More Labels

Jun 10, 2012

ભાગવત રહસ્ય-૪૮

      
      PREVIOUS PAGE
       NEXT PAGE               
     INDEX PAGE                

સ્કંધ પહેલો-૧૯ (ચાલુ)

નારદજી-વ્યાસજી ને પોતાનું આત્મ ચરિત્ર કહી સંભળાવે છે.

“હું ઓછું બોલતો,સેવામાં સાવધાન રહેતો અને વિનય રાખતો. મારા ગુરુદેવે મારા પર ખાસ કૃપા કરી-અને
વાસુદેવ-ગાયત્રી નો મંત્ર આપ્યો. (સ્કંધ-૧ -અધ્યાય-૫ –શ્લોક -૩૭ –એ વાસુદેવ-ગાયત્રી મંત્ર છે)

 નમો ભગવતે તુભ્યં વાસુદેવાય ધીમહિ, પ્રધ્યુમ્નાયા નમઃ સંગર્ષણાય ચ.

ચાર મહિના આ પ્રમાણે  મેં ગુરુદેવ ની સેવા કરી. ચાર મહિના પછી ગુરુજી જવાની તૈયારી કરવા લાગ્યા.

ગુરુજી હવે જવાના –તે જાણી મને દુઃખ થયું. ગુરુજી એકાંત મા વિરાજતા હતા.ત્યાં હું ગયો.સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરી-
મેં ગુરુજી ને કહ્યું કે-મને આપ સાથે લઇ જાવ.મારો ત્યાગ ના કરો. હું આપના  શરણે આવ્યો છુ. હું આપને ત્રાસ નહિ કરું.
મને તમારી સેવા માં સાથે લઇ જાવ. મારી ઉપેક્ષા ન કરો.
મારા ગુરુદેવ મહાજ્ઞાની હતા.પ્રારબ્ધ ના લેખ તે વાંચી શકતા હતા. ગુરુદેવે વિધાતા ના લેખ વાંચી મને કહ્યું.કે-

“તું માતાનો ઋણાનુબંધી પુત્ર છે. આ જન્મ માં તારે તેનું ઋણ ચૂકવવાનું છે. માટે મા નો ત્યાગ કરીશ નહિ. તું તારી મા ને
છોડી ને આવીશ, તો તારે ઋણ ચૂકવવા –ફરીથી જન્મ લેવો પડશે. તારી મા નો નિસાસો અમને પણ ભજન માં વિક્ષેપ કરશે.
માટે તું ઘરમાં રહી પ્રભુનું ભજન કરી શકે છે.”

નારદજી કહે છે-કે- “આપે કથા માં એવું  કહ્યું હતું કે-પ્રભુ ભજન માં જે વિઘ્ન કરે તેનો સંગ છોડી દેવો.
પ્રભુ-ભજન માં જે સાથ આપે-ઈશ્વરના માર્ગ માં આગળ લઇ જાય –તે-જ-સાચાં –સગા સ્નેહી.
ભોગ વિલાસ માં ફસાવે એ સાચા સગાં નથી.શત્રુ છે.
હું કથા સાંભળું-જપ કરું તે મારી મા ને ગમતું નથી. મારી મા ની ઈચ્છા છે-કે મને સારી નોકરી મળે-મારું લગ્ન થાય-
મારે સંતાન થાય. સંસારી-માતા પિતા સમજે છે કે-સંસાર મા જ સુખ છે. અને તેમની બસ એવી જ ઈચ્છા હોય છે કે-
મારો પુત્ર પરણી ને વંશ-વૃદ્ધિ કરે. તેમને  એવી ઈચ્છા થતી નથી કે-મારો પુત્ર પરમાત્મા માં તન્મય થાય.
અરે-વંશ વૃદ્ધિ તો રસ્તાનાં પશુ ઓ પણ કરે છે. તેનો અર્થ શો ?
મારી મા -ભક્તિ માં વિક્ષેપ કરનારી છે.
સગાઓ તો દેહનાં –સગાં છે. આત્મા નો સંબંધ પરમાત્મા સાથે છે.
આપે કહેલું કે-આત્મ-ધર્મ અને દેહ ધર્મ માં –વિરોધ આવે ત્યારે-દેહધર્મ નો ત્યાગ કરવો.
કૈકેયી એ ભરતજી ને કહેલું-કે તું ગાદી પર બેસ. માની આજ્ઞાનું પાલન કરવું-એ પુત્ર નો ધર્મ છે.
તેમ છતાં ભરત જી એ-માનો તિરસ્કાર કર્યો.પણ ભરતજી ને પાપ ન લાગ્યું.
મા નો સંબંધ શરીર સાથે છે-પણ રામજી નો સંબંધ આત્મા સાથે છે.
પ્રહલાદજી એ પણ પિતાની આજ્ઞા માની નથી.-આવું બધું આપે કથા મા કહ્યું છે.
મારી મા ના સંગ મા રહીશ તો –તે-મારી ભક્તિ મા –ભજન માં –વિક્ષેપ રૂપ  થશે.”      

