More Labels

Oct 15, 2012

ભાગવત રહસ્ય-૧૫૧

ડોંગરેજી મહારાજ ની કથા પર આધારિત      
      PREVIOUS PAGE
       NEXT PAGE               
    INDEX PAGE                     
સ્કંધ-૬-(છઠ્ઠો)-૬
અજામિલ શબ્દ ના બે અર્થો થાય છે.
(૧) અજા=માયાથી-માયા માં ફસાયેલો (૨) અજ=ઈશ્વર,ઈશ્વર માં સર્વ રીતે મળી ગયેલો.

માયા નું ઘણી રીતે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. શંકરાચાર્ય મણિરત્નમાળા માં વ્યાખ્યા આપતાં કહે છે-કે-
કંચન અને કામિની માં જે ફસાયેલો છે-તે માયા માં ફસાયેલો છે.

શંકરાચાર્યે મણિરત્નમાળા માં પ્રશ્નો અને જવાબ ઘણી ઉત્તમ રીતે આપેલા છે. એક એક શબ્દ માં ઘણો બોધ આપ્યો છે.

--બંધાયેલો કોણ ?-- જે પાંચ વિષયો માં આસક્તિવાળો છે તે.
--છૂટેલો કોણ ?-- જેણે વિષયો તરફ વૈરાગ્ય આવ્યો છે તે.
--ઘોર નરક કયું ?-- પોતાનો જ દેહ. (શરીર માં કશું સુંદર નથી મૂત્ર,વિષ્ટા,માંસ –લોહી વગેરે દુર્ગંધયુક્ત પદાર્થો તેમાં ભરેલા છે.)
--સ્વર્ગ માં જવા માટેનું પગથીયું કયું ?--  સર્વ તૃષ્ણા ઓ નો ક્ષય.
--દરિદ્ર કોણ ? --જેને  ઘણી તૃષ્ણા ઓ છે તે.
--શ્રીમંત કોણ ? --જે સદા ને માટે સંતોષી છે તે.
--મોટા માં મોટો રોગ કયો ? --જન્મ ધારણ કરવો તે.
--આ રોગ ને દૂર કરવાનું ઔષધ કયું ?-- પરમાત્મા સ્વરૂપ નો વારંવાર વિચાર કરવો તે.

અજામિલ ચરિત્ર બોધ આપે છે-કે-પરમાત્માના નામ માં અજબ શક્તિ છે. સાધારણ માનવ સમજાવવાથી સુધરતો નથી.
તેને સજા થાય તો સુધરે છે. પાપનો પસ્તાવો થાય તો પાપ બળે છે. મંત્ર જપ એ પાપ નું પ્રાયશ્ચિત છે.

શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે ,હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ.

મહામંત્ર છે. આ મંત્ર નો જપ –અર્થ ના અનુસંધાન સાથે કરવો જોઈએ.
કૃષ્ણ=સર્વ નું આકર્ષણ કરનારા (મારા મન નું આપના તરફ આકર્ષણ કરો)
ગોવિંદ=ઇન્દ્રિયોનું રક્ષણ કરનારા (મારી ઇન્દ્રિયો ને તમારાં માં લીન કરો )
હરે=દુઃખો નું હરણ કરનારા (મારાં દુઃખો નું હરણ કરો )
મુરારે=મૂર્ નામના રાક્ષસ ને મારવા વાળા (મારા મન માં ભરાયેલા કામ-ક્રોધાદિ રાક્ષસો ને મારો)
હે નાથ =તમે નાથ અને હું સેવક
નારાયણ=હું નર અને તમે નારાયણ છો.
વાસુદેવ= અસ એટલે પ્રાણ. મારા પ્રાણ નું રક્ષણ કરો. મારું મન તમારાં ચરણ માં અર્પણ કરું છું.

પ્રાચીનર્બહી રાજા ને ત્યાં પ્રચેતા નામના દસ પુત્રો થયેલાં, એમને ત્યાં દક્ષ નામનો પુત્ર થયેલો.
દક્ષ ને ત્યાં દસ હજાર પુત્રો થયા. દક્ષે તેઓને પ્રજા ઉત્પન્ન  કરવાની આજ્ઞા કરી. પરંતુ નારાયણ સરોવરના જળ નો સ્પર્શ થતાં –
તેઓને પરમહંસ ધર્મ આચરવાની બુદ્ધિ થઇ.ત્યાં તેઓ ને નારદજી મળ્યા. નારદજી એ આ દસ હજાર પુત્રો ને કૂટપ્રશ્નો કર્યા.
તેના જવાબો તે પુત્રોએ વિચાર્યા, અને વિચાર કરી મોક્ષમાર્ગે પ્રવૃત્ત થયા. સર્વ ને નારદજીએ સંન્યાસ લેવડાવ્યો છે.

અહીં નારદજી ના થોડા કૂટપ્રશ્નો અને તેના ઉત્તરો જોઈએ-
--જ્યાં એક જ પુરુષ છે-તેવો દેશ કયો ? --(ઈશ્વરરૂપ ) પુરુષ આ દેહમાં (દેશમાં) રહેલો છે.
--જેમાં જવાય પણ નીકળાય નહિ તે જગા કઈ ?—પ્રભુ ના ચરણ (ત્યાંથી પાછું ફરાતું નથી)
--બંને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં વહેનારી નદી કઈ ?—સંસાર. (પ્રવૃત્તિ-વિષયો તરફ અને નિવૃત્તિ પ્રભુ તરફ લઇ જાય છે.)
--માથે ચક્ર ફરે છે-તે શું ?—કાળ ચક્ર દરેક જીવને માથે ફરે છે.

દક્ષે જોયું કે પોતાના દસ હજાર પુત્રો પ્રવૃત્તિ માર્ગ માંથી ભ્રષ્ટ થયા છે-એટલે તેણે બીજા દસ હજાર પુત્રો ઉત્પન્ન કર્યા.
આ બીજા દસ હજાર પુત્રો પણ નારદજી ના ઉપદેશથી નિવૃત્તપરાયણ થયા. તેથી દક્ષ પ્રજાપતિએ ગુસ્સે થઇ નારદજીને શાપ
આપ્યો-કે તમે એક ઠેકાણે કદી રહી શકશો નહિ. અનેક ઠેકાણે ભટકવું પડશે.

નારદજી એ શાપ માથે ચઢાવ્યો છે. નારદજી કહે છે-હું તને શાપ ને બદલે વરદાન આપું છું-કે હવે તારે ત્યાં પુષ્કળ કન્યાઓ
થશે-એટલે સંન્યાસ નો પ્રશ્ન નહિ રહે.

શુકદેવજી વર્ણન કરે છે-રાજન,તે પછી દક્ષને ત્યાં સાઠ કન્યાઓ થઇ.
તેમાં અદિતિ ને ત્યાં બાર બાળકો થયાં. તેમાંના એક નું નામ –ત્વષ્ટા.
અને ત્વષ્ટા પ્રજાપતિ ને ત્યાં વિશ્વરૂપ થયા છે.

      PREVIOUS PAGE
       NEXT PAGE               
    INDEX PAGE