More Labels

May 29, 2012

ભાગવત રહસ્ય-૩૬      PREVIOUS PAGE
       NEXT PAGE               
    INDEX PAGE                  

સ્કંધ પહેલો-૭  (ચાલુ)

નિષ્કામ ભક્તિ શ્રેષ્ઠ છે, ગોપી ઓનો શ્રીકૃષ્ણ પ્રત્યે નો પ્રેમ-આનું ઉદાહરણ છે.
ગોપીઓને મુક્તિની ઈચ્છા નહોતી. શ્રીકૃષ્ણ નું સુખ એજ અમારું સુખ-એવો -પ્રેમ નો આદર્શ હતો.
શુદ્ધ પ્રેમ મા પ્રિયતમ ના સુખ નો જ વિચાર કરવાનો-પોતાના સુખનો નહિ.

એક ગોપી એ ઉદ્ધવ ને સંદેશો આપ્યો છે કે-
કૃષ્ણ ના વિયોગ માં અમારી દશા કેવી છે, તેનો –ઉદ્ધવજી –આપે અનુભવ કર્યો છે,
મથુરા ગયા પછી,શ્રીકૃષ્ણ ને કહેજો –કે-આપ મથુરા માં આનંદ થી બિરાજતા હો-તો અમારા સુખ માટે-
વ્રજ માં આવવાનો પરિશ્રમ કરશો નહિ-અમારો પ્રેમ- જાત ને સુખી કરવા માટે નહિ પણ-શ્રીકૃષ્ણ ને
સુખી કરવા માટે છે. શ્રી કૃષ્ણ ના વિયોગ માં અમે દુઃખી છીએ-વિલાપ કરીએ છીએ-પરંતુ અમારા
વિરહ માં જો તેઓ મથુરા માં સુખી હોય તો-સુખી રહે.
અમારા સુખ માટે તેઓ અહીં ના આવે-પરંતુ તેઓને પોતાના સુખ માટે આવવું હોય તો ભલે આવે.

શાંડિલ્ય મુનિએ પોતાના ભક્તિ-સૂત્ર માં લખ્યું છે-કે-
બીજાના સુખે સુખી થવું એ પ્રેમ નું લક્ષણ છે(તત્સુખે સુખીત્વમ પ્રેમ લક્ષણમ)

ધન્ય છે-ગોપીઓને-વ્રજ ભક્તો ને!!
ગોકુલ અને મથુરા વચ્ચે કઈ લાંબુ અંતર નથી-તેમ છતાં શ્રીકૃષ્ણ ને મળવા ગયા નથી.

એક ગોપી(સખી) વિચારે છે-હું ત્યાં (મથુરા) મળવા જઈશ.—પણ—હું મળવા જાઉં  અને લાલાને કાંઇક
પરિશ્રમ થાય તો ?તેઓને સંકોચ થાય તો ? ના-મારા લીધે મારા લાલાને પરિશ્રમ ના થવો જોઈએ.
લાલાના દર્શન કરતાં –મને તો આનંદ થશે-પણ મને જોતા કદાચ મારાં લાલાને સંકોચ થાય કે –
આ ગામડાની ગોવાલણો સાથે હું રમતો હતો ? ના-મારે મથુરા જવું નથી.
મારાં પ્રેમ માં જ કોઈ ખામી હશે-એટલે તેઓ મને છોડીને ગયા છે. એ મારો જ દોષ છે.
મારો પ્રેમ સાચો હશે તો –જરૂર તેઓ ગોકુલ આવશે. ત્યાં સુધી હું વિયોગ નું સુખ સહન કરીશ.
લાલાના વિયોગ માં આંસુ પાડવામાં –યે-ઘણું સુખ મળે છે. લાલાના વિયોગ માં તેનું સ્મરણ કરતાં-
તેના મિલન જેટલો જ આનંદ મળે છે.લાલાં  નો વિયોગ હોય તો –બધું હોવાં છતાં દુઃખ છે.

