More Labels

Aug 16, 2012

ભાગવત રહસ્ય-૯૦

ડોંગરેજી મહારાજ ની કથા પર આધારિત      
      PREVIOUS PAGE
       NEXT PAGE               
    INDEX PAGE                     

સ્કંધ ત્રીજો-૮ (સર્ગ લીલા)

મૈત્રેયજી એ કહ્યું-સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ ની કથા (સર્ગ સિધ્ધાંત) –ભાગવત માં વારંવાર આવે છે.

તત્વ દૃષ્ટિ થી જગત (સૃષ્ટિ) ખોટું છે. તેથી જગત નો બહુ વિચાર આપણા ઋષિઓ એ કરેલો નથી. પણ જગત (સૃષ્ટિ)
જેને બનાવ્યું છે,જેના આધારે જગત રહેલું છે –તે પરમાત્મા નો વારંવાર –બહુ વિચાર કર્યો છે.

નિરાકાર –પરમાત્માને રમવા ની “ઈચ્છા” થઇ. પરમાત્મા ને “માયા” નો સ્પર્શ થયો. એટલે “સંકલ્પ” થયો. કે-
હું એક માંથી અનેક થાઉં-ત્યારે-પ્રકૃતિ અને પુરુષનું જોડું ઉત્પન્ન થયું.
પ્રકૃતિ-પુરુષ માંથી-મહત્ તત્વ (બુદ્ધિ). અને મહત્ તત્વ માંથી અહંકાર.
અહંકાર ના ત્રણ પ્રકાર છે-
વૈકારીક (સાત્વિક)—ભૂતાદિ (તામસિક)—તેજસ (રાજસિક).
આ પાંચ તન્માત્રા ઓ માંથી પંચમહાભૂતો ની ઉત્પત્તિ થઇ.

પણ આ બધાં તત્વો કંઈ –ક્રિયા- કરી શક્યાં નહિ. એટલે તે એક એક તત્વ માં પ્રભુ એ પ્રવેશ કર્યો.

(આ જ વસ્તુને વધુ સરળતાથી –ઉદાહરણ થી સમજાવવા કહે છે!!!?)

ભગવાન ની- નાભિ -માં થી કમળ ઉત્પન્ન થયું. તેમાંથી બ્રહ્મા પ્રગટ્યા. બ્રહ્માજી એ કમળ નું મૂળ(મુખ) શોધવા પ્રયત્ન કર્યો.
ત્યાં ચતુર્ભુજ નારાયણ ના દર્શન થયાં. ભગવાને –બ્રહ્માજીને કહ્યું-તમે સૃષ્ટિની રચના કરો.
બ્રહ્માજી એ કહ્યું-હું રચના કરું-પણ રચના થયા બાદ –મેં આ રચના કરી છે-એવું મને અભિમાન –ના આવે તેવું વરદાન આપો.
પ્રભુ એ વરદાન આપ્યું.
બ્રહ્માજી એ તેમની રચના-ઋષિ ઓ ને-કહ્યું-તમે પ્રજા ઉત્પન્ન કરો. પણ ઋષિઓ કહે છે-અમને ધ્યાન માં આનંદ આવે છે.

બ્રહ્માજી વિચારે છે-આ સંસાર કેવી રીતે આગળ વધે ? મારે જગત માં કંઈ આકર્ષણ રાખવું જોઈશે.
આથી તેમણે –કામ-ની રચના કરી.(કામ ને ઉત્પન્ન કર્યો).
કામ –આમતેમ જોવા લાગ્યો-અને ઋષિઓ ના હાથમાંથી માળા પડી ગઈ.
બ્રહ્માજી હસવા લાગ્યા-હવે કોઈને કહેવું પડશે નહિ કે પ્રજા ઉત્પન્ન કરો.
આ –કામ- ને લીધે- મોહ ઉત્પન્ન થયો.

બ્રહ્માજી ના જમણા અંગ માંથી –સ્વયંભુ મનુ- ને ડાબા અંગ માંથી –શતરૂપા રાણી-પ્રગટ થયા.
(ભાગવત માં જે-જે-નામ  આપવામાં આવ્યા છે-તે તે  ઘણું બધું કહી જાય છે-જરા વિચાર કરવો પડે)
બ્રહ્માજી એ તેમને કહ્યું-તમે મૈથુન ધર્મ(કામ) થી પ્રજા ઉત્પન્ન કરો.

ધરતી(પૃથ્વી) –તે વખતે પાણી ની અંદર ડૂબેલી હતી. (દૈત્યો પૃથ્વીને રસાતાળ લોક માં લઇ ગયા હતા).
મનુ મહારાજ બોલ્યા-હું પ્રજા ઉત્પન્ન કરું,પણ તે પ્રજા ને રાખું ક્યાં ?
એટલે બ્રહ્માજી એ પરમાત્મા નું ધ્યાન કર્યું.
બ્રહ્માજી ને તે વખતે –છીંક- આવી. અને નાસિકા માંથી –વરાહ ભગવાન (પહેલો અવતાર) પ્રગટ થાય છે.

વરાહ ભગવાન પાતાળ માં ગયા છે અને ધરતી (પૃથ્વી) ને બહાર લઇ આવ્યા છે.
રસ્તામાં હિરણ્યાક્ષ નામનો રાક્ષસ મળ્યો-તેને વરાહ ભગવાને માર્યો છે.

અને પૃથ્વી નું રાજ્ય-મનુ મહારાજ ને અર્પણ કર્યું. અને કહ્યું-કે-તમે- ધર્મ-થી ધરતીનું પાલન કરો.
વરાહ નારાયણ –વૈકુંઠ લોક માં પધાર્યા છે.

વિદુરજી કહે છે-આપે બહુ સંક્ષેપ માં કથા સંભળાવી. આ કથા વિસ્તારપૂર્વક સાંભળવાની ઈચ્છા છે. આ કથાનું રહસ્ય કહો.
આ હિરણ્યાક્ષ કોણ હતો ?ધરતી રસાતાળ માં કેમ ડૂબી હતી ? વરાહ નારાયણ નું ચરિત્ર મને સંભળાવો.

મૈત્રેયજી-વિદુરજી ને અને શુકદેવજી –પરીક્ષિત ને –
આ દિવ્ય કથા સંભળાવે છે.
એક અધ્યાય માં હિરણ્યાક્ષના પૂર્વ જન્મ ની કથા છે. તે પછી ચાર અધ્યાય માં વરાહ નારાયણ ના ચરિત્ર નું વર્ણન કર્યું છે.
      PREVIOUS PAGE
       NEXT PAGE               
    INDEX PAGE