More Labels

Oct 5, 2013

ભાગવત રહસ્ય -૪૩૪

ડોંગરેજી મહારાજ ની કથા પર આધારિત
      PREVIOUS PAGE
     NEXT PAGE
સ્કંધ-૧૦  (પૂર્વાર્ધ)-૧૫૭

પહેલવાન ચાણુર આવેશ માં બોલવા લાગ્યો એટલે કનૈયા ને પણ આવેશ આવ્યો છે.
શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું કે મારો હાથ છોડી દે,હાથ પકડવાની શી જરૂર છે ?મારી માએ મને બહુ માખણ ખવડાવ્યું છે.
મારી માએ મને બળવાન કરી ને મોકલ્યો છે,તારી ઈચ્છા જ છે તો હું લડવા તૈયાર છું.
એમ કહી અખાડા માં કુદી પડ્યા છે.ચાણુર સાથે શ્રીકૃષ્ણ ની અને મુષ્ટિક સાથે બલરામ ની કુસ્તી થાય છે.
કંસ ના સેવકો કંસ ના કહેવા મુજબ મલ્લો ને શૂરાતન ચઢાવવા નગારાં વગાડે છે.

આ કથા પાછળ નું રહસ્ય એ છે કે-સંસાર એ અખાડો છે,ચાણુર એ કામ અને મુષ્ટિક એ ક્રોધ –એ મોટા
પહેલવાનો છે.અનાદિ કાળથી તે જીવ ને મારતા આવ્યા છે. તેમની સામે ગાફેલ રહ્યા વગર સાવધાની થી
તેમની સામે કુસ્તી કરી તેમનો વિનાશ કરવાનો છે.

નંદબાબા બહુ ગભરાયા છે.ક્યાં મારો નાનો કનૈયો અને ક્યાં આ મોટા પહેલવાન મલ્લો?
આ પહેલવાનો હજાર હાથીનું બળ ધરાવે છે.મારો કનૈયો કોમળ છે તેને આ મલ્લો મારશે.
નંદબાબા સભામાં ઉભા થાય છે અને કહે છે કે-આ અધર્મ નું યુદ્ધ થાય છે.
કંસે કહ્યું –બેસી જાવ,હું ધર્મ માં માનતો નથી, જે થાય છે તે યોગ્ય જ થાય છે.

શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા છે પણ નંદજી ના બાળક છે,નંદજી નો વાત્સલ્યભાવ છે.નંદબાબા અતિ વ્યાકુળ થયા છે.
નંદબાબાએ આંખો બંધ કરીને પોતે જેની રોજ પૂજા કરતા હતા,તે નંદેશ્વર મહાદેવ ની બાધા રાખી છે.
“હે નંદેશ્વર,મારા કનૈયા નું રક્ષણ કરો.ઘેર આવી તમને ૧૧ મણ લાડુ ધરાવીશ.”
પછી યાદ આવ્યું કે કુસ્તીના દેવ તો હનુમાનજી છે.હનુમાનજી ની કૃપા થાય તો અખાડામાં જીત થાય છે.
“હે હનુમાનજી,મારા કનૈયા નું રક્ષણ કરો,હું તમને પણ ૧૧ મણ ના બેસન ના લાડુ ધરાવીશ”

કનૈયા એ જોયું કે- નંદબાબા બહુ ગભરાયા છે,બાધાઓ રાખે છે મારે કામ જલ્દી પતાવવું જોઈએ.
તેમણે ચાણુર ને જોર થી ધક્કો માર્યો,ચાણુરને ખાતરી થી ગઈ કે -આ કોઈ સામાન્ય બાળક નથી.પણ મારો કાળ છે.હવે નાસી જઈશ તો કંસ મને મારી નાખશે તેના કરતાં તો કૃષ્ણ ના હાથે મરવું સારું,મુક્તિ મળશે.
કૃષ્ણે તેના બે કાંડા ને પકડ્યા છે અને ગોળ ગોળ ફેરવી ને પછાડ્યો,ને ચાણુર મરણ ને શરણ થયો.

પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણ ચાણુર (કામ) ને મારે છે અને શબ્દબ્રહ્મ બલરામ મુષ્ટિક (ક્રોધ) ને મારે છે.
કંસ ક્રોધ માં આવ્યો છે અને ગાળો આપે છે.હવે તે ગભરાણો છે,મારો કાળ માથે આવ્યો છે,
ગભરાટમાં માથાનો મુગટ નીચે પડી ગયો.શ્રીકૃષ્ણે આવી તેના માથા ના વાળ પકડ્યા છે,અને
કંસ ને કહે છે-મામા તમને યાદ છે કે મારી મા નો તમે ચોટલો પકડેલો.હું દેવકી નો આઠમો બાળક છું,
તમને મારવા આવ્યો છું,
શ્રીકૃષ્ણે કંસ ના વાળ પકડી ને ગોળ ફેરવી રંગભૂમિ પર પછાડ્યો,અને કંસ ના પ્રાણ નીકળી ગયા.

બધા બાળકો “કનૈયાલાલ કી જય” બોલવા લાગ્યા.
કંસ પ્રજા ને બહુ ત્રાસ આપતો હતો,કંસ માર્યો એટલે બધાને બહુ આનંદ થયો.ફક્ત કંસની રાણીઓ ને બહુ દુઃખ થયું.કનૈયો મામી પાસે ગયો,કનૈયા ને તો નાટક કરતાં પણ આવડે.(એ તો નટવર છે)
મામીઓ સાથે તેણે પણ પોક મૂકી,મારા મામા રે.....
મામીઓ ને શ્રીકૃષ્ણ સમજાવે છે કે-મામી હું તો અગિયાર વર્ષે મામા ને મળવા આવ્યો પણ...

મામીઓ કહે છે કે-કનૈયા તું રડીશ નહિ,તેમણે બહુ પાપો કર્યા છે તેની સજા તેમને મળી છે.તું નિર્દોષ છે.
ભાગવત માં કંસ ની રાણીઓ ન્યાય આપે છે.શ્રીકૃષ્ણ નિર્દોષ છે તે કોઈને મારતા નથી,તારે છે.
રામાયણ માં મંદોદરી એ ન્યાય આપ્યો છે-કે રાવણ ને રામે માર્યો નથી,તેના પાપે તે મર્યો છે.

ડોંગરેજી મહારાજ ની કથા પર આધારિત
      PREVIOUS PAGE
     NEXT PAGE
   INDEX PAGE