More Labels

Jun 4, 2012

ભાગવત રહસ્ય-૪૨


   
      PREVIOUS PAGE
       NEXT PAGE               
      INDEX PAGE               

સ્કંધ પહેલો-૧૩ (ચાલુ)

શ્રીકૃષ્ણ ના સ્વ-રૂપ નું જેને બરોબર જ્ઞાન થાય છે-તે ઈશ્વર થી જુદો રહી જ શકતો નથી. સર્વ માં ઈશ્વરને
જોનારો-પોતે ઈશ્વરરૂપ બને છે.

શુદ્ધ -બ્રહ્મ- માયા- ના સંસર્ગ વિના અવતાર લઇ શકે નહિ. સો ટચ નું સોનું એટલું પાતળું હોય છે કે-તેમાંથી
દાગીના ઘડી શકાય નહિ. દાગીના બનાવવા તેમાં બીજી ધાતુ ઉમેરવી પડે છે.
તેવીજ રીતે પરમાત્મા પણ માયા નો આશ્રય-કરી-અવતાર લઇ પ્રગટ થાય છે.
પણ ઈશ્વરને માયા બાધક થતી નથી-જીવને માયા બાધક થાય છે.

ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ વધારવા –ભગવાન ના અવતારોની કથા સાંભળો.

પરમાત્મા ના -૨૪- અવતારો છે. તે ચોવીસ અવતારોની કથા ભાગવતમાં વર્ણવી છે. તે કથા ઓનું શ્રવણ
કરવાથી પરીક્ષિત ને મોક્ષ મળ્યો છે.
ધર્મ નું સ્થાપન અને જીવો નો ઉદ્ધાર કરવા-પરમાત્મા અવતાર(જીવ-દેહ) ધારણ કરે છે. (જેને દેવ કહે છે)

લાલાજીનો અવતાર તમારા ઘરમાં થવો જોઈએ.-મંદિર માં નહિ.
માનવ-શરીર એ ઘર છે. પરંતુ આપણે –આપણા ઘરમાં કે હૃદય માં –પરમાત્મા માટે જગા જ ક્યાં રહેવા દીધી
છે ? તેથી તો લાલા ને કારાગાર માં જન્મ લેવો પડ્યો.

પહેલો અવતાર સનત કુમારો નો છે.
તે બ્રહ્મચર્ય નું પ્રતિક છે. કોઈ પણ ધર્મ માં બ્રહ્મચર્ય પ્રથમ આવે છે. બ્રહ્મચર્ય વગર મન સ્થિર થતું નથી. બ્રહ્મચર્ય થી
મન-બુદ્ધિ-અહંકાર પવિત્ર થાય છે. અંતઃ કરણ શુદ્ધ થાય છે. પહેલું પગથીયું-છે-બ્રહ્મચર્ય.

બીજો અવતાર છે-વરાહ નો-
વરાહ એટલે શ્રેષ્ઠ દિવસ. જે દિવસે સત્કર્મ થાય-તે શ્રેષ્ઠ દિવસ. સત્કર્મ માં લોભ-વિઘ્ન કરવા આવે છે-લોભ ને સંતોષ થી
મારવો. વરાહ અવતાર સંતોષ નો અવતાર છે.પ્રાપ્ત સ્થિતિ માં સંતોષ માનો-એ વરાહ અવતાર નું રહસ્ય છે.

ત્રીજો અવતાર નારદજી નો-
ભક્તિ નો અવતાર છે. બ્રહ્મચર્ય પળે અને પ્રાપ્ત સ્થિતિ માં સંતોષ માને ત્યારે નારદ-એટલે ભક્તિ મળે.
નારદજી ભક્તિ માર્ગ ના આચાર્ય છે.

ચોથો અવતાર-નરનારાયણ નો.-
ભક્તિ મળે એટલે ભગવાન નો સાક્ષાત્કાર થાય. ભક્તિ દ્વારા ભગવાન મળે છે. પણ ભક્તિ જ્ઞાન- વૈરાગ્ય વગર હોય તો તે
દ્રઢ થશે નહિ. ભક્તિ જ્ઞાન-વૈરાગ્ય જોડે આવવી જોઈએ. –એટલે જ –

પાંચમો અવતાર –કપિલદેવ નો- છે.
કપિલદેવ જ્ઞાન –વૈરાગ્ય નું પ્રતિક છે.

છઠ્ઠો અવતાર દત્તાત્રેય નો-
ઉપરના પાંચ ગુણો –બ્રહ્મચર્ય-સંતોષ-ભક્તિ -જ્ઞાન-અને વૈરાગ્ય તમારા માં આવશે તો તમે અત્રી(ગુણાતીત) થશો-
ને ભગવાન તમારા ત્યાં આવશે.

ઉપરના –છ-અવતારો બ્રાહ્મણ માટેના-

સાતમો-અવતાર યજ્ઞ નો---આઠમો-ઋષભ દેવ નો---નવમો-પૃથુ રાજાનો---દશમો-મત્સ્ય-નારાયણનો-
આ અવતારો-ક્ષત્રિયો માટેના છે. ક્ષત્રિય ધર્મ નો આદર્શ બતાવવા માટેના છે.

અગિયારમો-અવતાર-કુર્મ નો---બારમો-ધન્વન્તરીનો---તેરમો-મોહિની નારાયણ નો—
આ અવતારો વૈશ્ય માટેના છે. આ અવતારો માં વૈશ્ય ના જેવી લીલા –પ્રભુ એ કરી છે.

