More Labels

May 15, 2014

Gujarati-Ramayan-Rahasya--ગુજરાતી-રામાયણ-રહસ્ય-૧૩૪

બીજી બાજુ શ્રીરામે લીલા કરી.લક્ષ્મણજી વનમાં કંદમૂળ લેવા ગયા હતા,ત્યારે શ્રીરામે સીતાજી ને કહ્યું કે-હવે તમે અગ્નિ માં પ્રવેશ કરો,ને પર્ણકુટી માં તમારી છાયા ને રાખો.
આનંદ રામાયણ માં લખ્યું છે કે-શ્રીરામ ની આજ્ઞા થતા,સીતાજી એ ત્રણ રૂપ ધારણ કર્યા,એક-રૂપે તેમને અગ્નિ માં પ્રવેશ કર્યો,બીજા-રૂપે તે રામ-સ્વરૂપ માં લીન થયાં અને ત્રીજા છાયા રૂપે તેઓ પર્ણકુટી માં રહ્યા.
તુલસીદાસજી કહે છે કે-રામજી ની આ લીલા લક્ષ્મણજી એ પણ જાણી નહી.

રાવણ મારીચ ને લઇ ને દંડકારણ્યમાં આવ્યો,અને રાવણ ની આજ્ઞા થી મારીચે,સુવર્ણ-મૃગ નું રૂપ ધારણ કર્યું.આખું શરીર જાણે સુવર્ણ નું બનેલું ને વચમાં રત્નો જેવી ટીપકીઓ,નીલમના જેવાં શિંગડાં.
આ અદભૂત સુવર્ણ-મૃગ શ્રીરામની પર્ણકુટી ની આસપાસ ફરવા લાગ્યો.સીતાજી તે વખતે બહાર ફુલ વીણતાં હતાં,ત્યાં તેમને આ અદભૂત મૃગ જોયો,અને તેમનું મન લોભાયું.એમને થયું કે આવો સરસ મૃગ મારા આશ્રમ માં હોય તો કેવું સારું?કોઈ વાર એકલાં ગમતું નથી તો તેને લીધે ગમે પણ ખરું.
વળી વનવાસ પુરો થયા પછી તેણે અયોધ્યામાં સાથે લઇ જશું તો તેં જોઈ ને બધા આભા બની જશે.

સીતાજીએ રામજીને મૃગ દેખાડી ને કહ્યું કે-મને આ સુંદર મૃગ જીવતો લાવી આપશો?જો જીવતો ના પકડાય તો તેને હણીને તેનું મૃગચર્મ લાવી આપશો?હું એ સુંદર મૃગચર્મ પર બેચી ને તમારી સેવા કરીશ.
રામજી ચકિત થઇ ને સુવર્ણ-મૃગ ને જોઈ રહે છે,ત્યારે લક્ષ્મણજીએ કહ્યું કે-આવો મૃગ કદી હોય નહિ,
મને આમાં કંઈ કપટ લાગે છે,મારીચ નામનો રાક્ષસ આવાં રૂપ ધારણ કરે છે,એ કદાચ મારીચ પણ હોય.

રામજી કહે છે કે-મારીચ હશે તો પણ, ચિંતા કરવાનું કોઈ કારણ નથી,એ મારા હાથે મરશે.
આમ કહી તેમણે લક્ષ્મણજી ને આજ્ઞા કરી કે-હું હમણાં જ મૃગને પકડી ને કે હણી ને પાછો આવું છું,
ત્યાં સુધી તું બીજું કંઈ ના કરતાં અહીં રહી સીતાનું રક્ષણ કર.પછી રામજી મૃગ ને પકડવા ચાલ્યા.

આમ અહીં સીતાજી માનવ-સહજ લોભ કરે છે અને રામજી માનવ-સહજ નબળાઈ બતાવી સ્ત્રી-હઠને
વશ થાય છે. માનવ-દેહ ધરી ને પરમાત્મા પણ અસલ માનવ પાઠ ભજવે છે-લીલા કરે છે.
મૃગ આગળ દોડે છે અને રામજી તેની પાછળ દોડે છે,એમ કરતાં કરતાં આશ્રમ થી ઘણે દૂર
બંને પહોંચી ગયા છે.શ્રીરામે જોયું કે મૃગ જીવતો પકડાય તેમ નથી એટલે તેમણે બાણ છોડ્યું.
અને બાણ મૃગ ને લાગતાં જ-“હે સીતા-હે લક્ષ્મણ”એવી મોટે થી ચીસ પાડી ને મૃગ ઉછળી ને 
રાક્ષસ સ્વરૂપ ધારણ કરી,જમીન પર પડ્યો.
મૃગ-રૂપી રાક્ષસે પાડેલી મોટી ચીસ પર્ણકુટીમાં સંભળાણી,અને એ સાંભળી સીતાજી ના ગભરાટ નો પાર ના રહ્યો.તેમણે લક્ષ્મણ ને કહ્યું કે-તમારા ભાઈ રાક્ષસ ના પંજામાં સપડાયા લાગે છે ને તેથી તમને બોલાવતા લાગે છે,માટે તમે એમની મદદે જલ્દી જાવ.

પણ લક્ષ્મણજી તો જરાયે ગભરાયા વગર શાંત બેસી રહ્યા.મૃગ સાચો હોવાની તેમને શંકા તો હતી જ,
તેથી ચીસ થી તે છેતરાયા નહિ,તેમને ખાતરી હતી કે શ્રીરામને કંઈ નહિ થાય.
પણ લક્ષ્મણ જી ને શાંત બેઠેલા જોઈ અને રામની મદદે જવા ના નીકળતા જોઈ,સીતાજી એ
તેમને ન કહેવાનાં વેણ કહ્યા.
છતાં લક્ષ્મણે કહ્યું કે-મોટાભાઈ મને પર્ણકુટી છોડી ને ક્યાંય નહિ જવાની આજ્ઞા કરી છે,એટલે તમને એકલાં છોડી ને હું ક્યાંય નહિ જાઉં.


PREVIOUS PAGE         INDEX PAGE           NEXT PAGE