More Labels

Sep 7, 2013

ભાગવત રહસ્ય -૪૧૦

ડોંગરેજી મહારાજ ની કથા પર આધારિત
      PREVIOUS PAGE
     NEXT PAGE
સ્કંધ-૧૦  (પૂર્વાર્ધ)-૧૩૩


મહાત્માઓ કહે છે કે-ઈશ્વરનાં દર્શન થયા પછી પણ જપ વગેરે જે કંઈ સાધન કર્યું હોય તે છોડશો નહિ,
સાધન છોડે તેને માયા ત્રાસ આપે છે.સાધન માં શિથિલતા આવે તો “મણીરામ” (મન) ગરબડ કરશે.

ભક્તિમાં દૈન્યભાવ જરૂરી છે,સર્વ સાધન (જપ-વગેરે) કરે પણ સાધન નું કે “સાધ્ય” (ઈશ્વર) મળી ગયા છે,
તેનું અભિમાન નથી તે દૈન્યભાવ.
ચમત્કાર પછી તો સહુ નમસ્કાર કરે પણ ચમત્કાર વગર નમસ્કાર કરે એમાં સૌજન્યતા છે.
એ જ ભક્તિ છે.ભક્તિ માં પહેલાં શ્રદ્ધા રાખવાથી અનુભવ થાય છે અને પછી તે
અનુભવનું જ્ઞાન મળવાથી ભક્તિ દૃઢ થાય છે.

પરમાત્મા નું મિલન થયા પછી પણ ઘણીવાર કોઈ પૂર્વ પ્રારબ્ધ ના કારણે અભિમાન આવે છે.
રાસલીલા રમતાં ગોપીઓ ને પલભર અભિમાન થયું છે.
ગોપીઓ તો બોલી છે કે અમે સર્વ વિષયો છોડી ને આવ્યાં છીએ.તો અભિમાન ક્યાંથી આવ્યું ?
અભિમાન બહાર નહોતું,અંદર હતું.વિકારો સૂક્ષ્મ રીતે મનમાં રહેલા હોય છે.
મનુષ્ય નો શત્રુ બહાર નથી,અંદર જ બેઠેલો છે.

ગોપીઓ ને અભિમાન આવ્યું કે કૃષ્ણ ભગવાને તેઓને માન આપ્યું,અને તેઓ ને અપનાવી.
ગોપીઓ ને એવું લાગ્યું કે ભગવાન તો ઉપર ઉપર થી ના પાડતા હતા બાકી અમારા સ્વરૂપ માં આસક્ત છે,
અમારા જેવી જગતમાં કોઈ નથી.ગોપીઓ માં આવો લૌકિક ભાવ જાગ્યો,અભિમાન થયું ,એટલે
ભગવાન ત્યાંથી અંતર્ધાન થયા છે.અભિમાન દૂર કરવા ભગવાન અદ્રશ્ય થાય છે.

ભગવાન તો સર્વવ્યાપક છે,સર્વત્ર છે –તો તે અંતર્ધાન થઇ શકે નહિ.
પણ અહીં અંતર્ધાન નો અર્થ એટલો જ છે કે-અભિમાનરૂપી પડદો આંખ પર આવ્યો એટલે તે દેખાતા નથી.

ગોપીઓ ની નજર શ્રીકૃષ્ણ પરથી હટીને જગત પર નથી ગઈ પણ પોતાના પર (સ્વ-રૂપ માં) ગઈ છે.
જ્ઞાનમાર્ગ માં આત્મસ્વરૂપમાં દ્રષ્ટિ રાખવી તે ખોટી નથી પણ ભક્તિમાર્ગ માં તે બાધક છે.
ગોપીઓ નો શ્રીકૃષ્ણ પ્રત્યે “મધુર ભાવ” છે.અને
“મધુર ભાવ” માં શ્રીકૃષ્ણ સિવાય બીજે ક્યાંય દૃષ્ટિ જાય તે અપરાધ છે.
“વાત્સલ્યભાવ” માં એવું નથી,યશોદાજી ની દૃષ્ટિ લાલા ઉપરથી દૂધ પર ગઈ તે ખોટું નથી.
“સખ્યભાવ” માં બાળકો ની નજર લાલા પરથી વાછરડાં પર ગઈ તે પણ બહુ ખોટું નથી.

એક સંત મહાત્માએ કહ્યું છે કે-
ગોપી માં અભિમાન હોય નહિ,અભિમાન હોય તો શ્રીકૃષ્ણ તેમને મળે નહિ.
પણ હવે ની આ લીલા આપણા માટે,આપણને બોધ આપવા માટે છે.
ગોપી ને અભિમાન થાય નહિ પણ ગોપી માં અભિમાન પ્રભુએ ઉત્પન્ન કર્યું છે.
આ અભિમાન ભગવદઈચ્છા થી પ્રગટ થયું છે.હવે ભગવાન વિયોગ ની લીલા કરવાના છે.

વ્રજવાસીઓ એવો ભાવ બતાવે છે કે-
ભગવાને તે સમયે પીતાંબરથી ગોપીઓ ની જેમ જ લાજ કાઢી ને મુખ છુપાવ્યું છે.
એટલે ગોપીઓ એમ માને છે-કે-આ તો અમારામાંથી જ એક છે.

પરમાત્મા તો વ્યાપક છે.પણ ગોપીઓ શ્રીકૃષ્ણ ને બહાર શોધે છે.
વૃક્ષો ને,વેલીઓ ને પૂછે છે પણ અંદર હૃદય માં શોધતી નથી.


ભગવાન તો હૃદયમાં અંદર જ છે પણ અજ્ઞાન ને લીધે,(અહમ ના પડદાને લીધે) એ સુઝતું નથી.


ડોંગરેજી મહારાજ ની કથા પર આધારિત

      PREVIOUS PAGE
     NEXT PAGE
   INDEX PAGE