More Labels

May 23, 2014

Gujarati-Ramayan-Rahasya--ગુજરાતી-રામાયણ-રહસ્ય-૧૪૨

શ્રીરામની પરીક્ષા કરવા સતીએ,સીતાજી નું રૂપ લીધું.ને શ્રીરામના રસ્તામાં જઈને એ ઉભા.એમને એવી ખાતરી હતી કે શ્રીરામ મનુષ્ય છે એટલે મને સીતાજી જ સમજી લેશે એટલે એમને બીજી કોઈ બાજુ નો વિચાર કર્યો જ નહિ.
રામ અને લક્ષ્મણ ની નજર તેમના પર પડી.લક્ષ્મણ ને ઘડીક ભ્રમ થયો કે સીતાજી જ છે.
પણ રસ્તામાં સતીજી ને ઉભેલા જોઈ ને રામ એ રસ્તો છોડી ને બીજે રસ્તે ચાલવા લાગ્યા.ત્યારે
સતીજી ને થયું કે-અતિશય દુઃખ ને લીધે તેઓ મારા સીતાજી ના રૂપ ને ઓળખી શક્યા નહિ હોય.
એટલે તેઓ શ્રીરામની બિલકુલ નજીક આવી ને ઉભાં.પરંતુ રામજી તેમની સામે જોતા નથી,પણ,
પ્રણામ કરીને પૂછે છે કે-માતાજી,શંકર ભગવાન ક્યાં છે?આપ કેમ એકલાં પધાર્યા છે?

પાર્વતીજી એકદમ શરમાઈ ગયાં.તેમણે દુઃખ થયું કે –મે શિવજી નું કહ્યું માન્યું નહિ.હવે તેમને શો જવાબ દઈશ? સતીએ ત્યાંથી જેવાં પાછા ફરવા પૂંઠ ફેરવી, ત્યાં બીજું કૌતુક થયું.
રામ,સીતા ને લક્ષ્મણ ને તેમને આગળ જતાં જોયાં,તેમણે નજર પાછળ ફેરવી તો ત્યાં પણ રામ,સીતા ને લક્ષ્મણ દેખાણા.ડાબે જમણે ચારે બાજુ અને આખી સૃષ્ટિ, તેમને રામ-મય દેખાઈ.બધા દેવો ને,તેઓએ,
રામની સેવા કરતા જોયા, આ બધું જોતાં સતી એવા ભયભીત થયી ગયા કે તેમને શરીર ની
સુધ-બુધ રહી નહિ,અને ત્યાં જ આંખ મીંચીને નીચે બેસી પડ્યાં.
થોડીવારે આંખો ઉઘાડીને જુએ છે તો ત્યાં કંઈ ના મળે. હવે તેમને સમજાઈ ગયું કે-શ્રીરામ એ પરમાત્મા છે.એમનું રડવું તે તો માત્ર એક લીલા છે.

સતી  ગભરાતાં શિવજી પાસે ગયાં.શિવજી થી કશું અજાણ્યું નહોતું.
સતીએ સીતાજી નો વેશ લીધેલો,એથી એમનો સીતાજી પ્રત્યે નો ભક્તિભાવ સતી પ્રત્યે ઉતર્યો.
ભક્તિ-ભાવ ના પૂરમાં તેમનો પત્ની-પ્રેમ ડૂબી ગયો.તેમણે મનથી નિશ્ચય કરી લીધો કે-
હવે જો હું સતી પર પત્ની તરીકે પ્રેમ કરું તો ભક્તિ-માર્ગ હીણો થાય!!
પરંતુ આ વિશે સતીને તે વખતે કંઈ કહ્યું નહિ.

શિવજીમાં જ્ઞાન છે,પણ અહંકાર નથી.શિવજી માં સત્ય છે પણ પ્રદર્શન નથી.
તેથી તેઓ સતીને ઠપકા નું એક વેણ પણ કહેતા નથી.
તુલસીદાસજી કહે છે કે-પ્રીતની રીત તો જુઓ.જળ પણ દૂધ માં મળતાં દૂધ ના ભાવે વેચાય છે, પણ
જો એમાં કપટ-રૂપી “ખટાઈ” પડી તો દૂધ ફાટી જય છે ને જળ અલગ થઇ જાય છે.

શિવજી કશું બોલ્યા નથી પણ એમના ભાવ પરથી સતી સમજી ગયાં કે-પતિએ મારો ત્યાગ કર્યો છે.
મે શ્રીરામનું અપમાન કર્યું અને પતિનાં વચનમાં વિશ્વાસ ના રાખ્યો,તેનું મને જે ફળ મળવું જોઈએ એ મળી રહ્યું છે. એટલે તેમણે હાથ જોડી ને શ્રીરામને પ્રાર્થના કરી કે-પ્રભુ,આ દેહ જલ્દી છૂટી જાય તેમ કરો.

થોડા વખત પછી,સતીના પિતા દક્ષ-પ્રજાપતિએ યજ્ઞ આરંભ્યો.તેમાં તેને તમામ દેવો ને નિમંત્ર્યા પણ
શિવજી ને આમંત્રણ આપ્યું નહિ.
તેનું કારણ એવું હતું કે-એક સભામાં શિવજી બેઠા હતા,એટલામાં ત્યાં દક્ષ આવ્યા.દક્ષ ને જોઈ ને તેમણે માન આપવા આખી સભા ઉભી થઇ પણ એકલા શિવજી ઉભા ના થયા.(શિવજી નું ધ્યાન એમની તરફ નહોતું )
એટલે ગુસ્સે થઇ દક્ષે શિવજી નું અપમાન કરવા,આ યજ્ઞ નું આયોજન કરેલું અને જાણી જોઈ ને શિવજી ને આમંત્રણ આપવામાં આવેલું નહિ.

દેવો નાં ટોળેટોળા દક્ષના યજ્ઞ માં હાજરી આપવા આકાશ-માર્ગે જઈ રહ્યાં હતાં,એટલે એ વખતે સતી ને પણ પિતા-દક્ષ ને ત્યાં જવાની ઈચ્છા થઇ.તેમણે તે વખતે પતિની આજ્ઞા માગી.
ત્યારે શિવજી કહે છે કે-નિમંત્રણ હોય તો ખુશી થી જાઓ.PREVIOUS PAGE         INDEX PAGE           NEXT PAGE