More Labels

Nov 19, 2013

ભાગવત રહસ્ય -૪૭૯

શરીરથી,વાણીથી,મનથી,ઇન્દ્રિયોથી,બુદ્ધિથી અને સ્વભાવથી અનુસરી મનુષ્ય જે જે કર્મ કરે તે સર્વ-ભગવાન નારાયણ ને સમર્પણ કરો.--આ છે સરળ અને સીધો ભાગવતધર્મ.
      PREVIOUS PAGE
     NEXT PAGE
સ્કંધ-૧૧ -૩

જીવ,ઈશ્વર થી થોડો પણ વિખુટો હશે તો અંતે રડવાનું છે. ઈશ્વરના વિયોગ નો રોગ જીવ ને થયો છે.અને આ વિયોગ રૂપી દુઃખની દવા એ છે કે-જીવ,ઈશ્વર સાથે સંબંધ જોડે.“મારે ઈશ્વરમાં મળી જવું છે” તેવો નિશ્ચય કરવાનો છે.

પણ આ શરીરથી શરૂમાં બ્રહ્મ-સંબંધ થઇ શકે નહિ,શરીર મલિન ,શરીરમાંથી સતત દુર્ગંધ નીકળે છે.તેથી પ્રારંભમાં મન થી ઈશ્વર સાથે સંબંધ જોડવો જોઈએ.કાળ સર્વ ને માથે છે.તેમાં થી છૂટવા કાળ ના યે કાળ શ્રીકૃષ્ણ ને શરણે જવું જોઈએ.

વ્યવહાર નું દરેક કાર્ય ઈશ્વર નું અનુસંધાન રાખી,તેમની પ્રીતિ અર્થે (તેમને પ્રસન્ન કરવા),તેમની આજ્ઞા ની અનુસાર (તેમની આજ્ઞા છે એવું સમજી) કરવામાં આવે તો તે “ભક્તિ” બને છે.
દરેક વ્યક્તિ માં પરમાત્મા છે,એમ માની ને વ્યવહાર કરવો તે ભક્તિ છે.

ઘણા સંતો કોઈ ને કોઈ ધંધો કરતા હતા.પણ તે પ્રત્યેક ને ધંધો કરતાં કરતાં પણ ઈશ્વર મળ્યા છે.
કબીર વણકર હતા.ગોરા કુંભાર માટી ના વાસણ બનાવતા,સેના નાઈ હજામત નો ધંધો કરતા હતા.
સેના નાઈ ને એક વખત વિચાર આવ્યો કે –હું લોકો ના માથાનો મેલ કાઢું છું પણ મારા માથા નો (બુદ્ધિનો)
મેલ મેં કાઢ્યો નહિ.આ વિચાર થી તેમના જીવન માં પલટો આવ્યો.અને તેઓ સંત થયા.
કોઈ પણ ધંધો વ્યવહાર કરી શકાય,પણ ઈશ્વર ને ક્ષણભર ભૂલ્યા વગર.ઈશ્વર થી જુદા પડ્યા વગર.

આવું બધું જ્ઞાન બધાને હોય છે પણ પરિસ્થિતિ બદલાતાં તે જ્ઞાન ભૂલી જાય છે.જ્ઞાન સતત રહેતું નથી.
એથી રોજ થોડો થોડો સત્સંગ કરવાની જરૂર છે.સત્સંગ થી મન નો મેલ દૂર થાય છે.
જીવ જયારે જન્મ્યો ત્યારે શુદ્ધ હતો,તે પછી જેના સંગ માં આવ્યો તેના જેવો તે થઇ જાય છે.
મન એક જ છે,એ ભક્તિ નહિ કરે સત્સંગ નહિ કરે તો સંસાર નું ચિંતન કરશે.
પ્રેમદોરી થી ભગવાન ને સતત પોતાના હૃદય માં બાંધી રાખે છે તેવા સંતો નો સત્સંગ કરવો જોઈએ.
કશું ના બને તો રોજ રામાયણ,ભાગવત કે ગીતા જેવા પુસ્તકો નો સત્સંગ પણ કરી શકાય.

જેને સંસાર ના વિષયો જ્યાં સુધી વહાલા લાગે ત્યાં સુધી સમજવું કે તે ભક્ત થયો નથી.
મુક્તિ ને માટે લાયક થયો નથી.સુંદર સુંદર વિષયો દેખાય અને શરીરમાં તે ભોગવવાની શક્તિ હોય તેમ છતાં તે વિષયોમાં જેનું મન ના જાય તે જ સાચો ભક્ત.
જગતમાં બે માર્ગ છે-પહેલો ત્યાગ નો અને બીજો સમર્પણ નો.
ત્યાગ માર્ગે ના જઈ શકે તેવા માટે સમર્પણ નો માર્ગ બતાવ્યો છે.
મહાત્મા ઓ કહે છે-કે-સર્વ સાથે પ્રેમ કરો પણ કશાની સાથે આસકત ના થાઓ.
સર્વ કાર્યો કૃષ્ણાર્પણ બુદ્ધિ થી કરો. અથવા-તો-
હું કોઈનો નથી અને કોઈ મારું નથી-એમ મનથી પણ માની ને સર્વનો મનથી ત્યાગ કરી ને –
માત્ર એક ઈશ્વર સાથે જ પ્રેમ કરો.

કાયેન વાચા મનસેન્દ્રીયૈર્વા બુદ્ધયાત્મના વાનુસૃતસ્વભાવત,
કરોતિ યતયત સકલમ પરસમૈ નારાયણયેતિ સમર્પયેતન. (ભાગવત-૧૧-૨-૩૬)
(શરીરથી,વાણીથી,મનથી,ઇન્દ્રિયોથી,બુદ્ધિથી અને
સ્વભાવથી અનુસરી મનુષ્ય જે જે કર્મ કરે તે સર્વ-ભગવાન નારાયણ ને સમર્પણ કરો.)

આ છે સરળ અને સીધો ભાગવતધર્મ.
આ પ્રમાણે જે પ્રતિક્ષણ એક એક વૃત્તિ દ્વારા ભગવાન ના ચરણકમળો નું જ ભજન કરે છે,તેને
ભક્તિ,(સંસાર પરથી) વૈરાગ્ય અને ભગવત-સ્વ-રૂપ નો અનુભવ(જ્ઞાન)-
એ ત્રણે એકી સાથે પ્રાપ્ત થાય છે.

ડોંગરેજી મહારાજ ની કથા પર આધારિત
      PREVIOUS PAGE
     NEXT PAGE
   INDEX PAGE