More Labels

Jan 9, 2015

RajYog-Gujarati-Swami Vivekanand-રાજયોગ-સ્વામી વિવેકાનંદ-20


જેઓ દિવસમાં બે વાર -આ પ્રાણાયામ નો અભ્યાસ કરશે-તેમના માં શરીર અને મન ની શાંતિ આવશે,
અવાજ ની મધુરતા -વગેરે આવશે-
પણ જે આ પ્રાણાયામ ની ક્રિયામાં આગળ વધશે-તેમની જ કુંડલિની જાગ્રત થશે, તેમની સમગ્ર પ્રકૃતિમાં પરિવર્તન થવા લાગશે અને તેમના જ્ઞાન નો ગ્રંથ ખુલ્લો થઇ જશે.
પછી તેમને જ્ઞાન મેળવવા પુસ્તકો પાસે દોડી જવાની જરૂર નહિ રહે.તેમનું પોતાનું મન જ -
એક અનંત જ્ઞાન નો ભંડાર બની જશે.

સાધારણ રીતે સામાન્ય મનુષ્યમાં "સુષુમ્ણા-નાડી" નીચેથી બંધ હોય છે,કેવળ યોગીમાં જ ખુલ્લી હોય છે.
જયારે આ સુષુમ્ણા નાડી ઉઘડે અને ઉપર ચડવા માંડે ત્યારે આપણે ઇન્દ્રિયોથી પર થઇ જઈએ છીએ.
આપણું મન ઇન્દ્રિયાતીત થાય છે અને બુદ્ધિથી પણ પર થઇ જઈએ છીએ.અને એક એવી અતિ-ચેતન
અવસ્થાએ પહોંચીએ છીએ કે-જ્યાં તર્ક-શક્તિ પહોંચી શક્તિ નથી.

યોગી ના મત મુજબ,આ સુષુમ્ણાની અંદર-૬- કેન્દ્રો-કે-પદ્મો-કે-ચક્રો આવેલા છે.
સૌથી નીચે,મૂળાધાર  અને તે પછી,સ્વાધિષ્ઠાન,મણિપુર,અનાહત,વિશુદ્ધ,આજ્ઞા અને છઠ્ઠું-કે જે મગજમાં આવેલું છે,તેણે સહસ્ત્રાર (હજાર પાંખડીઓ વાળું) આવેલું કહેવામાં આવે છે.
અહીં સૌથી નીચેનું મૂળાધાર અને સહુથી ઉપરનું-સહસ્ત્રાર -ચક્ર નો વિચાર કરવામાં આવે તો-
સઘળી શક્તિ ને મૂળાધાર રહેલા તેના સ્થાનમાંથી સૌથી ઉપરના સહસ્ત્રાર ચડાવવાની છે.

યોગીઓનો એવો દાવો છે કે-મનુષ્ય શરીર માં જે બધી શક્તિઓ રહેલી છે,તેઓમાંથી સૌથી ઉંચામાં ઉંચી
શક્તિ કે જેને "ઓજસ" કહે છે તે મગજમાં સંઘરાઈ રહેલું છે.
અને મનુષ્યના મગજમાં જેમ ઓજસ વધુ તેમ તે વધુ બળવાન,બુદ્ધિવાળો અને આધ્યાત્મિક શક્તિવાળો હોય.
દરેક મનુષ્ય માં આ ઓજસ ઓછે-વત્તે અંશે સંઘરાયેલું જ હોય છે.
શરીરનાં જે બધાં બળો કાર્ય કરી રહ્યા છે,તે બધાં તેમની સર્વોચ્ચ કક્ષા એ ઓજસ-રૂપે બને છે.
એટલે અહીં પ્રશ્ન ખાલી રૂપાંતર નો જ છે.(બળો માંથી ઓજસમાં રૂપાંતર)

જે બળ બહાર વીજળી કે ચુંબક-રૂપે કાર્ય કરતુ હોય છે તે જ બળ,પરિવર્તન પામીને આંતરિક બળ બને છે.
જે સ્નાયુ-શક્તિ રૂપે કાર્ય કરતું હોય છે તે જ  બળ (શક્તિ) ઓજસ માં રૂપાંતર પામે છે.

યોગીઓ કહે છે કે-મનુષ્ય ની શક્તિનો જે ભાગ "પ્રજનન-શક્તિ" રૂપે કે "મૈથુન-વિચારો" રૂપે વ્યક્ત થાય છે,
તેને જયારે રોકી ને, કાબૂમાં રાખવામાં આવે ત્યારે તે સહેલાઈ થી ઓજસ માં રૂપાંતર પામે છે.અને-
આ બંને ની દોરવણી મૂળાધાર કેન્દ્ર કરતુ હોવાથી યોગી એ કેન્દ્ર પર ખાસ ધ્યાન આપે છે.
યોગી તે સઘળી પ્રજનન શક્તિ ને ઉર્ધ્વગામી કરીને તેનું ઓજસ માં રૂપાંતર કરવા માગે છે.
માત્ર,બ્રહ્મચર્ય નું પાલન કરનારા નર અને નારી જ -એ શક્તિ ને ઉર્ધ્વગામી કરીને તેનું ઓજસમાં
રૂપાંતરણ કરીને મગજમાં સંઘરી શકે છે.
અને એ જ કારણે બ્રહ્મચર્ય ને સર્વોચ્ચ સદગુણ કહેવામાં આવ્યો છે.

એટલે જ,જગતના જે બધા સંપ્રદાયો,કે જેમાં  વિરાટ વ્યક્તિત્વ વાળા પુરુષો થઇ ગયા છે-તે બધામાં
જોવામાં આવે છે કે-બ્રહ્મચર્ય પર ખાસ ભાર મુકવામાં આવ્યો છે.અને
આ જ કારણોસર લગ્ન નો ત્યાગ કરનાર સાધુઓની પ્રથા અસ્તિત્વમાં આવી છે.

વિચાર-વાણી અને વર્તનમાં બ્રહ્મચર્યનું પાલન થવું જોઈએ,તેના વિના રાજયોગ ની સાધના જોખમકારક છે.
અને કોઈ વખત તે દિવાના-પણું (ગાંડપણ) પણ લાવી મૂકે છે !!!
મનુષ્ય જો એક બાજુ રાજયોગ ની સાધના કરે અને જો સાથેસાથે અપવિત્ર જીવન ગાળે તો પછી -
યોગી બનવાની આશા તે કેમ રાખી શકે?


   PREVIOUS PAGE          
        NEXT PAGE       
      INDEX PAGE