More Labels

Oct 11, 2012

ભાગવત રહસ્ય-૧૪૭

ડોંગરેજી મહારાજ ની કથા પર આધારિત      
      PREVIOUS PAGE
       NEXT PAGE               
    INDEX PAGE                     
સ્કંધ-૬-(છઠ્ઠો)-૨
જે વસ્તુ ના દેખાય-- તેનું નામ પકડી રાખો- તો નામ માંથી સ્વ-રૂપ પ્રગટ થશે. સ્વ-રૂપ નામ ને આધીન છે.
ભગવાન ના નામ નું કિર્તન કરો-તેમના નામ નો આશ્રય કરો--એટલે ભગવાને પ્રગટ થવું જ પડે છે.

સીતાજી અશોકવન માં ધ્યાન સાથે નામસ્મરણ એવી રીતે કરે છે-કે-ઝાડ ના પાંદડેપાંદડા માંથી રામ નો ધ્વનિ નીકળે છે.
કલિકાલ માં અનેકો ના ઉદ્ધાર પરમાત્મા નું –નામ-કરે છે.
પરંતુ કળિયુગ ના માણસ ની વિધિવિચિત્રતા જુઓ-કે તેને પ્રભુ નામ માં પ્રીતિ થતી નથી.
પ્રભુનામ માં પ્રીતિ ના થાય ત્યાં સુધી સંસારની આસક્તિ છૂટતી નથી.
પ્રભુનામ માં નિષ્ઠા થવી કઠણ છે. પૂર્વજન્મ ના કોઈ સંસ્કારો ને લીધે પ્રભુનામ માં નિષ્ઠા થતી નથી.
નામ સ્મરણ થતું હોય તો જીભ અટકી પડે છે.
માનવ ની આ જીભ થી જ બહુ પાપ થાય છે, જીભ-નિંદા કરે છે, જીભ પોતાના વિષે વ્યર્થ ભાષણ કરે છે.
એટલે જીભથી પરમાત્મા ના નામ નો જપ થતો નથી. પાપ જીભ ને પકડી રાખે છે.
ક્ષણે ક્ષણે-ભગવાન નું નામ લેવું સુલભ છે -પણ માનવ થી આ થતું નથી.

નામ માં દૃઢ નિષ્ઠા રાખો. નામનિષ્ઠા થાય તો-મરણ સુધરે છે. બ્રહમનિષ્ઠા અંત સુધી ટકવી મુશ્કેલ છે.
સગુણ-નિર્ગુણ બ્રહ્મ કરતાં નામબ્રહ્મ કળિયુગ માં શ્રેષ્ઠ છે. માટે મન ને સતત પ્રભુ ના નામ માં રાખવું જોઈએ.
પરમાત્મા ના નામ નો જે સતત જપ કરે છે-તેનો બ્રહ્મ-સંબંધ થાય છે.

પાપ ના સંસ્કાર અતિશય દૃઢ હોવાથી પાપ છૂટતું નથી. મનુષ્ય થોડો સમય ભક્તિ કરે છે-અને પાપ પણ ચાલુ રાખે છે.
પાપ છુટે એવી ઈચ્છા હોય તો –પરમાત્મા ના જપ કરો.
જપ કરવાથી-માનવ માં પરમાત્મા ની દિવ્ય શક્તિ આવે છે. પરમાત્માના નામ માં બહુ શક્તિ છે.
રામનામ થી પથ્થર તરી ગયા છે.

પણ રામે નાખેલ પથ્થર ડૂબી ગયા છે. રામાયણ માં કથા આવે છે.

એક વખત રામચંદ્રજી ને વિચાર આવ્યો-કે મારા નામ થી પથ્થર તરેલા અને વાનરો એ સમુદ્ર પર સેતુ બાંધેલો.
મારા નામ થી પથ્થર તરે છે તો જો હું પથ્થર નાખું તો શું તે નહિ તરે ? ચાલ ખાતરી કરી જોઉં.
તેઓ કોઈ ન દેખે તેમ દરિયા કિનારે આવ્યા છે-અને પોતે પથ્થર ઊંચકીને દરિયા માં નાખ્યો-તો પથ્થર ડૂબી ગયો.
રામચંદ્રજી ને આશ્ચર્ય થયું-આમ કેમ બન્યું ? મારું નામ માત્ર લખવાથી તો પથ્થરો તરેલા !!

આ બાજુ રામજી દેખાયા નહિ એટલે તરત જ હનુમાનજી તેમને ખોળવા નીકળ્યા. દરિયા કિનારે રામજી ને જોયા.
વિચારે છે-એકલા શું કરતા હશે ? હનુમાનજી માલિક પર નજર રાખી રહ્યા છે.

રામજી એ બીજો પથ્થર નાખ્યો-તેપણ ડૂબી ગયો. રામજી ને દુઃખ થયું-નારાજ થયા છે. પાછળ દૃષ્ટિ ગઈ તો હનુમાનજી ......
“આ અહીં ક્યાંથી આવ્યો ? બધું જોઈ ગયો હશે ?” તેમણે પૂછ્યું-તું અહીં ક્યારથી આવ્યો છે ?
હનુમાનજી કહે-મારા માલિક જ્યાં જાય ત્યાં મારે આવવું જ જોઈએ.
રામજી એ પૂછ્યું -મારા નામે પથ્થરો તર્યા ને મેં જે નાખ્યા તે ડૂબી ગયા –આમ કેમ ?

હનુમાનજી નો અવતાર રામજી ને રાજી રાખવા માટે છે. રામજી ને ઉદાસ જોઈ હનુમાનજી ને દુઃખ થયું.
એટલે તે બોલ્યા-જેનો રામજી ત્યાગ કરે તે ડૂબી જ જાય ને ? જેણે રામજી અપનાવે તે ડૂબે નહિ. પથ્થરો નો આપે ત્યાગ કર્યો-
એટલે તે ડૂબી ગયા. જે પથ્થરો વડે સેતુ બાંધવામાં આવ્યો હતો તેના પર- રામ-લખવામાં આવેલું-તેથી તે તર્યા.

આ સાંભળી રામજી  બહુ પ્રસન્ન થયા. હનુમાનજી ની બુદ્ધિ ના બહુ વખાણ કર્યા. “બુધ્ધિમતાં વરિષ્ઠ”

તે પછી હનુમાનજી બોલ્યા-મહારાજ-આ તો આપને પ્રસન્ન કરવા મેં તેમ કહ્યું-પણ હકીકત માં તો તમારા નામ માં તમારા કરતાં યે
વધુ શક્તિ છે. તમારા  નામ માં જે શક્તિ છે-તે તમારા હાથ માં નથી.

      PREVIOUS PAGE
       NEXT PAGE               
    INDEX PAGE