ચૌદમો –અવતાર-નૃસિંહ સ્વામી નો-
પુષ્ટિ નો અવતાર છે. ભક્ત-પ્રહલાદ પર કૃપા કરવા અવતાર ધારણ કર્યો છે.
પ્રહલાદ જેવી દૃષ્ટિથી જુઓ-તો થાંભલામાં –ભગવાન ના દર્શન થશે. ઈશ્વરની સર્વ-વ્યાપકતાનો અનુભવ થશે.

પંદરમો-અવતાર વામન ભગવાન નો-
પરમાત્મા મોટા છે-તો પણ બલિરાજા સામે –વામન (નાના) બન્યા છે. બલિરાજા-કે જેમના માથા પર –ભક્તિનું-નીતિનું
છત્ર છે અને ધર્મ નું બખ્તર પહેર્યું છે-તેણે ભગવાન પણ મારી શકે નહિ-ભગવાન ને નાના બનવું પડ્યું છે.

સોળમો અવતાર-પરશુરામ નો છે- આ આવેશ અવતાર છે.

સત્તરમો અવતાર-વ્યાસ નારાયણ નો જ્ઞાનાવતાર છે. .(નોંધ-વ્યાસજીએ -રામ અને કૃષ્ણ  ના અવતાર પહેલાં ભાગવત-રામાયણ-મહાભારત ની રચના કરીછે??!!)

અઢારમો અવતાર-રામજી નો –તે મર્યાદા પુરુષોત્તમ નો અવતાર છે.
રામજી ની જેમ મર્યાદાનું પાલન કરો-એટલે તમારામાંનો-કામ મારશે અને –પછી કનૈયો આવશે.

ઓગણીસમો અવતાર-શ્રીકૃષ્ણ નો છે. શ્રી કૃષ્ણ તો સ્વયં ભગવાન છે.

રામ -કૃષ્ણ એક જ છે. એક બપોરે બાર વાગે જન્મે છે-બીજા રાતે બાર વાગે જન્મે છે.
મનુષ્ય બપોરે ભૂખથી ભાન ભૂલે છે-રાતે કામ સુખ ની યાદથી ભાન ભૂલે છે. દિવસે રામજીને અને રાતે કૃષ્ણ ને યાદ કરો.
તો તે બંને સમયે ભગવાન ની કૃપા થશે.

એકનાથજી એ આ બંને અવતારોની સુંદર તુલના કરી છે.
રામજી રાજમહેલમાં પધારે છે-કનૈયો કારાગૃહમાં. એકના નામના સરળ અક્ષર-બીજાના જોડાક્ષર.
ભણતરમાં સરળ અક્ષર પહેલા ભણાવે છે-જોડાક્ષર પછી. રામજી ની મર્યાદા પાળો -તે પછી કૃષ્ણાવતાર થશે.

આ બે સાક્ષાત –પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ના અવતાર છે. બાકીના બધાં અવતારો અંશાવતાર છે.

અલ્પ-કાળ માટે તથા અલ્પ-જીવના ઉદ્ધાર માટે જે અવતાર થાય તે અંશાવતાર. અને
અનંત-કાળ માટે,અનંત-જીવોના ઉદ્ધાર માટે અવતાર થાય તે પૂર્ણાવતાર. તેમ સંતો માને છે.

ભાગવત માં કથા કરવાની છે –કનૈયા- ની- પણ ક્રમે ક્રમે-બીજા અવતારોની કથા કહ્યા પછી –અધિકાર –પ્રાપ્ત થાય-
એટલે પછી કનૈયો આવે.

તે પછી-હરિ-કલ્કિ-બુદ્ધ –વગેર મળી ૨૪ અવતારો થયા છે.(નોંધ-લાગે છે કે આ અવતારો નું લીસ્ટ પાછળ થી બન્યું નહિ હોય ??!!)

પરમાત્મા ના ૨૪ અવતાર-પરમાત્મા શબ્દ માંથી જ નીકળે છે.
પ=પાંચ,૨=બે,મા=સાડાચાર, અડધો ત=આઠ,છેલ્લો મા-સાડા ચાર. બધાં નો સરવાળો=૨૪ .

બ્રહ્માંડ પણ ઈશ્વરનો અવતાર જ છે. કેટલાક બ્રહ્માંડ માં ઈશ્વરને જુએ છે.
કેટલાક સંસારના સર્વ પદાર્થો માં ભગવત -સ્વરૂપ ના દર્શન કરે છે.

સ્થૂળ-સૂક્ષ્મ- શરીર નું –અવિદ્યા (અજ્ઞાન)થી- આત્મા- માં આરોપણ કરવામાં આવે છે.  પણ –
જે –અવસ્થા- માં –આત્મ સ્વરૂપ –ના- જ્ઞાન- થી-આ આરોપણ(શરીર એ આત્મા નથી-તે)
દૂર-થઇ જાય-
તે સમયે-બ્રહ્મ નો સાક્ષાત્કાર થાય છે.(ઇતિ તદ્દ બ્રહ્મ દર્શનમ) –આ સિદ્ધાંત સમજાવ્યો છે.
   
      PREVIOUS PAGE
       NEXT PAGE               
    INDEX PAGE