More Labels

Aug 20, 2012

ભાગવત રહસ્ય-૯૪

ડોંગરેજી મહારાજ ની કથા પર આધારિત    
  
      PREVIOUS PAGE
       NEXT PAGE               
    INDEX PAGE                     

સ્કંધ ત્રીજો-૧૨ (સર્ગ લીલા)

સનતકુમારો(સનકાદિ) ઋષિઓ એ જય-વિજય ને શાપ આપ્યો. ભગવાને વિચાર્યું-કે-મારા દ્વારે આવી પાપ કર્યું-તેથી તેઓ મારા ધામ માં
આવવા માટે લાયક નથી. (ભગવાન પ્રથમ પરીક્ષા કરે છે.પછી જ વૈકુંઠ માં આવવા દે છે.) પણ ભગવાન અનુગ્રહ કરીને –બહાર આવી
સનકાદિ ને દર્શન આપે છે. છતાં એમની નજર ધરતી પર છે. નજર આપતા નથી.

સનતકુમારો વંદન કરે છે-પણ ઠાકોરજી નજર આપતા નથી.

જેનાં કપડાં મેલાં હોય-જેનું ચારિત્ર્ય સારું ના હોય તો તેની સામે આપણ ને પણ જોવાની ઈચ્છા થતી નથી.
ભગવાન નજર એટલા માટે નથી આપતા કે-મારો કહેવડાવે છે-અને પાપ છોડતો નથી. મારો પટ્ટો (કંઠી) ગળામાં રાખે છે,
વૈષ્ણવ છે-તેમ કહેવડાવે છે-અને ક્રોધ કરે છે-તને જોતાં મને શરમ આવે છે.
બાકી-જો- અગર ખુદા નજર દે-તો-સબ સુરત ખુદા કી હૈ...........

સનતકુમારો એ જોયું-કે પ્રભુ આજ હસતા નથી-નજર આપતા નથી. પોતાના દોષ (સ્વ-દોષ) નું ભાન થયું. પરમાત્મા ને વંદન કરી
કહ્યુંકે- અમારા અપરાધ ની ક્ષમા કરો,તમારાં પાર્ષદો ને અમે સજા કરી છે-હવે તમે અમને સજા કરો.

જબ લગ નહિ દીનતા,તબ લગ ગિરિધર કૌન ? કૃપા ભઈ તબ જાનિએ,  જબ દિખે અપનો દોષ

સનકાદિ ને સ્વ-દોષ નું ભાન થયું. વિચારે છે-કે પ્રભુ હજી તેમના ધામ માં બોલાવતા નથી,નજર આપતા નથી, અમારે વધુ તપશ્ચર્યા
કરવાની જરૂર છે-હજુ ક્રોધ અમારામાંથી ગયો નથી.---સનકાદિ ત્યાંથી પાછા બ્રહ્મલોક માં પધારે છે.

ભાગવત ઉપર ઉત્તમ ટીકા –શ્રીધર સ્વામી ની છે.
ગંગાકિનારે માધવરાય ના ચરણ માં બેસીને શ્રીધરસ્વામીએ ટીકા લખી છે. ટીકા પર માધવરાયે સહી કરી છે.
“શ્રીધરસ્વામી એ –જે- લખ્યું છે તે બધું મને માન્ય છે.”

આ પ્રસંગ પર શ્રીધરસ્વામીએ બહુ વિચાર કર્યો છે. કહ્યું છે-કે-
--જે સતત બ્રહ્મચિંતન કરે –તેને ક્રોધ આવે નહિ-સનતકુમારોને ક્રોધ આવે તે અનુચિત છે.(યોગ્ય નથી)
--પ્રભુના પાર્ષદો માં પ્રભુ જેવા જ ગુણો હોય છે-પણ જય-વિજય માં સનતકુમારો ને ઓળખી નહિ શકવાનું અજ્ઞાન અને
   તેમને અટકાવવા -તે અનુચિત છે.
--વૈકુંઠ માં આવનાર નું પતન થતું નથી, પણ જય-વિજય નું વૈકુંઠ માંથી પતન થવું તે અનુચિત છે.
--જય-વિજય એ પ્રભુ ના આશ્રિત છે,આશ્રિત નો ભગવાન ત્યાગ કરે –તે ભગવાન માટે –અનુચિત છે.
આ ચારેય યોગ્ય નથી.

પણ પછી વિચાર કરીને ટીકામાં લખ્યું છે-કે-ના-ના- આ બધું જ બરાબર છે –યોગ્ય છે.

પરમાત્મા ની લીલા-માનવનું આકર્ષણ કરવા માટે છે. ઘણા સમયથી વૈકુંઠ માં નારાયણ આરામ કરતા હતા. તેમણે કુસ્તી કરવાની
ઈચ્છા થઇ. ભગવાન જોડે –વૈકુંઠ માં કોણ કુસ્તી કરી શકે ?
ભગવાને વિચાર્યું-કે-મારા પાર્ષદો –પૃથ્વી પર જાય તો –તેમની સાથે હું કુસ્તી કરી શકું.
તેથી ભગવદ-ઈચ્છા થી જય-વિજય માં અજ્ઞાન આવ્યું છે.
સનતકુમારો ને ક્રોધ આવે નહિ.પણ ભગવદ-ઇચ્છાથી –તેઓ માં ક્રોધ આવ્યો છે.
જયવિજય નું વૈકુંઠ માંથી પતન થયું નથી- ત્રણ જન્મ પછી –ફરી તેમનો વૈકુંઠ વાસ થયો છે.

આ બધું જ ભગવદ-ઈચ્છા થી થયું છે. ભગવાન ને અવતાર લેવાની –ઈચ્છા-થાય –એટલે ભગવાન આવું-કારણ- ઉભું કરે છે.
ભગવાન આપણા માટે લીલા કરે છે. લીલા ની કથા ઓ આપણું કલ્યાણ કરવા માટે છે.

જય-વિજય ને સાંત્વના આપી પ્રભુ કહે છે-કે-
તમારાં ત્રણ અવતારો થશે-(૧) હિરણ્યાક્ષ-હિરણ્યકશિપુ (૨) રાવણ-કુંભકર્ણ (૩) શિશુપાલ-દંતવક્ત્ર
અને તમારો ઉદ્ધાર કરવા-હું પણ અવતાર લઈશ.

સનતકુમારો ના શાપ થી-જય-વિજય, -અનુક્રમે- હિરણ્યાક્ષ-હિરણ્યકશિપુ –તરીકે અવતર્યા છે.

શુકદેવજી વર્ણન કરે છે-સનકુમારોએ જય-વિજય ને શાપ આપ્યો.તે જ સમયે કશ્યપ-દિતિ નો સંબંધ થયો છે. દિતિ ના ગર્ભ માં
જય-વિજય આવ્યા છે. દિતિ ને બે બાળકો નો જન્મ થયો છે-તેમના નામ રાખ્યા છે- હિરણ્યાક્ષ-હિરણ્યકશિપુ.
કુસમયે કરેલા કામોપભોગ થી દિતિ-કશ્યપ ને ત્યાં રાક્ષસો નો જન્મ થયો છે.

મહાપ્રભુજી એ –આ ચરિત્ર ની સમાપ્તિ કરતાં કશ્યપ પર ત્રણ દોષો નાંખેલા છે-કર્મત્યાગ-મૌનત્યાગ-સ્થાનત્યાગ.

  
      PREVIOUS PAGE
       NEXT PAGE               
    INDEX PAGE