More Labels

Sep 21, 2012

ભાગવત રહસ્ય-૧૨૭

ડોંગરેજી મહારાજ ની કથા પર આધારિત      
      PREVIOUS PAGE
       NEXT PAGE               
    INDEX PAGE                     
સ્કંધ-૪(ચોથો)-૧૩

બે માતા ઓ ના આશીર્વાદ લઇ –માત્ર-પાંચ વર્ષ નો ધ્રુવ વન માં જાય છે.

જરા વિચાર કરો-પાંચ વર્ષ ના બાળકના મન ની શી સ્થિતિ હશે ?

ધ્રુવ વિચાર કરતા જાય છે-વન માં તો વાઘ વરુ હશે-કોઈ મને મારશે તો નહિ ને ?
પણ ના-ના- હું એકલો નથી, મા એ મને કહ્યું છે-કે નારાયણ મારી સાથે છે.

આજ કાલ કેટલાંક ઘર છોડે છે-પણ ઘરમાં ઝગડો થાય એટલે ઘર છોડે છે. બાવા બને છે. આવા બાવાના બે-ય- બગડે છે.
ઝગડો કરી-ઘર છોડીને સંત(ગુરુ) ખોળે છે...તેને સંત ક્યાંથી મળે ? સર્વ ને વંદન કરી-સર્વ માં સદભાવ રાખી ઘર છોડે-તેને સંત મળે.

આ બાજુ વૈકુંઠ લોક માં નારાયણ ને ખબર પડી છે. “એક પતિવ્રતા નારીએ –મારા આધારે –પાંચ વર્ષના બાળક ને વન માં
મોકલ્યો છે. મારા માં કેટલો વિશ્વાસ છે!! બાળક મને મળવા આતુર છે. તેનો હું વાળ વાંકો નહિ થવા દઉં.”

પરમાત્મા ની આતુરતા થાય તો –પરમાત્મા સામે ચડી ને સંત (ગુરુ) ને મોકલે છે.(તેમને ખોળવા પડતા નથી)
પ્રભુ એ નારદજી ને પ્રેરણા કરી છે. બાળક લાયક હોય તો તમે તેને ઉપદેશ કરજો.
નારદજી ધ્રુવ ના રસ્તા પર પ્રગટ થયા છે. એક હાથમાં માળા,એક હાથમાં તંબુરો અને મુખમાંથી  –નારાયણ ,નારાયણ.
ધ્રુવ નારદજી ને ઓળખી શકતા નથી, પણ વેષ પરથી લાગ્યું-કે કોઈ સંત –મહાત્મા લાગે છે. માતા એ સારા સંસ્કાર આપેલા –કે-
કોઈ સંત-સાધુ મળે તો સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરવા. ધ્રુવજી, નારદજી ને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરે છે.

(પ્રકૃતિ અષ્ટધા (આઠ અંગ વળી) છે. તે આઠે પ્રકૃતિસ્વરૂપ પરમાત્મા છે. તે પરમાત્મા માં મળી જવાની ઈચ્છા –બતાવવા-
આઠે અંગ સહિત સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરવાનાં હોય છે. સાષ્ટાંગ પ્રણામ થી આત્મનિવેદન થાય છે.)

અધિકારી શિષ્ય ને સદગુરુ રસ્તામાં જ મળે છે. તત્વ થી જોઈએ તો સદગુરુ અને ઈશ્વર એક જ છે.
તેથી-પરમાત્મા જેમ વ્યાપક છે-તેમ સદગુરુ પણ વ્યાપક છે. સર્વવ્યાપક ને શોધવાની જરૂર પડતી નથી. પણ ઓળખવાની જરૂર છે.

ધ્રુવ નો વિનય જોતો નારદજી ને આનંદ થયો છે,હૃદય પીગળ્યું છે, ધ્રુવ ને ગોદ માં લઇ માથે હાથ મુક્યો.
ધ્રુવ વિચારે છે-મા ના આશીર્વાદ થી જાણે રસ્તામાં મને બીજી મા મળી ગઈ.
નારદજી પૂછે છે કે –બેટા તું ક્યાં જાય છે ?
ધ્રુવજી કહે છે-હું વન માં ભગવાન ના દર્શન કરવા  જાઉં છું. મારી મા એ કહ્યું છે-કે મારા સાચા પિતા નારાયણ છે-હું મારા સાચા પિતા
નારાયણ ની ગોદ માં બેસવા જાઉં છું. પરમાત્મા માટે મેં ઘર છોડ્યું છે.