મીરાં બાઈ ને લોકોએ બહુ ત્રાસ આપ્યો.ત્યારે તે ગભરાયાં. તેમને –તુલસીદાસજી ને પત્ર લખ્યો.કે-
હું ત્રણ વર્ષ ની હતી-ત્યારથી ગિરધર ગોપાલ જોડે પરણી છુ. આ સગાં સંબંધી ઓ મને બહુ ત્રાસ આપે છે. મારે હવે શું કરવું?
તુલસીદાસે-ચિત્રકૂટ થી પત્ર લખ્યો છે –કે-કસોટી સોનાની થાય છે.પિત્તળ ની નહિ. તારી આ કસોટી થાય છે.
જેને સીતા રામ –પ્યારાં ન લાગે –જેને રાધા-કૃષ્ણ પ્યારાં ન લાગે-એવો જો સગો ભાઈ હોય તો પણ તેનો સંગ છોડી દેવો.
દુસંગ સર્વથા ત્યજવા યોગ્ય છે.
મીરાંબાઈ  એ આ પત્ર વાંચ્યા પછી-મેવાડ નો ત્યાગ કર્યો  અને વૃંદાવન આવ્યા છે.
(ભક્તિ વધારવા-મીરાબાઈ નુ  ચરિત્ર વાંચવા જેવું છે)

ગુરુજી એ કહ્યું-“તું મા નો ત્યાગ કરે તે મને ઠીક લાગતું નથી. જે મા એ તને તન આપ્યું છે-તે તન થી મા ની સેવા કરજે.

માત-પિતા એ તન આપ્યું છે-ઈશ્વરે મન આપ્યું છે. એટલે તન થી માત-પિતાની સેવા અને મન થી ઈશ્વરની સેવા કરવાની.
ઘરનાં લોકો તન અને ધન માગે છે-ઈશ્વર મન માગે છે. પરમાત્મા ને તન અને ધન ની જરૂર નથી. તે તો લક્ષ્મી-પતિ છે.
વિશ્વ ના સર્જનહાર છે. ઘર માં  રહી તું મા ની સેવા કરજે અને મન થી પ્રભુ ની ભક્તિ કરજે. મા ના આશીર્વાદ મળશે- તો જ
તારી ભક્તિ સફળ થશે. 

તમારુ તન જ્યાં છે-ત્યાં તમે નથી પણ જ્યાં તમારું મન છે ત્યાં તમે છો.
ભક્ત - તે છે કે-જે મન થી વૃંદાવન માં રહે છે. “મારા કૃષ્ણ ગાયો લઇ વૃંદાવન માં જાય છે-યમુનાના કિનારે ગાયો ચરાવે છે.
મિત્રો સાથે વન માં ભોજન કરે છે, -આ પ્રમાણે- લીલા-વિશિષ્ઠ બ્રહ્મ નુ ધ્યાન કરે છે.”

“બેટા,તન થી તું ઘરમાં રહેજે-પણ મનથી તું ગોકુલ માં રહેજે. બેટા,લાલાંજી, સર્વ જાણે છે.
તારા ભજન માં- મા વિઘ્ન કરશે તો –લાલાજી કૈક લીલા કરશે. ભક્તિ મા વિઘ્ન કરનાર નો ભગવાન નાશ કરે છે.
કદાચ તારી મા ને ઉઠાવી લે. અથવા –તારી મા ની બુદ્ધિ ભગવાન સુધારશે. ઘરમાં રહેજે અને મંત્ર નો જાપ કરજે.
જપ કરવાથી પ્રારબ્ધ ફરે છે. જપ ની ધારા તૂટે નહિ તેનો ખ્યાલ રાખજે”

મેં ગુરુજી ને કહ્યું –આપ જપ કરવાનો કહો છો-પણ હું તો અભણ દાસી-પુત્ર છું. જપ કેમ કરીશ?જપ ની ગણત્રી કેમ કરીશ?

ગુરુજી એ કહ્યું-“જપ કરવાનું કામ તારું છે-જપ ગણવાનું કામ શ્રીકૃષ્ણ કરશે. જપ તું કર અને ગણશે કનૈયો.
જે પ્રેમ થી ભગવાન નુ સ્મરણ કરે તેની પાછળ પાછળ ભગવાન ફરે છે. મારા પ્રભુ ને બીજું કઈ કામ નથી.
જગતની ઉત્પત્તિ-સંહાર- વગેરે નુ કામ –માયા-ને સોંપી દીધું છે.
જપ ની ગણત્રી કરવાની હોય નહિ. જપ ગણશો તો કોઈ ને કહેવાની ઈચ્છા થશે.  થોડા પુણ્ય નો ક્ષય થશે.
૩૨ લાખ જપ થશે-તો વિધાતા નો લેખ પણ ભૂંસાશે. પાપનો વિનાશ થશે.
૩૨ લાખ જપ થશે એટલે તને અનુભવ થશે. મંત્ર થી  જીવ નો ઈશ્વર જોડે સંબંધ થાય છે.
શબ્દ-સંબંધ પહેલાં થાય છે. પછી પ્રત્યક્ષ સંબંધ થાય છે.”

     
      PREVIOUS PAGE
       NEXT PAGE               
   INDEX PAGE