More Labels

Jun 8, 2014

Gujarati-Ramayan-Rahasya--ગુજરાતી-રામાયણ-રહસ્ય-૧૫૮

વાલી,શ્રીરામને કહે છે કે “હે,રામ,એક ક્ષત્રિય તરીકે તેં દગાથી,છુપાઈને મને વાનર ને વગર અપરાધે માર્યો છે.આથી તારો યશ કલંકિત થયો છે,તું અધર્મી છે ને રાજધર્મ ને જાણતો નથી.સાધુચરિત દશરથ રાજાનો પુત્ર થઇ તું આવો શઠ કેમ પાક્યો? સામી છાતીએ તું મારી સાથે લડવા કેમ ના આવ્યો?
તારું  ધર્મ-ધ્વજ-પણું,એ ઘાસથી ઢંકાયેલા કુવા જેવું  છે,
તું જટા-વલ્કલ નો વેશ ધારણ કરી ને આવો અધર્મ આચરે છે?

રાવણ ની સામે લડવામાં સુગ્રીવ ની મદદ મળે,તે માટે તેં મને માર્યો હોય તો,તારે મદદ માટે મને પહેલાં થી જ મળવું જોઈતું હતું.હું એક દિવસમાં તને સીતા પછી લાવી આપત.
સૌ જાણે છે કે -હુ રાવણ ને પહોંચી વળું તેવો છું,એકવાર તે મને સતાવવા આવ્યો હતો ત્યારે મેં એણે મારી બગલ માં ઘાલીને તેણે રોવડાવ્યો હતો.
દોસ્તી કરવી હોય તો બળવાન ની કરવી જોઈએ,એ રાજનીતિ છે તે પણ તું જાણતો નથી?
હે,રામ મરવા નો મને ખેદ નથી પણ મને અધર્મ થી કેમ માર્યો તે મારે જાણવું છે.

ત્યારે રામે વાલી ને કહ્યું કે-તું મારા દોષ કાઢે છે પણ તારા દોષને કેમ જોતો નથી?
દીકરી,બહેન,પુત્રવધૂ, અને ભાઈની સ્ત્રી સમાન છે-એ શાસ્ત્ર વચન નો ભંગ કરી,તેં પાપ કર્યું છે તે કેમ ભૂલી જાય છે? રાજા થઇ ને રાજ-ધર્મ થી ઉલ્ટા ચાલીને તેં મહાપાપ કર્યું છે.નાના ભાઈને વગર અપરાધે દેશનિકાલ કરી ને એની માલ-મિલકત પડાવી લીધી,તે શું  અનાચાર નથી?
હે,વાલી,તારા સ્વભાવગત અવિચારીપણા ને લીધે તથા દર્પ ને લીધે,તું આ વાત સમજવા માગતો નથી.
બાકી શુભ શું ને અશુભ શું?ન્યાય શું ને અન્યાય શું ? તે તારા અંતરઆત્માને પૂછ.
બાકી ધર્મ નું રહસ્ય તર્ક થી સમજવું મુશ્કેલ છે.

તું મને પૂછે છે કે-મેં સીતાજી ને પાછાં લાવવામાં તારી મદદ કેમ ના માગી?
પણ તારા જેવા દુરાચારીની મદદ દુરાચારી જ લઇ શકે.મને એવી મદદ નો મોહ નથી.હું તો સુગ્રીવ નો મિત્ર છું ને રહીશ. તેં મારા સ્વર્ગસ્થ પિતા દશરથ નું નામ લીધું તો સાંભળ,અત્યારે દશરથ-પુત્ર
ભરતનું રાજ્ય છે,અને અધર્મ ને રસ્તે ચાલનારા ને સજા કરવાની તેમની આજ્ઞા છે.
જે પુરુષ પોતાની પુત્રી,ભગીની કે નાના ભાઈની સ્ત્રી સાથે અઘટિત વ્યવહાર કરે,તેનો વધ કરવો એ ધર્મ છે,
આમ તું પાપી હોઈ તારો વધ ધર્મ-યુક્ત છે.

રામજીની આ વાત સાંભળી,વાલીની આંખો ખુલી ગઈ,તેને ધર્મ નું સ્વરૂપ સમજાયું.
વાલીમાં દર્પ છે પણ રાક્ષસના ને વાનર ના દર્પમાં ફરક છે,રાક્ષસ પોતાની ભૂલ જોતો નથી,
પણ વાલી ને પોતાની ભૂલ સમજાણી.અને શ્રીરામ નો દોષ જોતાં અટકે છે.
અને શ્રીરામ ના હાથે પોતાનો અંત આવ્યો અને અંતકાળે રામજીનાં દર્શન થયાં,તેની સમજ આવતા,
તેણે શ્રીરામ ના ચરણમાં માથું મૂકી દીધું અને કહે છે કે-
પ્રભુ હું પાપી છું,પણ મને બતાવો કે,કઈ પોથીમાં એવું લક્ષ્યું છે કે-પાપીને તમારાં દર્શન થાય?

જનમ જનમ મુનિ જતનું કરાહી,અંત રામ કહિ આવત નાંહિ.
મુનિઓ અનેક જાણ લાગી અનેક પ્રકારનાં સાધનો કરતા રહે છે,તો પણ અંત-કાળે તેમના મુખમાંથી રામનું નામ મુખમાંથી નીકળતું નથી.જયારે આજે  હું તમારું નામ લઈને અને તમારાં પ્રત્યક્ષ દર્શન કરી ને મરું છું.માટે હવે તમે જ કહો,હવે હું શું પાપી રહ્યો? હું તો એમ સમજુ છું કે મારા જેવો પુણ્યશાળી કોણ?

ત્યારે રામજી એ કહ્યું કે-તને અત્યારે મારાં દર્શન થયા,તે તારા પુણ્યે નહિ,પણ સુગ્રીવ મારો મિત્ર થયો છે,
ને મારે શરણે આવ્યો છે,અને તું સુગ્રીવ નો ભાઈ છે,એ નાતે હું તારો ઉદ્ધાર કરવા આવ્યો છું.
વાલી આ સાંભળી,સુગ્રીવ ને પ્રણામ કરવા લાગ્યો,અને કહે છે કે-તારા લીધે મને રામનાં દર્શન થયાં.

ત્યારે સુગ્રીવ કહે છે કે-ના,મોટાભાઈ તમારા લીધે મને શ્રીરામ નાં દર્શન થયાં.તમે મને કાઢી મુક્યો ના હોત તો,મને રામજી નાં દર્શન થયાં ના હોત.હું તમારો ઋણી છું,મારો અપરાધ માફ કરો.
વાલી કહે છે કે-તારો કોઈ અપરાધ નથી.
પછી વાલીએ શ્રીરામને કહ્યું કે-મારો પુત્ર અંગદ હું આપના હાથમાં સોંપું છું,તમે એને દાસ કરી રાખજો.
શ્રીરામે તે વાત નો સ્વીકાર કર્યો.

PREVIOUS PAGE         INDEX PAGE           NEXT PAGE