More Labels

Aug 9, 2014

Gujarati-Ramayan-Rahasya--ગુજરાતી-રામાયણ-રહસ્ય-૨૨૦

શિવજી કહે છે કે-હે,પાર્વતી,કાક-ભુશુંડી એવી સરસ કથા કરે છે કે-મને પણ એકવાર એ કથા સાંભળવાનો લોભ થયો,ને હંસ નું રૂપ ધારણ કરીને મેં પણ એ કથા સાંભળી,ભગવાન વિષ્ણુ નો ગરુડ પણ એ કાક ના મુખેથી કથા સાંભળી ધન્ય થઇ ગયો...!!

પાર્વતીજીને આ વાત સાંભળી ભારે આશ્ચર્ય થયું,તેમણે કહ્યું-કાગડો અને તે હરિભક્ત? નવાઈ ની વાત!!
હજારો મનુષ્યોમાં કોઈ એક ધર્માત્મા હોય છે,હજારો ધર્માત્મા માં કોઈ એક વૈરાગ્યવાન હોય છે,હજારો વૈરાગ્યવાનમાં કોઈ એક જ્ઞાનવાન હોય છે,હજારો જ્ઞાનવાન માં કોઈ એક જીવનમુક્ત હોય છે.અને હજારો જીવનમુક્ત માં કોઈ એક બ્રહ્મલીન હોય છે,
ને આવા બ્રહ્મલીન માં યે દુર્લભ હરિ-ભક્ત (રામ-ભક્ત) હોય છે.
આવી વિરલ રામ-ભક્તિ એ કાગડો શી રીતે પામ્યો? અને ગરુડ તો સદા શ્રીહરિ પાસે રહેનારો,તો,
શ્રીહરિ ની કથા સાંભળવા,તેણે કાગડાની પાસે શું કામ જવું પડ્યું?

ત્યારે શિવજી કહે છે કે-યુદ્ધમાં એક વખત ઇન્દ્ર્જીતે શ્રીરામને નાગપાશ થી બાંધ્યા હતા,ત્યારે ગરુડે દોડી જઈને એમને એ બંધન માંથી મુક્ત કર્યા હતા.
તે પછી ગરુડ ને થયું કે-પરમાત્મા રામ-રૂપે અવતરેલા કહેવાય છે પણ તે રામમાં મને કોઈ પ્રભાવ દેખાતો નથી.એક રાક્ષસ તેમને નાગપાશથી બાંધી શકે છે,અને
એ નાગપાશમાંથી, મારી મદદ વગર એ છૂટી શકતા પણ નથી.

ગરુડે પોતાની આ શંકા નારદજી ને કહી,નારદજી સમજી ગયા કે-હું એકવાર પ્રભુની માયામાં લપટાયેલો તેમ,આ ભાઈ,પણ લપટાયા છે.એટલે તેમણે હસી ને કહ્યું કે-જા,બ્રહ્માજી ને પુછ.
બ્રહ્માજી એ ગરુડ ની વાત સાંભળી ને મનમાં ને મનમાં કહે છે કે-
ભગવાન ની માયા બહુ જબરી છે,એમાં હું પણ લપટાઉં છું તો બિચારા આ ગરુડ નું તો શું ગજું?
તેમને ગરુડ ની દયા આવી અને કહ્યું કે-શ્રીરામ નો મહિમા મહાદેવજી જાણે,જા,તેમને જઈ ને પૂછ.

શિવજી કહે છે કે-તે પછી ગરુડ મારી પાસે આવ્યો,ત્યારે મેં તેને કહ્યું કે-તુ હરિકથા સાંભળ,તેનાથી તારી
શંકાનું સમાધાન તને મળી જશે.સત્સંગ વગર હરિકથા નથી,અને હરિકથા વગર મોહનાશ નથી.
માટે તુ નિલગીરી પર્વત જ ત્યાં,કાક-ભુશુંડી હરિકથા કરે છે,તેનો તુ સત્સંગ કર ને હરિકથા સાંભળ,
એ તારી પંખી જાતિનો છે એટલે તને બરોબર સમજાવી શકશે.
ગરુડ નો અહમ અહીં ફરી ટકરાયો ને કહે છે કે-હું,પંખીરાજ ગરુડ અને કાગડાને ગુરૂ કરું?
શિવજી કહે છે કે-એ સિવાય બીજો કશો ઉપાય નથી.

નિલગીરી પર્વત પર,ઝાડના નીચે,કાક-ભુશુંડી કથાનો આરંભ કરતા હતા,
તે જ વખતે ગરુડજી એ જઈ તેમને વંદન કર્યા ને પ્રાર્થના કરી કે –મને રામ-કથા સંભળાવો.
કાક ભુશુંડીએ શ્રીરામના જન્મથી માંડીને તેમના રાજ્યાભિષેક સુધીની કથા એવી સુંદર રીતે કહી અને
એમાં શ્રીરામાવતાર ની મર્યાદાઓ એટલી સરસ રીતે સમજાવી કે-કે ગરુડજીની બધી શંકાઓનું સમાધાન થઇ ગયું.અને શ્રીરામનો પૂર્ણ “ભાવ”  સમજાયો,તે બોલી ઉઠયા કે-હવે મને હરિકથા નો મહિમા સમજાયો,
જે તડકાથી હેરાન થાય છે તેને જ વુક્ષ ની છાયા નું મહત્વ સમજાય છે.

ત્યારે કાકે કહ્યું કે-પ્રભુની માયાએ કોને આંધળા નથી કર્યા?તૃષ્ણાએ કોને પાગલ નથી બનાવ્યા?
ક્રોધે કોનું હૃદય નથી બાળ્યું?લોભે કોની ફજેતી નથી કરી?લક્ષ્મીના મદે કોને ફાંકો નથી કર્યો?
સત્તાએ કોને બહેરો નથી કર્યો?યૌવન ના તાપે કોને નથી બહેકાવ્યો?
મમતા એ કોના જશ નો નાશ નથી કર્યો?મત્સરે કોને કલંક નથી લગાડ્યું?
મોહ ના વાવાઝોડાએ કોને નથી હચમચાવ્યો?ચિંતા ની નાગણ કોને નથી ડંશી?
ધનેષણા,પુત્રેષણા અને લોકેષણા એ કોની બુદ્ધિ ને મલિન નથી કરી?

આ બધી માયા ની સેના છે,અને એણે સંસારને ચારે તરફથી ઘેરી લીધો છે,તેમ છતાં તે માયા પોતે તો,
શ્રીરામ ની દાસી છે,અને શ્રીરામના ઈશારે તે નાચે છે,ને જગતને નચાવે છે.
શ્રીરામની કૃપા થતા જ એ માયા છૂટી જાય છે.PREVIOUS PAGE         INDEX PAGE           NEXT PAGE