More Labels

Nov 1, 2011

અષ્ટાવક્ર ગીતા-૧૪


      PREVIOUS PAGE
     NEXT PAGE
પ્રકરણ-૮

અષ્ટાવક્ર કહે છે કે-

જયારે ચિત્ત (મન) કાંઇ-- ઈચ્છે—કે—શોક-- કરે,
--કાંઇ—છોડી—દે--કે –કાંઇ—ગ્રહણ—કરે,
--કાંઇ—હર્ષ—કરે—કે—કોપ (ગુસ્સે) –કરે, ત્યારે જ “બંધન” થાય છે.   (૧)

જયારે ચિત્ત ઈચ્છા કરતુ નથી,શોક કરતુ નથી,
--છોડી દેતું નથી કે ગ્રહણ કરતુ નથી,
--હર્ષ નથી પામતું કે કોપ નથી કરતુ,  ત્યારે જ “મોક્ષ” થાય છે.   (૨)

જયારે ચિત્ત કોઈ પણ દૃષ્ટિ થી (નજરથી) વિષયો માં “આસક્ત” થઇ જાય છે,
--ત્યારે “બંધન” થાય છે,અને
--જયારે ચિત્ત બધીય દૃષ્ટિ થી વિષયોમાં “અનાસક્ત”  થઇ જાય ત્યારે “મોક્ષ” થાય છે.  (૩)

જયારે “અહમ” (હું શરીર છું તેવું -દેહાભિમાન) નથી, ત્યારે “મોક્ષ” છે, અને,
--અહમ (દેહાભિમાન) છે,ત્યારે “બંધન” છે,
--એમ સહજ વિચારી,તું કશાનું પણ ગ્રહણ કે ત્યાગ કર નહિ.    (૪)


પ્રકરણ-૮-સમાપ્ત-અનુસંધાન-પ્રકરણ-૯

      PREVIOUS PAGE
     NEXT PAGE