More Labels

Jun 8, 2012

ભાગવત રહસ્ય-૪૬

     
      PREVIOUS PAGE
       NEXT PAGE               
    INDEX PAGE             

સ્કંધ પહેલો-૧૭ (ચાલુ)

પરમાત્મા જેને પોતાનો ગણે છે તેને જ પોતાનું સ્વરૂપ બતાવે છે.
પ્રભુ એ પોતાનું- નામ- પ્રગટ રાખ્યું છે-પણ પોતાનું સ્વ-રૂપ છુપાવ્યું છે. જયારે લાડીલા ભક્તો-પરમાત્મા ની બહુ ભક્તિ કરી
ભગવાન ને લાડ લડાવે છે-ત્યારે-જ પરમાત્મા પોતાનું સ્વ-રૂપ બતાવે છે.

અરે! સામાન્ય –જીવ પણ-જ્યાં પ્રેમ ના હોય-ત્યાં- પોતાનું સ્વરૂપ(વસ્તુ) છુપાવે છે.
અજાણ્યા અને પારકા ના સામે તિજોરી પણ ખોલતો નથી. જેના તરફ થોડો પ્રેમ હોય તો-વગર કહ્યે બધું બતાવે છે.
અને જો અતિશય પ્રેમ હોય તો-તિજોરી ની ચાવી પણ આપી દે છે.

તો પછી-અતિશય પ્રેમ વગર-પરમાત્મા પણ કેવી રીતે પ્રગટ થાય ? જીવ જયારે અતિશય પ્રેમ કરે છે-ત્યારે-જ-
ભગવાન માયા નો પડદો દૂર હટાવી દે છે-અને પ્રગટ થાય છે.
ભલે મોટો જ્ઞાની હોય-પણ પરમાત્મા સાથે અતિશય પ્રેમ ના કરે ત્યાં સુધી તેણે પણ પરમાત્મા નો અનુભવ થતો નથી.

ઘર-પત્ની-બાળકો-કપડાં-જોડા-પૈસા-આ બધા સાથે પ્રેમ હોય-એ જ્ઞાની કેમ કહેવાય?
આજકાલ –લોકો –પલંગ માં બેસી-પુસ્તકો વાંચી-પડ્યા-પડ્યા-જ્ઞાની બની જાય છે.
તેમને - સત્સંગ-ગુરુ- ની જરૂર નથી પડતી-બ્રહ્મચર્ય પાળવાની જરૂર નથી પડતી. કૃષ્ણ-લીલા ના ગાન ની જરૂર નથી પડતી.
આવા પુસ્તકિયા-જ્ઞાન- સાથે - માનવી અશાંત છે. કારણ –એ -માત્ર-જ્ઞાન પણ સાચું નથી-(અનુભવ વગરનું છે-માટે) અને
પરમાત્મા પ્રત્યે પ્રેમ પણ ક્યાં છે ?
જ્ઞાન ની શોભા પ્રેમથી છે-ભક્તિ થી છે-જો સર્વ માં ભગવત-ભાવ ના જાગે તો તે જ્ઞાન શું કામનું ?

જ્ઞાની થવું કઠણ નથી-પ્રભુ - પ્રેમી થવું કઠણ છે. પ્રભુ માં વિશ્વાસ રાખો. પ્રભુ ને યાદ રાખો.
જે પરમાત્મા સાથે પ્રેમ કરે છે-તેની ચિંતા પરમાત્મા કરે છે.
જગત સાથે કરેલો પ્રેમ –પરિણામ માં રડાવે છે. જીવ પાસે ઈશ્વર બીજું કઈ માંગતા નથી-ફક્ત પ્રેમ માગે છે.

કળિયુગ ના મનુષ્ય ને સમયસર ગરમ પાણી કે ગરમ –ચા –ન મળે –તો તે મગજ ગુમાવી બેસે છે.
એવો મનુષ્ય યોગ શું સિદ્ધ કરી શકવાનો છે.?

જેની ભોગ મા આસક્તિ છે-તેનું શરીર સારું નથી રહેતું-રોગી બને છે.
જેની દ્રવ્ય મા આસક્તિ છે- તેનું મન સારું રહેતું નથી-મન અશાંત રહે છે.
આવા મનુષ્યોને યોગ સિદ્ધ થતો નથી.

ચિત્ત-વૃત્તિ ના નિરોધ ને યોગ કહે છે (પતંજલ-યોગ-સૂત્ર).તેને સિદ્ધ કરવો મુશ્કેલ છે.
વાતો બ્રહ્મ-જ્ઞાન ની કરે અને પ્રેમ પૈસા સાથે કરે તેણે પરમાત્મા મળતા નથી. તેણે આનંદ મળતો નથી.

“હવે આપ એવી કથા કરો કે-જેથી બધાને લાભ થાય-સર્વ ને પ્રભુ પ્રત્યે પ્રેમ જાગે-એવું પ્રેમ શાસ્ત્ર બનાવો કે-
સહુ કૃષ્ણપ્રેમ મા પાગલ બને. કથા શ્રવણ કરનારને કનૈયો-લાલો  વહાલો લાગે અને સંસાર તરફ સૂગ આવે.
અને આવી કથા કરશો તો જ તમને શાંતિ મળશે.”

વ્યાસજી એ પણ જ્યાં સુધી ભાગવત શાસ્ત્ર ની જ્યાં સુધી રચના ના કરી ત્યાં સુધી તેમને શાંતિ મળી નહિ.

બધાં કર્મ ની આસક્તિ છોડી શકતાં નથી. પરંતુ પ્રભુ મા પ્રેમ જાગે-તો ધીરે ધીરે સંસાર નો મોહ-ઓછો થાય છે.
પ્રભુ માં પ્રેમ હોય હોય તો-સંસાર અને પરમાર્થ બંને મા સફળતા મળે છે.

“કળિયુગ માં મનુષ્યોને ઉદ્ધાર-અન્ય કોઈ સાધનો થી થશે નહિ-ફક્ત કૃષ્ણ કિર્તન અને કૃષ્ણ સ્મરણ  થી જ  ઉદ્ધાર થશે.
પરમાત્મા ની લીલાકથાનું વર્ણન આપ અતિ પ્રેમપૂર્વક કરો. આપ તો જ્ઞાની છો. મહારાજ આપને વધુ શું કહું ?
હું મારી જ કથા આપને કહું છું. હું કેવો હતો અને કેવો થયો.”

વ્યાસજી ની ખાતરી માટે નારદજી પોતાનો જ દાખલો આપે છે.પોતાના પૂર્વ જન્મ ની કથા સંભળાવે છે.
કથા શ્રવણ અને સત્સંગ નું ફળ બતાવે છે.

“હું દાસી પુત્ર હતો.મને અચાર વિચાર નું ભાન હતું નહિ.પણ મેં ચાર મહિના કનૈયા ની કથા સાંભળી.મને સત્સંગ થયો.
મારું જીવન સુધારી-દિવ્ય બન્યું અને દાસીપુત્ર માંથી દેવર્ષિ બન્યો. આ પ્રભાવ-સત્સંગ નો છે-કૃષ્ણ કથા નો છે.
આ બધી કૃપા મારા ગુરુની છે. મને કોઈ માન આપે ત્યારે મને મારા ગુરુ યાદ આવે છે.

વ્યાસજી-નારદજી ને કહે છે-કે- તમારા પૂર્વજન્મ ના -ઇતિહાસ ની કથા વિસ્તારથી કહો.

     
      PREVIOUS PAGE
       NEXT PAGE               
  INDEX PAGE