More Labels

Oct 19, 2013

ભાગવત રહસ્ય -૪૪૮

ઉદ્ધવ,તમારા એ વ્યાપક નિર્ગુણ બ્રહ્મ ને આરાધવા અમારી પાસે મન જ ક્યાં છે ?
અમારું મન તો કાનુડો ચોરી ગયો છે. ભગવાને મન કંઇ દશ-વીશ બનાવ્યાં નથી,
મન,એક હતું તે શ્યામ સાથે ગયું છે.તે શ્યામ પાસે છે.એ નંદ-નંદન સિવાય અમારો બીજો કોઈ ઈશ્વર નથી,
      PREVIOUS PAGE
     NEXT PAGE
સ્કંધ-૧૦  (પૂર્વાર્ધ)-૧૭૧

ત્યારે ગોપી કહે છે કે-હું જેમ જેમ કનૈયા ને ભૂલવાનો પ્રયત્ન કરું છું,તેમ તેમ તે વધારે યાદ આવે છે.ગઈ કાલે હું કૂવા પર જળ ભરવા ગઈ હતી,ત્યાં એકાએક મને કનૈયા ની વાંસળી નો અવાજ સંભળાણો.
મે જ્યાં નજર કરી તો લાલાને પાસેના બોરસલી ના ઝાડ પર બેઠેલો જોયો,
લાલા ને જોઈ ને હું એવી પાગલ થઇ કે,દેહનું ભાન રહ્યું નહિ,મે ઘડાને દોરી બાંધવા ના બદલે મારા બાળક ને દોરી બાંધી કુવામાં નાખવા જતી હતી ,ત્યાં જ લાલાએ ઝાડ પરથી કૂદકો મારી અને મને રોકી ને કહે છે કે-અરી,બાવરી ,તું આ શું કરે છે ?પછી તો,કનૈયો આવી મને ઘેર સુધી મૂકી ગયો.

બીજી ગોપી કહે છે કે-ભલે લોકો કહે પણ,કનૈયો મથુરા ગયો જ નથી,મને તો તે અહીં જ દેખાય છે.
ગઈકાલે હું સાયંકાળે યમુનાજી જળ ભરવા ગઈ હતી ત્યારે થોડું અંધારું થયું હતું,મને બીક લાગતી હતી,
વળી ચિંતા પણ હતી કે બેડલું માથે કોણ ચઢાવી આપશે ? હું કૃષ્ણ-કૃષ્ણ બોલતી હતી,
એટલા માં જ કનૈયો આવ્યો, અને મને આશ્વાસન આપ્યું અને બેડું માથે ચઢાવી આપ્યું.
તે મને કહે કે-હું તો તારી સાથે જ છું.

મોટા મોટા યોગીઓ સમાધિ લગાવી,સંસાર ને ભૂલવાનો પ્રયત્ન કરે છે,છતાં સંસાર ભૂલાતો નથી.
પ્રભુમય વૃત્તિ થતી નથી,ત્યારે આ વ્રજ ની ગોપીઓ સંસાર ને યાદ કરવા પ્રયત્ન કરે પણ તેમને
સંસાર યાદ આવતો નથી. એક પળ પણ કનૈયો ભૂલતો નથી.ગોપી,કૃષ્ણ સાથે એક થઇ છે.

આમ પ્રેમથી ગોપીઓ લાલા ની વાતો કરી રહી હતી,તેવામાં ઉદ્ધવ સ્નાન કરી અને પ્રસાદી પીતાંબર
પહેરી ને ત્યાં આવ્યા છે.ઉદ્ધવ ને જોઈ ને ગોપીઓ એ પ્રણામ કર્યા છે.
ઉદ્ધવ કહે છે કે-તમારા કૃષ્ણ મથુરામાં વિરાજે છે,હું તેમનો મિત્ર તેમનો સંદેશો લઈને આવ્યો છું,
એ મથુરા છે પણ તમને ભૂલ્યા નથી.

ત્યારે ગોપી કહે છે કે-ઉદ્ધવ,મારા કૃષ્ણ તો મારી પાસે જ છે,મારા હૃદય માં જ છે,તું કયા કૃષ્ણ નો સંદેશો લાવ્યો છે ? મારા કૃષ્ણ તો મને સર્વ માં દેખાય છે,જે પરમાત્મા સર્વ માં છે તેને તું શું મથુરામાં રાખે છે ?
આ તારું જ્ઞાન કેવું ?ઉદ્ધવ તું હજી કોરો જ રહ્યો. શ્રીકૃષ્ણ તો સર્વત્ર છે.
અમને અહીં ની દરેક વસ્તુ માં શ્રીકૃષ્ણ દેખાય છે,જુઓ,પેલા કદંબ ના વૃક્ષ પર ચડી ને બંસરી બજાવી રહ્યો છે,તમને તે શું નથી દેખાતો?તેની બંસરી નો નાદ નથી સંભળાતો?
ઉદ્ધવ,જો તને શ્રીકૃષ્ણ નો સાક્ષાત્કાર થયો હોત તો તેમને છોડી ને અહીં આવ્યો જ ના હોત.
શ્રીકૃષ્ણ અહીં તને દેખાતા નથી એટલે તને હજુ સાક્ષાત્કાર થયો નથી.

ઉદ્ધવ હજુ વિચારે છે કે-ગોપીઓ ને વ્યાપક નિર્ગુણ બ્રહ્મ નો ઉપદેશ આપું,તે ગોપીઓ ને સમજાવે છે.
એટલે ગોપીઓ કહે છે કે-ઉદ્ધવ,પ્રભુએ અમને જે આનંદ આપ્યો છે,તે તારા જ્ઞાનથી સમજાય તેમ નથી.
અમે તો કૃષ્ણ-કૃષ્ણ કહીએ છીએ.અમને બીજું કંઈ આવડતું નથી,અમે તો ગામડાની અભણ ગોપીઓ છીએ.
નિર્ગુણ-સગુણ નો વિવેક તું ભલે રાખ,પણ કૃષ્ણ-પ્રેમ માં અમે તન્મય બનીએ છીએ એટલે અમારો કનૈયો,
અમને સામે આવી ને દર્શન આપે છે.

ઉદ્ધવ તમારા એ વ્યાપક નિર્ગુણ બ્રહ્મ ને આરાધવા અમારી પાસે મન જ ક્યાં છે ?
અમારું મન તો કાનુડો ચોરી ગયો છે. ભગવાને મન કંઇ દશ-વીશ બનાવ્યાં નથી,
મન,એક હતું તે શ્યામ સાથે ગયું છે.તે શ્યામ પાસે છે.એ નંદ-નંદન સિવાય અમારો બીજો કોઈ ઈશ્વર નથી.

ડોંગરેજી મહારાજ ની કથા પર આધારિત
      PREVIOUS PAGE
     NEXT PAGE
   INDEX PAGE