More Labels

Apr 7, 2014

Gujarati-Ramayan-Rahasya-96-ગુજરાતી-રામાયણ-રહસ્ય-96

વાત એ વખતની છે જયારે દશરથ રાજા યુવાની ને ઉંબરે પહોંચ્યા હતા.હજી તેમનાં લગ્ન થયા નહોતાં.ધનુર્વિદ્યામાં તે અતિ પારંગત હતા,આંખ મીંચી,માત્ર અવાજ પરથી તે ધાર્યું નિશાન વીંધતા હતા.
આ શબ્દ-વેધી બાણ- વિદ્યા નો તેમને બહુ ગર્વ પણ હતો.ઘણીવાર કુમાર દશરથ એકલો,નદીના કિનારે કે ઉપવનમાં ફરવા નીકળી પડતો અને ક્યાંક સંતાઈ ને માત્ર અવાજ પરથી વન્ય-પશુ ના શિકાર કરતો.

એવી એક ચોમાસાની સાંજે કુમાર દશરથ હાથમાં ધનુષ્ય-બાણ લઇ ને મૃગયા રમવા,સરયુ નદીના કિનારે,એકલો નીકળી પડ્યો હતો.ફરતાં ફરતાં રાત પડી ગઈ,એટલે કુમાર દશરથ એક વૃક્ષ ની ઓથે છુપાઈને,નદીમાં પાણી પીવા આવતા કોઈ પશુ નો અવાજ સાંભળવા કાન માંડી ને બેઠો.
ચારે તરફ અંધારું હતું,અને કશું દેખાતું નહોતું.દશરથ કેટલોક વખત આમ સંતાઈ ને બેસી રહ્યો હતો,

એવામાં પાણીમાં તેણે બડબડ-બડબડ અવાજ સાંભળ્યો.તેણે ધાર્યું કે કોઈ જંગલી પશુ પાણી પીવા આવ્યું લાગે છે,તેથી તેનો વધ કરવા તેણે તરત જ ભાથામાંથી ઝેરી સર્પ જેવું બાણ કાઢ્યું,ને ધનુષ્ય પર ચડાવ્યું.
પોતાની શબ્દ-વેધી બાણ-વિદ્યા પર તે એટલો મુસ્તાક હતો કે,તે લાંબો વિચાર કરવા રોકાયો નહીં,
સનનન કરતુ બાણ છૂટ્યું ને બરોબર નિશાનમાં જઈ ને ચોંટ્યું.

ત્યાં જ કોઈ મનુષ્ય ના ગળા ની ચીસ સંભળાણી.એ સાંભળી ને દશરથ ને ફાળ પડી.
શું બન્યું છે? તેની તપાસ કરવા તે અવાજ ની દિશાએ આગળ વધ્યો,ત્યાં એણે મનુષ્ય નો વિલાપ સંભળાયો. 
“અરેરે,મને કોને આ બાણ માર્યું?ઓચિંતા નું કોણ મારું વેરી જાગી પડ્યું?
મેં તો જીવન માં કોઈનું કંઈ પણ બગાડ્યું નથી તો અહીં ક્યાંથી મારું મોત ટપકી પડ્યું?
મારું તો ઠીક પણ મારા વૃદ્ધ માતા-પિતા નું શું થશે? મારા વગર તેઓ કેવી રીતે જીવશે?
અરેરે,મને હણનારે એક સાથે ત્રણ જીવ ની હત્યા કરી છે,

આ સાંભળી દશરથ નાં ગાત્ર ગળી ગયાં.તેનું શરીર થર થર ધ્રુજવા લાગ્યું.હાથમાંથી ધનુષ્ય-બાણ પડી ગયાં.તેને બીક લાગી કે પોતાને હાથે નિર્દોષ નો વધ થઇ ગયો લાગે છે. તે દોડતો નદી કિનારે પહોંચ્યો અને જઈ ને જુએ છે તો એક જટા-વલ્કલ-ધારી કુમાર,જમીન પર પડ્યો છે ને બાણ તેની છાતી માં ખૂંપી ગયું હતું.દશરથે તેની પાસે જઈ અને પોતાના અપરાધ ની ક્ષમા માગી.

કિશોરે કહ્યું કે-મારું નામ શ્રવણ છે,મને મારું દુઃખ નથી,પણ મારાં માત-પિતાનું શું થશે તેનું મને દુઃખ છે.તેઓ વૃદ્ધ અને અંધ છે,અને તરસ થી પીડાય છે,તુ જલ્દી એમની પાસે પહોંચી જઈ,તેમણે પાણી પાઈ ને પ્રસન્ન કર.મોડું થશે અને મારા મરણ ની તેમને શંકા થશે તો તે તને શાપ દેશે.અને વૃદ્ધ,અંધ,માત-પિતાની કકળતી આંતરડી નો શાપ તને જંપી ને રહેવા નહીં દે.માટે વહેલો,જા, અને એમને શાંત કર.

