More Labels

Apr 26, 2013

ભાગવત રહસ્ય -૨૮૫

ડોંગરેજી મહારાજ ની કથા પર આધારિત
      PREVIOUS PAGE
     NEXT PAGE
સ્કંધ-૧૦ (પૂર્વાર્ધ)-૮

વસુદેવજી મહા વૈષ્ણવ છે,અને વૈષ્ણવ(ભક્ત) દુઃખી થાય તો જ પરમાત્મા પધારે છે.
વસુદેવજી ને આમ માન આપવાને બદલે –કંસ-તેમને જો ત્રાસ આપે તો જ ભગવાન પ્રગટ થાય.

પાપી દુઃખી થાય તો ભગવાન સાક્ષી રૂપે જુએ છે. પાપી માણસ દુઃખી થાય તો પરમાત્મા ને દયા આવતી નથી.તે વિચારે છે-“પાપ કર્યા છે-એટલે દુઃખી થાય છે.પાપ કરતો હતો ત્યારે તો હસતો હતો,હવે રડે છે”
પણ પુણ્યશાળી ભક્ત દુઃખી થાય તે પરમાત્મા થી સહન થતું નથી.

કંસ –દેવકી અને વસુદેવજી નો રથ હાંકતો હતો- તે વખતે આકાશવાણી થઇ કે-
“જે દેવકી ને તેના સાસરે પહોચાડવા તુ  જાય છે-તે દેવકી નો આઠમો પુત્ર તને મારશે.”
કંસ ને આ સાંભળી ક્રોધ આવ્યો. આ દેવકી ને જ મારી નાખું,તો મારા કાળ નો જન્મ થશે નહિ.
કંસે દેવકી નો ચોટલો પકડ્યો અને તલવારથી તેનો વધ કરવા તૈયાર થયો છે.

તે વખતે વસુદેવજી કંસ ને સમજાવે છે-કે-તમે આ શું કરો છો ?આ તો સ્ત્રી છે,સ્ત્રી અવધ્યા છે
(સ્ત્રી નો વધ કરાય નહિ) –વળી આતો તમારી નાની બહેન છે.તેને મારશો તો જગતમાં તમારી અપકીર્તિ થશે.દેવકી ને મારી ને તુ અમર તો થવાનો નથી,જેનો જન્મ તેનું મરણ નિશ્ચિત છે.મરણ નિવારી શકાતું નથી. વસુદેવજી કંસ ને સમજાવવાનો બહુ પ્રયત્ન કરે છે,છેવટે કહ્યું-
દેવકી થી તો તારું મરણ નથી ને ? કંસ કહે છે-કે- ના
વસુદેવ કહે છે-કે-આ દેવકી ને જેટલાં બાળકો થશે તે હું તને આપીશ.

કંસે વિચાર્યું-કે –હું સ્ત્રી હત્યા ના પાપ માંથી બચીશ-એટલે તેણે કહ્યું-બહુ સારું,હું દેવકી ને મારતો નથી.

વસુદેવજી શુદ્ધ સત્વગુણ નું પ્રતિક છે.વિશુદ્ધ ચિત્ત એ વસુદેવ છે.
દેવકી એ નિષ્કામ બુદ્ધિ છે,એ બંને નું મિલન થાય એટલે ભગવાન નો જન્મ થાય છે.

વસુદેવ અને દેવકી ને ત્યાં પ્રથમ સંતાન થયું,એટલે વસુદેવ તેમના વચન પ્રમાણે,
અને દેવકીના કલ્પાંત છતાં બાળક ને લઇ ને કંસ પાસે આવ્યા છે.અને બાળક ને કંસ સામે મુક્યો.
વસુદેવનો સત્સંગ થવાથી  કંસ ની બુદ્ધિ સુધરી છે.બાળક ને જોતાં કંસ નું  હૃદય પીગળ્યું છે.
તેણે વિચાર કર્યો કે –“આ બાળક ને મારવાથી શું લાભ થવાનો ? આઠમા થી મારું મરણ છે.
આ તો પહેલો છે,આ બાળકને હું નહિ મારું.” તેણે વસુદેવ ને કહ્યું-કે-સાત બાળકો ને તમારા ત્યાં રાખજો,
મારા કાળ આઠમા ને મને આપજો. વસુદેવ બાળક ને લઇ ને ઘેર આવ્યા.

આ બાજુ નારદજી એ વિચાર કર્યો-કે મામા કંસ ની બુદ્ધિ બહુ સુધરે તે સારું નથી,તે સુધરી જશે અને વધુ ને વધુ પાપ નહિ કરે તો-ભગવાન અવતાર નહિ લે.અને કંસ જલ્દી મરશે નહિ.કંસ ને લીધે દેશ દુઃખી છે.

નારદજી કંસ પાસે આવ્યા છે અને કહ્યું-કે-હું સ્વર્ગ માં ગયેલો ત્યારે દેવો ની ખાનગી સભા થઇ હતી,
આ બધા દેવો તારી પાછળ પડ્યા છે,અને તને મારવાનો વિચાર કરી રહ્યા છે. કંસ તુ સાવ ભોળો છે,
શત્રુ,અગ્નિ,પાપ અને ઋણ –આ ચારે વસ્તુ ઓ સાધારણ નથી,તે વધ્યા જ કરે છે. તેણે ઉગતાં જ ડામવાં
જોઈએ.તે વસુદેવ ના બાળક ને છોડી દીધો તે ઠીક કર્યું નથી,ગમે તે આઠમો થઇ શકે છે, ગણનારની મરજી પર તેનો આધાર છે.આઠમાને પહેલો ગણો તો આ આઠમો થશે. હું તો તને સાવધાન કરવા આવ્યો છું.

નારદજી આ પ્રમાણે કંસ ને ઉશ્કેરે છે-કારણ કે-જો  કંસ નું પાપ વધે તો તેનો અંત નજીક આવે.
કંસ ને લીધે દેશ દુઃખી છે.


ડોંગરેજી મહારાજ ની કથા પર આધારિત
      PREVIOUS PAGE
     NEXT PAGE
   INDEX PAGE