ગોપી ઓ નો પ્રેમ આવો છે. નિષ્કામ પ્રેમ-
લાલા નોં આશ્રય લે –તે નિષ્કામ બને છે.
તેથી જ શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે-મને ગોકુલ માં ગોપીઓ સાથે જે આનંદ મળ્યો તે દ્વારકા માં નથી.

ગોપી ઓ ની આવી ભક્તિ થી પરમાત્મા ગોપી ઓના ઋણ માં રહ્યાં છે.

આ ગોપી-પ્રેમ નો મહિમા-(એક ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ) –જોવા જેવો છે.(લાલા પ્રત્યે નો ઉત્કૃષ્ટ ભાવ)

શ્રી કૃષ્ણ –એક વાર બિમાર પડ્યા.(પ્રભુ બિમાર શું પડે? બિમાર પડવાનું નાટક રચ્યું)
નારદજી ત્યાં આવ્યા છે. પૂછે છે કે –બિમારીની દવા શું ?
પ્રભુએ કહ્યું- દવા છે –પણ મળતી નથી. કોઈ પ્રેમી ભક્ત તેના ચરણ ની –રજ(ધૂળ) આપે –તો-જ
મારો રોગ સારો થાય.
નારદજી એ પટરાણી ઓ પાસે અને મહેલ માં બધે –ચરણરજ ની માગણી કરી.
સઘળી રાણીઓ –આંચકો અનુભવે છે-પ્રાણનાથ ને (માલિકને)ચરણ રજ આપીએ-તો મોટું પાપ લાગે –
(માલિક ની ચરણ રજ લેવાય-અપાય નહિ)-નરક માં જવું પડે-નરક માં કોણ જાય ?
કોઈ પણ પદ-રજ આપવા તૈયાર થયા નહિ.

નારદજી થાકીને (પોતે તો હતા પરમ ભક્ત પણ-પોતાની ચરણ રજ પણ આપી નહિ!!) વ્રજ માં આવ્યા.
ગોપી ઓએ વાત સાંભળી-કે-મારો લાલો બિમાર છે-(ગોપીઓ હાંફળી-ફાંફળી થઇ ગઈ છે)
અમારા લાલાજી સારા થતાં  હોય તો – લઇ જાઓ અમારી- ચરણ રજ.
તેના બદલામાં જે દુઃખ ભોગવવાનું આવશે –તે અમે ભોગવીશું.
જો અમારો લાલો સુખી થતો હોય-સાજો થતો હોય તો-અમે નરક ની યાતના ઓ સહન કરવા તૈયાર છીએ !!!!

ગોપીઓ એ ચરણ રજ આપી અને નારદજી તે લઇ દ્વારકા આવ્યા.
શ્રી કૃષ્ણ નો રોગ સારો થયો. પટરાણી ઓ લજવાઈ ગઈ !!! નિષ્કામ પ્રેમ ની પરીક્ષા થઇ !!!

નિષ્કામ ભક્તિ એ ભાગવત નો મુખ્ય વિષય છે.(અને ગોપી ઓ આનું ઉદાહરણ છે)
નિષ્કામ ભક્તિ વિના વૈરાગ્ય અને જ્ઞાન ના મળે.
જ્ઞાન વગર ભક્તિ આંધળી છે-અને ભક્તિ વગરનું જ્ઞાન પાંગળું છે.

ભાગવત નો અધિકાર સર્વ ને આપ્યો છે.છતાં બતાવ્યું છે કે-
શુદ્ધ અંતઃકરણ વાળા માનવો ને જાણવા યોગ્ય –પરમાત્મા નું નિરૂપણ આમાં કરવામાં આવ્યું છે.
નિર્મત્સર (ઈર્ષા વગરના)-શુદ્ધ અંતઃ કરણ વાળા થઇ ને કથા સાંભળવાની –(તો જ પરમાત્મા ને જાણી શકાય).

મત્સર (ઈર્ષા) એ મનુષ્ય નો મોટા માં મોટો શત્રુ છે. મત્સર બધાને પજવે છે. જ્ઞાની અને યોગીને પણ-

જ્ઞાનેશ્વર અને ચાંગદેવ નું ઉદાહરણ જાણીતું છે.  

      PREVIOUS PAGE
       NEXT PAGE               
     INDEX PAGE