દશરથ મૂઢ બની ગયો હતો,શ્રવણ ના બાણ ની વેદના, શાંત કરવા તેણે બાણ ખેંચી કાઢ્યું,
પણ શ્રવણ ના પ્રાણ બહુ ટકી શક્યા નહિ,અને તે મોત ને શરણ થયો.
પછી દશરથ નદીમાંથી કમંડળ માં પાણી ભરી ને શ્રવણના વૃદ્ધ માત-પિતા પાસે ગયો.
પગરવ નો અવાજ સાંભળી,શ્રવણ ની માતા એ કહ્યું-કે બેટા પાણી લાવ્યો?
દશરથ કંઈ પણ જવાબ આપતો નથી ને,કમંડળ ભરેલ પાણી તેમના હાથમાં આપ્યું.
શ્રવણ ના પિતા કહે છે કે-બેટા,તુ કેમ કંઈ બોલતો નથી? તુ નહિ બોલે તો અમે પાણી પીવાનાં નથી.તુ અમ અંધ ની લાકડી છે,અમે તારો શો અપરાધ કર્યો છે કે તુ અમારી સાથે બોલતો નથી? તુ રોજ અમને વેદ-પાઠ સાંભળવનારો આજે કંઈ બોલતો કેમ નથી?

દશરથ ની આંખોમાંથી હવે ટપ-ટપ આંસુ માંડ્યા.મા એ હાથ લાંબો કર્યો અને દશરથ ને  અડકતાં જ,
તેમણે ખબર પડી કે –આ એમનો દીકરો શ્રવણ નથી.એના શરીરે મૃગ-ચર્મ નથી,માથે જટા નથી.
ભયભીત થઇ દશરથે કહ્યું કે હું આપનો પુત્ર નથી,પણ હું દશરથ નામનો ક્ષત્રિય છું,રાતે મૃગયા રમવા નીકળ્યો હતો,ત્યાં વનચર પ્રાણી સમજી ને અજાણથી શબ્દ-વેધી બાણ છોડ્યું,તે આપના પુત્રને વાગતાં તેનું મરણ થયું છે,મારાથી અજાણ્યે અપરાધ થઇ ગયો છે,મને ક્ષમા કરો,હું આપનો પુત્ર બની ને જિંદગીભર આપની સેવા કરીશ.

પણ પુત્ર ના મરણ ના સમાચાર સાંભળતાં જ શ્રવણ ના માતા-પિતા બેભાન થઇ ગયાં.થોડીવારે જયારે તે ભાનમાં આવ્યા ત્યારે,તેમણે કહ્યું કે –અમને અમારા લાલ પાસે લઇ જા.
દશરથ બંને ને નદી-કિનારે દોરી લઇ ગયો.શ્રવણ ના મૃત શરીર ને હાથ લગાવી ને વૃદ્ધ-વૃદ્ધા કલ્પાંત કરે છે.અને શ્રવણ ના ગુણો ને અને તેની સેવાને સંભાળી –સંભાળી ને તેમની આંખો અનરાધાર વહે છે.
દશરથે કરગરી ને કહ્યું કે –અજાણતાં થયેલો મારો અપરાધ ક્ષમા કરો.મારા પર દયા કરો.

ત્યારે વૃદ્ધે કહ્યું કે-તેં તારો અપરાધ કબૂલ કર્યો છે ને અમારી સેવા કરવા તત્પર થયો છે,તેથી તુ બચી ગયો છે.પણ અજાણ્યે પણ ઝેર ખવાઈ જવાય તો તે ઝેર તો તેનું કામ કરે જ છે અને મૃત્યુ તો આવે જ છે.
તેથી હું તને કહું છું કે-પુત્ર વિયોગ માં આજે જેમ અમારું મરણ થાય છે તેમ તારું મરણ પણ પુત્ર વિયોગ માં જ થશે.દશરથે માથું નમાવી ને શાપ માથે ચડાવ્યો.

પછી વૃદ્ધે,દશરથ ને ચિતા સળગાવવાનું કહ્યું અને ચિતા તૈયાર થતા,વૃદ્ધ-વૃદ્ધા એ પણ પુત્ર ની પાછળ
ચિતામાં પ્રવેશી ને પ્રાણ ત્યાગ કર્યો.PREVIOUS PAGE         INDEX PAGE           NEXT PAGE