ધ્રુવ ની વાત સાંભળી નારદજી ડોલી ગયા છે-ગદગદ થઇ ગયા છે. પણ પછી થયું-કે બોલે છે તો બહુ સારું પણ ખરેખર પરમાત્માના
દર્શન માટે કેટલો આતુર છે? તે મારે ચકાસવું પડશે. (સદગુરુ શિષ્ય ની પરીક્ષા કરી -પછી ઉપદેશ આપે છે)

નારદજી કહે છે-બેટા, તું હજી બાળક છે, આ તારી રમવાની ઉંમર છે, અત્યારથી જપ કરવાની કંઈ જરૂર નથી. તું મોટો થઇ દરેક
પ્રકારનાં સુખ ભોગવી –વૃદ્ધાવસ્થા માં વન માં જજે. તું માને છે કે ભગવાન તને ગોદ માં લેશે-પણ મોટા મોટા ઋષિઓ –વનમાં
હજારો વર્ષ તપશ્ચર્યા કરે છે –તેમ છતાં તેઓને પરમાત્માના દર્શન થતાં નથી. તારા જેવા બાળકને પરમાત્મા કેવી રીતે મળશે ?
માટે તું ઘેર જા, ચાલ ,હું તારી સાથે આવું છું, તારા પિતાની ગોદ માં હું તને બેસાડીશ –અડધું રાજ્ય અપાવીશ.

ધ્રુવજી નો નિશ્ચય મક્કમ હતો-કહે છે- મારે હવે ઘેર જવું નથી, જે ઘરમાં મારું માન નથી-તે ઘરમાં મારે રહેવું નથી. મારે પિતાની
ગાદી પર બેસવું નથી. ઉચ્છિષ્ટ (આપેલી) સંપત્તિ ની ઈચ્છા કરવી નથી. મેં નિશ્ચય કર્યો છે-આ જન્મ માં જ મારે નારાયણ નાં દર્શન
કરવા છે. મારે મારા સાચા પિતા નારાયણ ની ગોદ માં જ બેસવું છે. ગુરુજી, મને ઉપાય બતાવો.

પાંચ વર્ષ નો બાળક, ઘરમાં જરા અપમાન થયું ,તો પરમપિતા ની શોધ માં અડગ નિશ્ચય કરીને નીકળ્યો છે.
આજકાલ કેટલાકને ઘરમાં રોજ થપ્પડ પડે છે-છોકરાઓ રોજ અપમાન કરે છે-તે સહી ને ઘરમાં બેસી રહે છે.વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ
ઘર છોડતા નથી, અરે ઘર ના છોડે તો પણ કાંઇ નહિ –પરમાત્મા પામવાનો નિશ્ચય પણ કરી શકતા નથી.

જમીન માં થાંભલો ઉભો કરવાનો  હોય તો-જમીન માં થાંભલો ખોડીને- પછી તેને હલાવી ને જુએ છે-
તેને-હલાવે છે તે થાંભલાને ઉખેડવા માટે નહિ પણ –થાંભલો કેટલો મજબૂત દટાયો છે-તે જોવા –તેને હલાવીને  જુએ છે.

નારદજી એ ધ્રુવ ની પરીક્ષા કરી. ધ્રુવ નો દૃઢ નિશ્ચય અને પરમાત્મા મેળવવાની આતુરતા જોઈ-કહે છે-આજ્ઞા કરે છે-કે-
પાસે જ મધુવન છે-તે મધુવન માં તું જા.

વૃંદાવનમાં આ મધુવન છે. વ્રજ ચોર્યાસી ની યાત્રા માટે નીકળીએ –પછી પહેલો મુકામ ત્યાં મધુવન માં થાય છે.
ભાગવત માં ચાર પાંચ જગ્યાઓ એવી બતાવી છે-કે જ્યાં ઠાકોરજી અખંડ વિરાજે છે.
મધુવન માં ભગવાન અખંડ વિરાજે છે.

નારદજી કહે છે-મધુવન માં યમુના કિનારે તું જપ કર. યમુનાજી ને શરણે જા.(યમુનાજી સંયોગિકા “શક્તિ” છે)
યમુના મહારાણી-કૃપાદેવી નો અવતાર છે. તારો બ્રહ્મસંબંધ યમુનાજી સિદ્ધ કરી આપશે. તે તારા માટે સિફારસ કરશે.
(શક્તિ energy મળે-શક્તિ ની કૃપા પ્રથમ મળે-તે પછી તેના વતી જ બ્રહ્મસંબંધ થઇ શકે-પ્રભુ મળી શકે)
વ્રુંદાવન એ પ્રેમભૂમિ-દિવ્યભૂમિ છે. ત્યાં રહી ભજન કરવાથી,મન જલ્દી શુદ્ધ થાય છે, જીવ ઈશ્વરનું મિલન જલ્દી થાય છે.

      PREVIOUS PAGE
       NEXT PAGE               
    INDEX PAGE