
કર્મ યોગ નુ સ્વરૂપ બતાવ્યું-યોગશાસ્ત્ર ઉપર ભાષ્ય રચ્યું.
તમે કોઈ ગ્રંથ માં જ્ઞાન ને તો કોઈ ગ્રંથ માં કર્મ ને મહત્વ આપ્યું છે. મહાભારત માં કૃષ્ણ કથા વર્ણવી-પણ તેમાં –
ધર્મ - ને મહત્વ આપ્યું છે. આપે આ બધાં ગ્રંથો માં પ્રભુ પ્રેમ ને ગૌણ ગણ્યો. અને ક્યાંય તમે ભગવાન ની લીલા-કથાનું-પ્રેમથી-વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન કર્યું નથી.

પૂર્વ મીમાંસા - માં આપે કર્મ માર્ગ-પ્રવૃત્તિ ધર્મ નુ વર્ણન કર્યું.-કહ્યું-કે –જીવન ના છેલ્લા શ્વાસ સુધી સત્કર્મ છોડશો નહિ.
ઉત્તર મીમાંસા –માં નિવૃત્તિ ધર્મ નુ વર્ણન કર્યું, અને સન્યાસ-જ્ઞાન ને પ્રાધાન્ય આપ્યું.

મને એમ લાગે છે કે-આ બંને માર્ગો-કળિયુગ માં ઉપયોગી થઇ શકશે નહિ. કોઈ મધ્યમ રસ્તો બતાવો.

કર્મ કરે પણ –તે કૃષ્ણ પ્રેમ વિનાનું હોય –તો તેની કિંમત થતી નથી. સત્કર્મ કરતાં “હું”-અહમ વધી જાય-ને પ્રભુમાં પ્રેમ
ના જાગે તો –એ સત્કર્મ શા કામનું ?
આ બધું –પ્રભુને માટે કરું છું-એવી ભાવનાથી કર્મ થવું જોઈએ.
કૃષ્ણ પ્રેમ વગર-કર્મ નો આગ્રહ-વ્યર્થ છે-જ્ઞાન વ્યર્થ છે-યોગ વ્યર્થ છે-ધર્મ વ્યર્થ છે.

કૃષ્ણ પ્રેમ વગર જ્ઞાન ની શોભા નથી.-એ જ્ઞાન શુષ્ક છે. જ્ઞાન નુ ફળ-પૈસા-પ્રતિષ્ઠા કે પરોપકાર નથી-પણ
પ્રભુ ના ધ્યાન માં મગ્ન રહેવું-એ જ્ઞાન નુ ફળ છે.

બધાં પ્રવૃત્તિ(કર્મ) માં ફસાયેલાં રહે-તે પણ યોગ્ય નથી-પ્રવૃત્તિ માં વિવેક રાખવો જોઈએ.
બધાં નિવૃત્તિ (જ્ઞાન)માં રહે તે પણ યોગ્ય નથી.
પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ નો સમન્વય –કૃષ્ણ પ્રેમથી થાય છે.
વ્યવહાર અને પરમાર્થ નો સમન્વય –કૃષ્ણ પ્રેમ થી થાય છે.
પ્રવૃત્તિ-પરમાત્મા માટે કરે-પરોપકાર માટે કરે –તો તે પ્રવૃત્તિ પણ નિવૃત્તિ નુ ફળ આપે છે.
પરમાત્મા ને પ્રસન્ન કરવા જે –પ્રવૃત્તિ કરે- તે નિવૃત્તિ જ છે.

પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ નો –સમન્વય કરી બતાવે-તેવી કથા આપ કરો.
ભગવત-પ્રેમ માં મનુષ્ય તન્મય બને તો –તેને જ્ઞાન અને યોગ –બંને નુ ફળ મળે છે.

કૃષ્ણ-કિર્તન અને કૃષ્ણકથા –વગર કળિયુગ માં મનુષ્ય નુ જીવન સુધરશે નહિ.
કૃષ્ણ પ્રેમ જાગે તો જ જીવન સુધરે છે. 
  
      PREVIOUS PAGE
       NEXT PAGE               
      INDEX PAGE